Szkoła Podstawowa im. Mariana Kowalskiego w Rzykach  przystąpiła do realizacji projektu pt. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych” – Grant 3.

Celem projektu jest zniwelowanie u uczniów skutków pandemii COVID-19 oraz podniesienie jakości kształcenia poprzez rozwijanie kompetencji kluczowych.

W ramach zadań grantowych w okresie od stycznia 2023 do czerwca 2023 roku będą prowadzone następujące koła zainteresowań:

1) kółko informatyczne „Nowoczesny w nauce”,

2) warsztaty grywalizacji i  kreatywnego myślenia,

3) Koło Młodego Biologa,

4) kółko przyrodnicze „Młodzi tropiciele przyrody”,

5) kółko matematyczne „Z matematyką za pan brat”.

Przedmiotem przedsięwzięcia jest wsparcie organów prowadzących publiczne i niepubliczne szkoły dla dzieci i młodzieży w realizacji zadań mających na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. Przedsięwzięcie ma wspomóc realizację podstaw programowych dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Pozwoli urozmaicić zajęcia lekcyjne, dzięki czemu nauka nabierze praktycznego wymiaru. Uczenie się oparte na praktycznym odkrywaniu śladów historii, czy też eksperymentowaniu w centrach nauki stworzy uczniom warunki do zdobywania nowych umiejętności w niepowtarzalnym środowisku edukacyjnym.

Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Naszą wspólną misją jest stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań.

Akcja ta wspiera szkoły i inne organizacje działające w obszarze edukacji szkolnej, które chcą zorganizować mobilności edukacyjne dla uczniów i pracowników szkół. O dofinansowanie można ubiegać się, składając wniosek w ramach projektów krótkoterminowych lub przyznania Akredytacji Erasmusa na cztery lata.

W sierpniu 2022 sześciu nauczycieli naszej szkoły realizowało kolejną i już ostatnią część projektu „Edukacja, Integracja, Środowisko – ponad wszystko!” w ramach  Erasmus plus – mobilność szkolnych kadr edukacji szkolnej. Tym razem miejscem naszej mobilności była portugalska wyspa Sao Miguel.
W przedsięwzięciu podzielonym na dwa szkolenia uczestniczyło 6 nauczycieli.

Głównym celem projektu jest wspieranie nauczycieli w poznawaniu nowych strategii zarządzania i kompetencji metodycznych, narzędzi terapii z uczniem ze SPE oraz modelowanie umysłów wychowanków z myślą o przyszłości. W projekcie kładzie się również nacisk na ekologię, równowagę psychiczną oraz rozwój przyjętych w Europie kompetencji kluczowych. Mobilności sprzyjają wymianie dobrych praktyk z zagranicznymi placówkami oraz wzmocnieniu motywacji nauczycieli do nauki języka angielskiego.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) „UMYSŁY PRZYSZŁOŚCI” – I część projektu PORTUGALIA w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) „Szkoła”  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

program power - rok 2016

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) w ramach projektu „Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej”: Kompetencje obywatelskie młodego Europejczyka – język, kultura, obyczaje realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji WIEDZA, EDUKACJA, ROZWÓJ – ZAGRANICZNA MOBILNOŚC KADRY EDUKACJI SZKOLNEJ