Aktualności

ERASMUS - ANKIETY I REGULAMINY

logo zssrzyki

OGŁOSZENIE!

Zebranie z rodzicami przedszkolaków odbędzie się 29 sierpnia o godz. 17.00 na jadalni w ZSS w Rzykach.

W tym dniu będą omawiane sprawy organizacyjne na rok szkolny 2024/2025.

Zakończenie Roku Szkolnego 2023/24

Harmonogram

Piątek, 21 czerwca 2024 r.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2023/2024:

 • 8:00 – Msza święta w kościele parafialnym pw. św. Jakuba w Rzykach
 • ok. 9:00 – Apel na sali gimnastycznej
 • Bezpośrednio po apelu – spotkanie z wychowawcami w klasach, podczas którego uczniowie otrzymają świadectwa.

Zachęcamy do uczestnictwa w tych ważnych wydarzeniach, które są pięknym zwieńczeniem roku szkolnego.

Prosimy o punktualne przybycie dzieci oraz o galowy strój na uroczystość zakończenia roku szkolnego.

Dziękujemy za współpracę w minionym roku szkolnym i życzymy udanych wakacji.

Rada Rodziców przy Zespół Szkół Samorządowych w Rzykach zakupiła rower do nauki jazdy dla uczniów klas 4.

Dziękujemy 😃

Skrócona wersja Standardów Ochrony Małoletnich w Jednostkach Oświatowych

Pełna wersja Standardów Ochrony Małoletnich w ZSS Rzykach kliknij i przejdź TUTAJ >>

Rodzicu: Instrukcja logowania do odczytu pliku została do Ciebie przesłana pocztą elektroniczną poprzez dziennik Vulcan

PORADNIK DLA RODZICÓW I NAUCZYCIELI

Rola rodziny i osób bliskich w promocji zdrowia psychicznego i w zapobieganiu zachowaniom autodestrukcyjnym u młodzieży

List Ministra Zdrowia w sprawie zwiększenia stanu zaszczepienia dzieci i młodzieży przeciw chorobom zakaźnym w ramach Programu Szczepień Ochronnych

„Podniebne podróże” 

konkurs na najpiękniejszy latawiec 

 

Latawce i wiatr do fantastyczne powietrzne duety!  

Zapraszamy młodych artystów i konstruktorów do wzięcia udziału w podniebnym konkursie na najpiękniejszy latawiec. Do wygrania atrakcyjne nagrody!  

Tematem przewodnim i inspiracją dla Waszych latawców mają stać się niezwykłe miejsca, w których mieszkacie. Pokażcie nam, na latających dziełach sztuki, to co dla Was najważniejsze, najpiękniejsze i najciekawsze na terenie Waszego regionu.  

Zbierzcie grupę i zgłoście ją do konkursu. Czekamy na Wasze zgłoszenia do 10.05.2024 r. – piszcie na adres: edukacja@grupapingwina.pl 

Informacje:  

Konkurs skierowany jest szkół podstawowych (klasy I-VII), świetlic oraz domów kultury.  

 

Warunkiem udziału w konkursie jest: 

1.                 Zgłoszenie klasy/grupy do konkursu w wyznaczonym terminie: 24.04.2024 – 10.05.2024.  

2.                 Zgłoszenie powinno zawierać: nazwę placówki, dane teleadresowe, imię i nazwisko opiekuna grupy. 

3.                 O zakwalifikowaniu się grupy do konkursu decyduje kolejność zgłoszeń, która jest ograniczona do 15 klas. 

4.                 Samodzielne zbudowanie przez grupę latawca w konstrukcji płaskiej w dowolnym rozmiarze. 

5.                 Latawiec powinien być ozdobiony dowolną techniką. 

6.                 Ogon nie może być wykonany z drutu, linki stalowej, czy też innego materiału przewodzącego. 

7.                 Nie będą przyjmowane latawce gotowe (kupione). 

8.                 Zaprezentowanie latawca podczas finału konkursu w dniu 12.06.2024r. 

 

Regulamin dostępny jest na stronie: www.grupapingwina/edukacja 

Rekrutacja do przedszkoli i klas pierwszych

Rekrutacja do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Andrychów na rok szkolny 2024/2025

Rekrutacja klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej w Gminie Andrychów na rok 2024-2025

Szanowni Państwo,

Samorząd Województwa Małopolskiego przygotował nowy program wsparcia stypendialnego pn. „Małopolski program wspierania uczniów” wspófinansowany ze środków Unii Europejskiej.

Ze wsparcia jakie daje „Małopolski program wspierania uczniów” mogą skorzystać uczniowie szkół podstawowych (począwszy od klasy drugiej) oraz ponadpodstawowych (wszystkich typów) pobierający naukę na terenie Województwa Małopolskiego.

Celem udzielenia wsparcia stypendialnego jest:

 1. Wzmocnienie potencjału uczniów zdolnych znajdujących się w niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej w zakresie przedmiotów obowiązkowych, dla których została określona podstawa programowa kształcenia ogólnego.
 1. Niwelowanie powstałych w tym zakresie barier.
 1. Zachęcanie uczniów do podnoszenia wyników edukacyjnych.
 1. Mobilizowanie uczniów do poszerzania swojej wiedzy poprzez udział w konkursach i olimpiadach związanych z przedmiotami zawartymi w podstawie programowej kształcenia ogólnego.

Stypendium przyznawane jest na rok szkolny 2023/2024 (od 1 września 2023 r. do 31 sierpnia 2024 r.), a jego wysokość to:

 • 4.200 zł brutto – dla uczniów klas 2-4 szkół podstawowych,
 • 6.600 zł brutto – dla uczniów klas 5-8 szkół podstawowych,
 • 7.200 zł brutto – dla uczniów szkół ponadpodstawowych.

Wnioski o przyznanie stypendium dla uczniów zdolnych, znajdujących się w niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej, z „Małopolskiego programu wspierania uczniów” współfinansowanego ze środków UE można składać od dnia 16 lutego do dnia 29 lutego 2024 r. w następujący sposób:

 1. Pocztą/kurierem na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków, z dopiskiem: Departament Edukacji – MPWU UE 2023/2024.
 2. Osobiście w:
 • Krakowie, siedziba UMWM, przy ul. Racławicka 56 – Dziennik Podawczy, parter, budynek „B”,
 • Nowym Sączu, Agenda Zamiejscowa UMWM,  przy ul. Jagiellońskiej 52, piętro II, p. 206 – Dziennik Podawczy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego,
 • Tarnowie, Agenda Zamiejscowa UMWM,  przy al. Solidarności 5-9 – Dziennik Podawczy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, piętro I p. 123,
 • a także we wszystkich innych lokalizacjach UMWM w Krakowie oraz Agendach Zamiejscowych w Miechowie, Nowym Targu, Oświęcimiu, Suchej Beskidzkiej i Zakopanem oraz Lokalnych Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich w Krakowie, Chrzanowie, Nowym Sączu, Nowym Targu i Tarnowie.

Szczegółowe informacje, w tym niezbędne formularze oraz dane kontaktowe do ubiegania się o ww. stypendium, dostępne są na stronie internetowej: https://www.malopolska.pl/regionalny-program-stypendialny/malopolski-program-wspierania-uczniow/20232023

Serdecznie zachęcamy do składania aplikacji stypendialnych.

Z poważaniem
Dariusz Baranowski
Kierownik
Zespół ds. Stypendiów

tel.: +48 12 61 60 742

 

Stres egzaminacyjny - Materiały dla uczniów, rodziców i nauczycieli

Więcej można znaleźć na stronie CKE – Kliknij i zapoznaj się

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego zaprasza seniorów i ich opiekunów na webinarium (spotkanie online) „Bezpieczny senior – jak nie dać się oszukać
w Internecie” organizowane w ramach projektu Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku – CEDUR, we współpracy z Komendą Główną Policji oraz Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Webinarium (spotkanie online) odbędzie się 22 stycznia 2024 roku (17:00-18:30).

Rejestracja na webinarium CEDUR odbywa się online, tj. poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy – link do strony z odnośnikiem do formularza: https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/edukacja_cedur/seminaria?articleId=87425&p_id=18

Formularz zgłoszeniowy będzie dostępny do dnia, w którym odbędzie się webinarium. W przypadku zgłoszeń, które wpłyną w dniu wydarzenia, potwierdzenia uczestnictwa oraz zaproszenia na spotkanie będą przesyłane na bieżąco.

Celem spotkania online (webinarium) jest przekazanie w przystępny sposób wiedzy na temat zagrożeń na rynku finansowym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.

W celu uczestnictwa w spotkaniu niezbędne jest stabilne łącze internetowe.
W spotkaniu uczestniczyć można poprzez przeglądarkę internetową lub aplikację Cisco Webex.

Potwierdzenia uczestnictwa zostaną przesłane przed webinarium, a szczegółowe informacje techniczne zostaną przesłane po potwierdzeniu uczestnictwa oraz wysłaniu wiadomości z zaproszeniem na spotkanie. 

Udział w webinarium jest bezpłatny.

 

KLAUZULA RODO – kliknij i zapoznaj się

UKNF Program webinarium CEDUR dla seniorów i ich opiekunów 22.1.2024 – kliknij i zapoznaj się

 

Zebranie z rodzicami

Dn. 7 grudnia 2023 r. (czwartek) odbędzie się zebranie z rodzicami w następującym porządku:

godz. 17:00 – spotkanie z wychowawcą – klasy 1-3

godz. 17:45 – zebranie Rady Rodziców w świetlicy szkolnej

godz. 18:15 – spotkanie z wychowawcą – klasy 4-8.

W trakcie zebrania kiermasz świąteczny oraz możliwość wpłaty składki na Radę Rodziców.

Nauczyciele klas 4-8 bez wychowawstwa pozostają do dyspozycji rodziców w pokoju nauczycielskim w godz. 18:15- 19:15.

 

Telefony zaufania

Dzieci i młodzież w kryzysie psychicznym, które mają problemy w domu, w szkole, w tym w relacjach rówieśniczych, przy zapewnieniu anonimowości i pełnej dyskrecji, mogą skontaktować się ze specjalistami i otrzymać fachowe wsparcie w najtrudniejszych sytuacjach.
W ramach działań telefonów / infolinii specjaliści świadczą również wsparcie osobom dorosłym, opiekunom i nauczycielom, którzy mają problemy z dorastającymi dziećmi.
Załączone poniżej telefony gwarantują szybki dostęp do informacji i wsparcia, jak również podejmowanie interwencji w sprawach ważnych z punktu widzenia zdrowia psychicznego i bezpieczeństwa dzieci oraz młodzieży.

DBAMY O NASZA PLANETĘ ! - ZBIERAMY ZUŻYTE BATERIE I TELEFONY KOMÓRKOWE!

W bieżącym roku szkolnym nasza szkoła uczestniczy w XII edycji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego dla Szkół „Zbieraj Baterie i Telefony!” Celem Programu jest edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży oraz zbiórka zużytych baterii, akumulatorów przenośnych, zużytych telefonów komórkowych. Zbieramy: a) akumulatory i baterie, w tym ogniwa guzikowe lub zestawy, które są szczelnie zamknięte i mogą być przenoszone w ręku oraz nie stanowią baterii przemysłowej i akumulatora przemysłowego albo baterii samochodowej lub akumulatora samochodowego w szczególności: baterie jednoogniowe typu AA i AAA, baterie i akumulatory używane w telefonach przenośnych, komputerach przenośnych elektronarzędziach bezprzewodowych, zabawkach i sprzęcie gospodarstwa domowego baterie i akumulatory wykorzystywane w gospodarstwach domowych do zwykłych celów; b) telefony komórkowe – telefony działające w oparciu o telefonię komórkową. Rozmiar zużytych baterii i akumulatorów nie może być większy niż 7 cm, albowiem tyle wynosi średnica wrzutu pojemnika dostarczonego przez Organizatorów.

Wyżej wymienione przedmioty można przynosić do Pani Ewy Polak-Leśniak, pełniącej funkcję koordynatora akcji w naszej szkole lub wrzucać bezpośrednio do pojemnika, który znajduje się przy głównych drzwiach wejściowych do szkoły.

Do udziału w programie zapraszamy zarówno Uczniów klas I-VIII jak i Naszych Przedszkolaków, a także Grono Pedagogiczne.

Mamy szansę wygrać cenne nagrody dla Naszej Placówki.

Więcej informacji na stronie: ZAPRASZAMY DO XII EDYCJI „ZBIERAJ BATERIE I TELEFONY!”

Koordynator programu Ewa Polak-Leśniak

29 września - Dzień Chłopaka 

29 września – Dzień Chłopaka 

W tym wyjątkowym dniu zapraszamy wszystkich Panów w muchach lub krawatach oraz wszystkie Panie w koralach

NAGRODA GWARANTOWANA: DZIEŃ BEZ PYTANIA 🙂

KONKURS FOTOGRAFICZNY „Najgrubsza książka w moim domu”

Biblioteka szkolna serdecznie zaprasza uczniów   kl. 4-8 i nauczycieli do udziału w konkursie.

 

Zasady konkursu:

 1. poszukaj w domowej biblioteczce najgrubszej książki ( może mają ją dziadkowie lub inni członkowie rodziny);
 2. zrób zdjęcie okładki i ostatniej strony, na której jest liczba (numer);
 3. wyślij zdjęcia (2) na adres: marta.formas@zssrzyki.pl do 20 października 2023 r. Nie zapomnij się podpisać.

Uczestnicy otrzymają drobne upominki, a zdjęcia znajdą się na gazetce i stronie internetowej szkoły.

pedagog szkolny, psycholog - godziny pracy

Szanowni Uczniowie i Rodzice nasza Pani pedagog i psycholog w jednej osobie jest do Państwa dyspozycji w następujących godzinach:

poniedziałek – 7:20-14:20
wtorek – 7:20-15:00
środa – 7:20-14:20
czwartek – 8:00-14:10
piątek – 8:00-14:10

Serdecznie zapraszamy przede wszystkim uczniów, którzy potrzebują pomocy lub chcą po prostu porozmawiać, do gabinetu pani pedagog / psycholog.

Pani Beata służy radą i wsparciem!

Bezpłatne warsztaty dla rodziców

Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie, Dział Profilaktyki Środowiskowej zaprasza na bezpłatne warsztaty dla rodziców – mieszkańców Gminy Andrychów, organizowane w ramach Andrychowskich Dni Profilaktyki.
27 września 2023 godz. 17:00-19:00 Patotreści – czyli z czym do czynienia mają nasze dzieci?
28 września 2023 godz. 17:00-19:00 Zachowania autodestrukcyjne wśród dzieci i młodzież.
5 października 2023 godz. 17:00-19:00 Współczesne zagrożenia dla zdrowia psychicznego i fizycznego mojego dziecka.
6 października 2023 godz. 17:00-19:00 Budowanie poczucia własnej wartości i samooceny u dziecka.

Warsztaty odbędą się w budynku Działu Profilaktyki Środowiskowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie, przy ul. Metalowców 10

Więcej na: Bezpłatne warsztaty dla rodziców – Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie

"Zwiedzamy Europę" - Międzynarodowy Dzień Języków Obcych

Drodzy Uczniowie,

w związku z projektem „Zwiedzamy Europę”, organizowanego w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Języków Obcych w naszej szkole, każda klasa wylosowała w minionym tygodniu jeden kraj europejski, o którym będzie przygotowywać projekt.

Oto lista klas i krajów, które im przypadły:

– klasa 4a: Łotwa
– klasa 4b: Polska
– klasa 5a: Finlandia
– klasa 5b: Chorwacja
– klasa 6a: Irlandia
– klasa 6b: Niemcy
– klasa 7a: Portugalia
– klasa 7b: Austria
– klasa 8a: Holandia

UWAGA:

Każda z klas może przygotować kilka projektów do danego wylosowanego państwa w formie plakatów.

Projekt „Zwiedzamy Europę” ma na celu pokazać ciekawostki, tradycje, zabytki i kulturę wybranego kraju.

Mamy nadzieję, że dzięki temu projektowi lepiej poznamy naszych europejskich sąsiadów i zainspirujemy się do podróżowania i poznawania świata.

"Zwiedzamy Europę" - Międzynarodowy Dzień Języków Obcych

Drodzy Uczniowie,

Z przyjemnością ogłaszamy niezwykłą okazję do wygrania fantastycznych nagród w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Języków Obcych!

Nasza szkoła zaprasza Was do udziału w projekcie „Zwiedzamy Europę”, gdzie będziemy odkrywać piękno różnorodności kulturowej Unii Europejskiej.

Jak to działa:

 1. Wybieramy kraje Unii Europejskiej

Przygotowaliśmy listę 12 krajów, które będą Waszymi potencjalnymi celami turystycznymi.
Losowanie zadecyduje, który kraj zostanie przydzielony każdemu uczestnikowi.

 1. Losowanie

Losowanie odbędzie się w środę, 20.09.2023 r., podczas drugiej lekcji na świetlicy.
Przewodniczący klas wylosują kraj dla Waszej klasy w obecności nauczycieli.
Będziecie mogli dowiedzieć się, który kraj zostanie Waszym celem podróży.

 1. Projekt „Zwiedzamy Europę”

Waszym zadaniem będzie przygotowanie projektu prezentującego wybrany kraj.
Projekty w formie plakatu (min. format A3) mogą zawierać informacje na temat historii, kultury, tradycji, oraz oczywiście – języka.
Nie zapomnijcie wykorzystać zwrotów typowych w języku danego kraju!
Oceniane będą zarówno treść, jak i kreatywność Waszych prezentacji.

 1. Termin oddania prac

Wasze projekty musicie dostarczyć do nauczycieli języków obcych najpóźniej do 29.09.2023 roku.

Nagrody:

 1. Ocena z języka obcego za wykonanie projektu – Najlepsze projekty zostaną nagrodzone wysokimi ocenami z języka obcego!
 1. Uwaga pozytywna zachowania – Dodatkowo, każdy uczestnik projektu otrzyma pozytywną uwagę za zaangażowanie i wysiłek w przygotowanie prezentacji.

Czekają na Was fascynujące podróże po Europie, pełne ciekawych odkryć i nowych doświadczeń.

Z niecierpliwością czekamy na Wasze projekty i życzymy Wam powodzenia!

Pamiętajcie, że dzięki tej inicjatywie, uczymy się nie tylko języków obcych, ale także doceniamy różnorodność kulturową naszego kontynentu.

Serdecznie pozdrawiamy
Nauczyciele Zespołu Języków Obcych 

Oferta grupowego ubezpieczenia EDU Plus

Dobrowolne ubezpieczenie dla dziecka w szkole to sposób na zapewnienie mu ochrony i wsparcia w razie nieszczęśliwego wypadku lub choroby. Poniżej znajduje się oferta, która przedstawia szczegóły i warunki ubezpieczenia. Poniżej znajduje się oferta ubezpieczeniowa, która została przygotowana specjalnie dla naszej szkoły. Rada rodziców, która jest tu pośrednikiem z ubezpieczycielem, zaprasza do zapoznania się z warunkami i korzyściami z ubezpieczenia.

» Ubezpieczenie – oferta – KLIKNIJ i zapoznaj się

Akcja "Czyste Beskidy"

W dniu 15 września 2023 r. (piątek)  nasza szkoła weźmie udział w akcji ekologicznej „Czyste Beskidy”, której celem jest uwrażliwianie na problem zanieczyszczenia szlaków górskich i nie tylko przez tzw. pseudo turystów, a także kształtowanie postaw proekologicznych wśród dzieci i młodzieży. 

W razie niepogody zastosujemy plan B.

Spotkanie z rodzicami

Szanowni Państwo,

zapraszamy na zebranie z rodzicami, które odbędzie się w czwartek, 14 września 2023 r. w naszej szkole.

Zebranie będzie miało następujący harmonogram:

 • godz. 17:00 – spotkanie z wychowawcą klasy 3a
 • godz. 17:30 – spotkania z wychowawcami klas 1a, 1b, 2a, 2b, 3b
 • godz. 18:00 – spotkania z wychowawcami klas 4-8

Nauczyciele, którzy nie są wychowawcami, będą dostępni dla Państwa w godzinach 17:30-18:30.

Podczas zebrania będzie można również dokonać wpłaty składki na Radę Rodziców.

Serdecznie Państwa prosimy o liczne przybycie i zaangażowanie w sprawy naszej szkoły.

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ

Drogi Rodzicu: pobierz kartę, wydrukuj, wypełnij, podpisz na obydwu stronach i oddaj do wychowawcy świetlicy:

KARTA ZGŁOSZENIA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ

W zakładce Świetlica zapoznaj się z regulaminem świetlicy szkolnej.

Nowy plan zajęć

Cieszymy się, że możemy przedstawić Wam plan zajęć na nadchodzący rok szkolny. Zachęcamy do zapoznania się z nim na stronie: Plan lekcji (zssrzyki.pl)

Wracamy do szkoły

UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2023/2024 DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARIANA KOWALSKIEGO W RZYKACH ODBĘDZIE SIĘ DNIA 04.09.2023  (PONIEDZIAŁEK) W NASTĘPUJĄCYM PORZĄDKU:

godz. 8:00   –  Msza Św. dla uczniów, rodziców i nauczycieli,

godz. 9:00  –  uroczysty apel w sali gimnastycznej, następnie spotkanie z wychowawcami w salach lekcyjnych.

Wracamy do przedszkola

Szanowni Rodzice!

Informujemy, że 1 września 2023 r. (piątek) rozpoczynamy nowy rok przedszkolny.

Zajęcia adaptacyjne w przedszkolu

Nauczycielki Przedszkola Publicznego w Rzykach zapraszają rodziców wraz z dziećmi, które będą uczęszczać po raz pierwszy do naszego przedszkola w roku szkolnym 2023/2024, na zajęcia adaptacyjne, które odbędą się dnia 31.08.2023r. o godz. 10.00 w naszym przedszkolu.

Wyprawka do klasy I

Drodzy Rodzice!

Czas na pierwszy krok w edukacji!
Przygotujcie plecak, zeszyty i uśmiech – Wasze dziecko jest gotowe na nowe wyzwania w szkole! 📚🎒😊

Wyprawka do klasy I >> pobierz listę >>