MOBILNOŚĆ KADRY EDUKACJI SZKOLNEJ
PONADNARODOWA MOBILNOŚC UCZNIÓW
FACEBOOK
POCZTA SŁUŻBOWA
E-DZIENNIK
PLAN ZAJĘĆ

Informacje, ogłoszenia i komunikaty

Projekt edukacyjny „Wszystkie Kolory Świata VI”, jak w poprzednich latach tak i  w  tym roku szkolnym 2021/2022 jest organizowany w naszej placówce ZSS Rzyki. Celem projektu edukacyjnego „Wszystkie Kolory Świata VI ” jest: a) kształtowanie wśród dzieci i młodzieży postawy tolerancji i otwartości na inne kultury, b) edukacja międzykulturowa, c) pokazanie uczniom, że pomaganie może być nie tylko pożyteczne, ale także przyjemne, d) kształtowanie świadomości społecznej i aktywnej postawy wobec problemów współczesnego świata, e) zebranie środków na zakup szczepionek dla najbardziej  potrzebujących dzieci  na świecie. Materiały do projektu poniżej:

Koordynator: JK Łysoń

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami 10 stycznia 2022 r. uczniowie wracają do nauki w trybie stacjonarnym. Organizacja pracy w szkołach i placówkach na terenie całego kraju powinna odbywać się w reżimie sanitarnym i przy zachowaniu podstawowych zasad bezpieczeństwa.  

Bezpieczny powrót do nauki w trybie stacjonarnym – więcej czytaj tutaj

 

prosimy o uregulowanie opłaty za żywienie za miesiące: listopad i grudzień 2021 

Dziękujemy

Zachęcamy do zapoznania się z biuletynem NFZ „Ze Zdrowiem”.

Piąty numer biuletynu Narodowego Funduszu Zdrowia „Ze Zdrowiem” został poświęcony zdrowiu psychicznemu dzieci i młodzieży. Rodzice, nauczyciele i dyrektorzy znajdą w nim informacje dotyczące m.in.:

 • wspierania rozwoju psychicznego dziecka od pierwszych chwil jego życia,
 • znaczenia życzliwości, rozmowy i bliskiej więzi dla zdrowia psychicznego dziecka,
 • nauki samoakceptacji,
 • przyczyn kryzysu psychicznego i reagowania na ten kryzys,
 • wsparcia zapewnianego w szkole i poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Numer poświęcony zdrowiu psychicznemu dzieci i młodzieży można pobrać ze strony Narodowego Funduszu Zdrowia

Pozostałe numery biuletynu NFZ „Ze Zdrowiem” 

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami przygotowanymi przez NFZ. 

 

Źródło: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/zdrowie-psychiczne-dzieci-i-mlodziezy–biuletyn-nfz

W związku z organizowaną przez Wojewodę Małopolskiego kampanią społeczną pod hasłem: „Jesteś ważny, jesteś potrzebny. Zaszczep się!”* , prosimy o zapoznanie się z artykułem zamieszczonym pod linkiem: https://andrychow.eu/jestes-wazny-jestes-potrzebny-zaszczep-sie/

Od poniedziałku – 13.12.2021 r. będzie obowiązywał nowy plan lekcji.

W piątek (10.12) będzie wpisany do dziennika i wgrany na stronę www szkoły.

Szanowni Państwo,

w imieniu Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka serdecznie dziękuję za udział w akcji „Szkoła do hymnu”. Miło mi poinformować, że w tegorocznej inicjatywie wzięło udział blisko 21 tys. przedszkoli, szkół i placówek oświatowych z kraju oraz ponad 260 placówek polonijnych z całego świata. Cieszymy się, że 10 listopada o godz. 11:11 byli Państwo z nami!


Poniżej :

– pamiątkowy dyplom.
– komunikat podsumowujący akcję, można znaleźć na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/prawie-21-tys-zgloszen-do-akcji-szkola-do-hymnu–wielki-final-inicjatywy-mein.

Z wyrazami szacunku   

Anna Ostrowska
Rzecznik Prasowy
Ministerstwo Edukacji i Nauki
 

Szanowni Państwo,

od 2 listopada br. wszystkie osoby dorosłe mogą otrzymać przypominającą szczepionkę przeciw COVID-19 po 6 miesiącach od pełnego zaszczepienia.
 
Osobom przewlekle chorym, ze względu na niską odporność, zalecana jest dawka uzupełniająca, która może być podana już po 28 dniach od podania drugiej dawki szczepienia.
 
Swoje e-skierowanie na trzecią dawkę można znaleźć na Internetowym Koncie Pacjenta oraz w aplikacji mojeIKP.
 
Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej pacjent.gov.pl oraz na stronie Ministerstwa Zdrowia https://pacjent.gov.pl/aktualnosc/trzecia-dawka-dla-wszystkich-doroslych.
 
Ponadto, Ministerstwo Zdrowia poinformowało o możliwości bezpłatnego szczepienia przeciw grypie osób pełnoletnich w oparciu o dotychczasową organizację szczepień u osób uprawnionych.
Nauczyciele, studenci i osoby przebywające w placówkach opiekuńczych lub w nich zatrudnione mają prawo do darmowego szczepienia na grypę już od początku listopada br.
 
Szczegółowe informacje dotyczące szczepień na grypę zostały podane na stronie https://pacjent.gov.pl/aktualnosc/szczepienia-na-grype  https://pacjent.gov.pl/aktualnosc/szczepienia-na-grype

W dniu 28 października br. rozpoczęła się szósta edycja Regionalnego Programu Stypendialnego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych, matematyki lub przedsiębiorczości.

Nabór wniosków potrwa do dnia 26 listopada 2021 r.

Celem tego projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w projekcie pozakonkursowym pn. „Regionalny Program Stypendialny”, realizowanym przez Departament Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.5 Wsparcie uczniów zdolnych, Typ projektu A Regionalny program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych) jest wzmocnienie potencjału szczególnie uzdolnionych uczniów w zakresie przedmiotów: przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych, matematyki lub przedsiębiorczości.

Ze wsparcia jakie daje Regionalny Program Stypendialny współfinansowany ze środków UE mogą skorzystać uczniowie, których miejsce zamieszkania znajduje się na terenie Województwa Małopolskiego lub którzy są uczniami małopolskich szkół wszystkich typów.

Stypendium przyznawane jest na rok szkolny 2021/2022 (od 1 września 2021 r. do 31 sierpnia 2022 r.) dla uczniów:
– klas 5-7 szkoły podstawowej, w kwocie: 400,00 zł brutto miesięcznie,
– klas 8 szkoły podstawowej, w kwocie: 500,00 zł brutto miesięcznie,
– szkół ponadpodstawowych, w  kwocie 600,00 zł brutto miesięcznie,

Stypendia będą przyznawane na okres 12 miesięcy. Tym samym łączna ich wartość wynosi odpowiednio: 4.800,00 zł brutto, 6.000,00 zł brutto, 7.200,00 zł brutto.

Wnioski o przyznanie stypendium dla uczniów szczególnie uzdolnionych w ramach Regionalnego Programu Stypendialnego wspófinansowanego ze środków UE można składać od dnia 28 października do dnia 26 listopada 2021 r. w następujący sposób:

1)     Pocztą/kurierem na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków, z dopiskiem: Departament Edukacji – RPS 2021/2022 (jest to sposób rekomendowany ze względu na sytuację epidemiologiczną).

2)     Osobiście w:

 • Krakowie, siedziba UMWM, przy ul. Racławicka 56 – Dziennik Podawczy, parter, budynek „B”,
 • Nowym Sączu, Agenda Zamiejscowa UMWM,  przy ul. Jagiellońskiej 52, p. 206 – Dziennik Podawczy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego,
 • Tarnowie, przy ul. Nowy Świat 30 – urna na parterze z dopiskiem: Departament Edukacji – RPS UE 2021/2022,

Szczegółowe informacje, w tym niezbędne formularze oraz dane kontaktowe do ubiegania się o ww. rodzaje stypendiów, dostępne są na stronie internetowej: https://www.malopolska.pl/regionalny-program-stypendialny/regionalny-program-stypendialny-wspolfinansowany-ze-srodkow-ue/20212022

 

Zarząd Oddziału Miejsko – Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Andrychowie zaprasza dzieci, młodzież i osoby dorosłe do udziału w Ogólnopolskim Strażackim Konkursie Plastycznym.

Tematyka: udział straży pożarnych w akcjach ratowniczo – gaśniczych związanych z przeciwdziałaniem, zwalczaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych i ekologicznych oraz ratownictwa specjalistycznego

Kategorie wiekowe: przedszkole, szkoła podstawowa klasy I-IV, szkoła podstawowa klasy V-VIII, szkoły ponadpodstawowe, osoby dorosłe

Dziedziny: malarstwo, rysunek, grafika, tkactwo, rzeźba, metaloplastyka itp. – prace indywidualne

Każda szkoła może zgłosić do konkursu od jednej do pięciu prac z każdej kategorii wiekowej.

Prace opatrzone z tyłu kartami zgłoszenia (w załączeniu) należy składać w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Andrychów do dnia 15.12.2021 roku.

Prace zostaną ocenione przez powołaną komisję na poziomie gminnym do 31.12.2021 roku, a zwycięskie zakwalifikują się do etapu powiatowego.

Zachęcamy do udziału w akcji „Dzieci rysują dla obrońców naszych granic”, akcji  zorganizowanej przez Siostry Dominikanki prowadzące katolicką szkołę i przedszkole im. bł. s. Julii Rodzińskiej w Piotrkowie Trybunalskim.

Akcja powstała dla uczczenia funkcjonariuszy Straży Granicznej, Wojska Polskiego oraz Policji, którzy z oddaniem pełnią Służbę i bronią Polskiej Granicy.

Zachęcamy do wysyłania fotografii prac (rysunków, obrazków, grafik) przygotowanych przez dzieci, które dodadzą otuchy funkcjonariuszom Straży Granicznej, Wojska Polskiego oraz Policji. Gotowe prace prosimy wysyłać na adres: dumaiszacunek@gmail.com

Więcej informacji znajdziecie Państwo pod tym adresem internetowym

9 listopada 2021 r. w Dziale Profilaktyki Środowiskowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie odbyły się bezpłatne warsztaty dla rodziców z terenu Gminy Andrychów pn. „Siedzą dzieci w sieci. Zrozumieć świat online”, poprowadzone przez pana Bogdana Krzaka.

Ze względu na duże zainteresowanie warsztaty zostaną powtórzone 10 grudnia w godz. 17:00-19:00.

Zapisy telefoniczne pod nr: 33 875 24 29 od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-15:00.

Więcej informacji na temat warsztatów: https://radioandrychow.pl/warsztaty-siedza-dzieci-w-sieci-zrozumiec-swiat-online/

Zapraszamy do zapoznania się z informacją dyrektora CKE w sprawie terminów egzaminów przeprowadzanych w 2022 roku: https://kuratorium.krakow.pl/harmonogram-egzaminow-w-2022-roku/

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że ogólnopolska infolinia dla dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów POMAGAMY (800 800 605) od 1 listopada br. zastąpiona została telefonem zaufania Rzecznika Praw Dziecka.

Nowy bezpłatny numer, pod którym dzieci i młodzież będą mogły otrzymać wsparcie psychologiczne, to 800 12 12 12 

Telefon i czat internetowy będą czynne przez całą dobę, siedem dni w tygodniu

Czat nie wymaga logowania oraz instalowania żadnej aplikacji.

Połączenia telefonicznie nadal pozostaną bezpłatne, a rozmówcy będą mieli zapewnioną dyskrecję i anonimowość.

 

Link do strony Rzecznika Praw Dziecka, na której znajdą Państwo wszystkie informacje związane z Dziecięcym Telefonem Zaufania RPD: https://brpd.gov.pl/dzieciecy-telefon-zaufania-rzecznika-praw-dziecka/

Zespół Szkół Samorządowych w Rzykach włączył się do realizowanego w Gminie Andrychów ekologicznego projektu segregacji zużytych olejów i tłuszczy jadalnych skierowanych do mieszkańców gminy.

Zużyte oleje używane w gospodarstwach domowych stanowią uciążliwy odpad, który zazwyczaj wylewany jest do zlewu bądź kanalizacji, co między innymi może powodować zatykanie rur spustowych w domach, a także przyczyniać się do awarii w publicznej sieci kanalizacyjnej oraz zanieczyszczeń środowiska.

W ramach projektu, zużyte w gospodarstwach domowych oleje jadalne i tłuszcze należy zbierać w plastikowych butelkach PET (np. po wodzie mineralnej, słodzonych napojach, sokach), a następnie wypełnione odpadem butelki umieścić w specjalnie do tego przystosowanych i oznakowanych pojemnikach.

Na terenie Gminy Andrychów pojemniki zostały rozmieszczone w czternastu ogólnodostępnych lokalizacjach.

Taki pojemnik został również ustawiony przy naszej szkole.

Znajduje się on po prawej stronie przy wejściu głównym do budynku.

Do tego pojemnika można wyrzucać butelki wypełnione wszystkimi zużytymi olejami i tłuszczami, których używamy w domu do przygotowywania posiłków, to jest różne rodzaje olejów jadalnych (słonecznikowy, oliwkowy, rzepakowy, sojowy, palmowy, kokosowy i inne), tłuszcze (masło, margarynę lub smalec), wszystkie oleje i tłuszcze z konserw warzywnych, mięsnych, rybnych, sałatek, fondue, serów czy grzybów marynowanych w oleju lub w marynatach do grillowania oraz oczywiście oleje ze smażenia.

Jak prawidłowo segregować olej?

Zużyte oleje i tłuszcze należy przelać do plastikowej butelki o pojemności od 0,3 do 1,5 litra.

Przed przelaniem do butelki trzeba pamiętać o całkowitym ostygnięciu tłuszczu, a pod koniec o dokładnym zakręceniu butelki.

Pełną i szczelnie zamkniętą butelkę należy zanieść do najbliższego oznaczonego pojemnika na zużyte oleje.

Pod żadnym pozorem nie należy wylewać wysortowanego oleju wprost do pojemnika, olej zawsze musi być w plastikowej butelce.

Do segregowania olejów nie należy używać szklanych butelek. Te mogą pęknąć po wyrzuceniu albo podczas kolejnej obróbki odpadów.

Szczegółowe informacje na temat projektu i zasad segregacji zużytych olei można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Andrychowie pod adresem: andrychow.eu/segreguj-z-nami-oleje-jadalne/

 

 

W dn. 15,16 i 17 listopada odbędzie się próbny egzamin ósmoklasisty.
 
Uczniowie piszą ten egzamin w salach lekcyjnych:
– 8a – sala 4, 
– 8b – sala 2,
– 8c – sala 3.
 
Kolejny egzamin będzie przeprowadzony na sali gimnastycznej w terminie 6-8 grudnia. 

15 listopada – lekcja 1 i 2,
16 listopada – lekcja 1 i 2, 
17 listopada – lekcja 4 i 5. 

Święto Niepodległości w naszej szkole, zaplanowane na dzień 10.11. 2021 r., będzie wyglądało następująco:

– klasy 1-3 – lekcja 5 – odśpiewanie hymnu o 11:11 w klasie, następnie apel w formie materiału wideo wyświetlony w sali lekcyjnej (kl. 1 b – świetlica szkolna),
– klasy 4-6 – lekcja 3 – udział w apelu przygotowanym przez klasy 8;  odśpiewanie hymnu o godz. 11:11 w klasach,

– klasy 7-8 – udział w apelu ( lekcja 5) rozpocznie się od wspólnego odśpiewania hymnu o godz. 11:11.
Zbiórka uczniów na górnym korytarzu o 11:08 (będzie zmieniony czas przerwy).
 
Przypominamy o przestrzeganiu reżimu sanitarnego, maseczkach.
 
Wszystkich uczniów obowiązuje strój galowy. 

 

Nasza szkoła przystąpiła do akcji „Szkoła do hymnu”. Hymn będzie odśpiewany 10.11.2021 r. o godz. 11:11

 

Szanowni Państwo,
nasza szkoła bierze udział  w edukacyjnym Programie dla szkół, dzięki któremu dzieci z klas I-V mogą w praktyce uczyć się zasad zdrowego odżywiania, poprzez regularne spożywanie owoców, warzyw i produktów mlecznych oraz powiązane działania edukacyjne.

W związku z trwającym pierwszym semestrem roku szkolnego 2021/2022 realizacji programu w poniższym liście przypominamy Państwu o zasadach i celach programu, w którym uczestniczą Państwa dzieci oraz o jego ważnych aspektach, na które powinni zwrócić uwagę.

Zachęcamy również do kontynuowania aktywności związanych ze zdrową dietą oraz aktywnym stylem życia w domu rodzinnym.

Już 4 listopada odbędzie się kolejna z wojewódzkich konferencji konsultacyjnych, na której wszyscy młodzi ludzie z województwa małopolskiego otrzymają możliwość zgłaszania pomysłów do „Strategii RP na rzecz Młodego Pokolenia”, wieloletniego planu działań państwa w obszarze polityki młodzieżowej. Zapisy przyjmowane będą do 3 listopada (środa) do godziny 12:00.

Konsultacje wojewódzkie ogólnopolskiego dokumentu strategicznego dla młodzieży to pierwsza w historii naszego państwa inicjatywa, w której przedstawiciel administracji rządowej zaprasza wszystkich młodych Polaków do tworzenia strategii państwa polskiego a tym samym do wspólnego decydowania o przyszłości Polski. Bardzo serdecznie zapraszam wszystkich do udziału, bez względy na poglądy – mówi inicjator konsultacji, Piotr Mazurek – Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Młodzieżowej, sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Konsultacje „Strategii RP na rzecz Młodego Pokolenia” to wydarzenie skupiające przedstawicieli środowisk młodzieżowych, uczniów, studentów i doktorantów z całej Polski, w trakcie którego podejmowane są dyskusje poświęcone ważnym tematom dla młodego pokolenia Polaków. Celem konsultacji wojewódzkich jest zebranie opinii i wypracowanie rozwiązań, które posłużą do stworzenia wieloletniego planu działań państwa w obszarze polityki młodzieżowej.

Dyskusje prowadzone w ramach konsultacji, podzielone są na siedem obszarów tematycznych; „edukacja i szkolnictwo wyższe”, „rynek pracy i przedsiębiorczość”, „społeczeństwo obywatelskie i kultura”, „polityka społeczna, polityka prorodzinna i mieszkaniowa”, „zdrowie i sport” oraz „ekologia i klimat” oraz „Polska w Unii Europejskiej”.

Konsultacje dla woj. małopolskiego rozpoczną się 4 listopada br. od godz. 17:00. Aby wziąć udział w wydarzeniu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy znajdujący się pod następującym adresem: https://strategiamlodych13.webankieta.pl/

Zapisów na wydarzenie można dokonywać do 3 listopada (środa) do godziny 12:00. Konsultacje z powodu pandemii będą odbywać się zdalnie, w formie wideokonferencji.

Więcej informacji na temat konsultacji znajduje się na oficjalnej stronie konsultacji https://www.gov.pl/DlaMlodych. Każdy uczestnik spotkań konsultacyjnych otrzyma certyfikat potwierdzający udział w pracach nad stworzeniem projektu „Strategii RP na Rzecz Młodego Pokolenia”.

Organizatorem konsultacji jest Pełnomocnik Rządu ds. Polityki młodzieżowej Piotr Mazurek wraz z Radą Dialogu z Młodym Pokoleniem – pierwszym w historii Polski organem dialogu obywatelskiego pomiędzy młodym pokoleniem Polaków a najważniejszymi instytucjami państwowymi.

 

DBAMY O NASZA PLANETĘ ! – ZBIERAMY ZUŻYTE BATERIE I TELEFONY KOMÓRKOWE !

W bieżącym roku szkolnym nasza szkoła przystąpiła po raz pierwszy do Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego dla Szkół „Zbieraj Baterie i Telefony!” Celem Programu jest edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży oraz zbiórka zużytych baterii, akumulatorów przenośnych, zużytych telefonów komórkowych.

Zbieramy:

 1. akumulatory i baterie, w tym ogniwa guzikowe lub zestawy, które są szczelnie zamknięte i mogą być przenoszone w ręku oraz nie stanowią baterii przemysłowej i akumulatora przemysłowego albo baterii samochodowej lub akumulatora samochodowego w szczególności:
 2. baterie jednoogniowe typu AA i AAA,
 3. baterie i akumulatory używane w telefonach przenośnych, komputerach przenośnychelektronarzędziach bezprzewodowych, zabawkach i sprzęcie gospodarstwa domowego
 4. baterie i akumulatory wykorzystywane w gospodarstwach domowych do zwykłych  celów;
 5. telefony komórkowe – telefony działające w oparciu o telefonię komórkową.

Rozmiar zużytych baterii i akumulatorów nie może być większy niż 7 cm, albowiem tyle wy-nosi średnica wrzutu pojemnika dostarczonego przez Organizatorów.

Wyżej wymienione przedmioty można przynosić do Pani Ewy Polak-Leśniak, pełniącej funkcję koordynatora akcji w naszej szkole lub wrzucać bezpośrednio do pojemnika, który już niebawem pojawi się na korytarzu.

 

Do udziału w programie zapraszamy zarówno Uczniów klas I-VIII jak i Naszych Przedszkolaków, a także Grono Pedagogiczne.

Mamy szansę wygrać cenne nagrody  dla Naszej Placówki.

Więcej informacji już wkrótce.

Koordynator programu

Ewa Polak-Leśniak

Rada Rodziców serdecznie zaprasza na Rajd Rodzinny na Potrójną, który odbędzie się 9 października 2021 r. (sobota).

Propozycja tras:
1) „autorska” (będzie oznakowana) – zbiórka przy szkole; wyjście o godz. 8:30,
2) „szlak białych gwiazd” – zbiórka na pętli autobusowej w Praciakach; wyjście o godz. 9:00 (trasa ok. 3,5 km, czas 1 h 35 min.),
3) „szlak czerwony” – zbiórka na Przełęczy Kocierskiej; wyjście o godz. 9:00 (trasa ok. 4 km, czas 1 h 30 min.).

Zainteresowanych prosimy o kontakt z „trójkami klasowymi” (proszę podać informację do czwartku).

Liczymy na Waszą obecność.

Z pozdrowieniami
Rada Rodziców oraz dyrekcja ZSS w Rzykach

I Rodzinny Rajd Górski

2 października 2021 roku (tj. piątek) przypada XI Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia.


Z tej okazji w naszej szkole 4 października br. (tj. poniedziałek) odbędzie się Szkolny Konkurs „Mistrz Tabliczki Mnożenia” dla klas III – VIII.

W związku z tym w poniedziałek na lekcjach: 2 oraz 3, nauczyciele matematyki odwiedzą poszczególne klasy, które dokładnie w czasie 3 minut (czas odmierzony stoperem) będą miały za zadanie rozwiązać test ze znajomości tabliczki mnożenia.

Komenda Powiatowa Policji w Wadowicach informuje, iż Małopolska Policja wraz z partnerami w ramach projektu edukacyjnego „Wnuczka, wnuczka edukuje – babcia, dziadek się stosuje” ogłaszają konkurs dla uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych województwa małopolskiego, mający na celu dotarcie do jak największego grona odbiorców – seniorów, narażonych na bezduszne działania oszustów, przez których niejednokrotnie tracą dorobek całego życia.

Jest to II edycja projektu, w której dzieci pomagają zadbać o bezpieczeństwo seniorów z rodziny oraz z najbliższego otoczenia.

Zadanie polega na wykonaniu pracy konkursowej w dowolnej technice, np. w postaci: zdjęcie, grafika, komiks, mem itp. przeznaczone dla seniorów o tematyce dotyczącej zagrożeń oszustwami, z jakimi osoby starsze mogą się spotkać na co dzień
Zakres tematyczny pracy konkursowej powinien odnosić się do najczęstszych metod działania oszustów „na policjanta”, „na wnuczka” itp.
W konkursie można przesłać jedną pracę w postaci zdjęcia/grafiki lub w formie reportażu do pięciu zdjęć.

Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach: przeznaczonych dla uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych, w wyniku, którego zostaną wyłonione najlepsze materiały profilaktyczne z obszaru oszustw popełnianych na osobach starszych, czym poszerzy się grono osób świadomych występujących zagrożeń.

Prace posłużą również do realizacji spotu profilaktycznego.

Konkurs rozpoczyna się od 23 września 2021 roku.

Termin nadsyłania zgłoszeń konkursowych upływa 23 listopada 2021 roku. 

Dla zwycięzców przewidziano atrakcyjne nagrody.

Regulamin i inne dokumenty są do pobrania na stronie internetowej  KWP Kraków.

 

 

Pani Marta Formas serdecznie zapraszam dzieci przedszkolne i uczniów klas I – IV do udziału w konkursie plastycznym.

Więcej informacji szukaj w zakładce BIBLIOTEKA

Przypominamy, że w ramach obchodów Europejskiego Dnia Języków Obcych,

chętni uczniowie ubierają się w poniedziałek – 27.09.2021 r.w barwy narodowe kraju,

który wylosował dla nich przewodniczący klasy
(barwy te będą zwalniać ich z odpytywania).

W czwartek – 23.09.2021 – odbyło się losowanie państw przez przewodniczących klas, oto wyniki:

Kl. 4A - Włochy

Kl. 4B - Francja

Kl. 5A - Norwegia

Kl. 5B - Rosja

Kl. 6A - Islandia

Kl. 7A - Holandia

Kl. 7B - Szwecja

Kl. 8A - Hiszpania

Kl. 8B - Węgry

Kl. 8C - Grecja

W ramach obchodów Europejskiego Dnia Języków Obcych
w naszej szkole w dniu 27.09.2021 r. (poniedziałek) na świetlicy
odbędzie się konkurs wiedzy o krajach anglojęzycznych i niemieckojęzycznych
(w dwóch kategoriach: klasy 4-6 o godz. 12.15, klasy 7-8 o godz.12.30).
 
W czwartek, 23.09.2021 r., o godzinie 12.00 zapraszamy przewodniczących klas 4-8 na świetlicę, gdzie odbędzie się losowanie państw.
 
Uczniowie danej klasy, którzy w dniu 27.09.2021 r. (poniedziałek)
przyjdą ubrani w barwy narodowe wylosowanego przez przewodniczącego kraju,
będą zwolnieni z odpytywania.
 
Uczniów z klas 1-3 zapraszamy do wykonania na poniedziałek (w domu) flagi krajów wyznaczonych przez nauczycieli językowców.
 
W związku z rozpoczęciem nowego roku szkolnego 2021/2022, Departament Wychowania i Edukacji Włączającej w MEiN kontynuuje pomoc dzieciom i młodzieży przeżywającym kłopoty i trudności, spowodowane m.in. skutkami izolacji rówieśniczej podczas epidemii COVID-19 oraz pragną zapewnić im adekwatne wsparcie psychologiczne.
 
Od 6 września działa całodobowa, bezpłatna, ogólnopolska infolinia dla dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów.
Pod numerem telefonu 800 800 605 dzieci i młodzież, ale także rodzice, nauczyciele i pedagodzy będą mogli uzyskać profesjonalną pomoc doświadczonych psychologów, pedagogów i prawników.
 
Aby skorzystać z pomocy wystarczy zadzwonić na infolinię, gdzie profesjonalni konsultanci odpowiedzą na wszystkie pytania, doradzą, co można zrobić w danej sytuacji. Rozmówcy nie muszą się przedstawiać, mają zapewnioną dyskrecję i anonimowość.
 
Zachęcamy także do skorzystania z kontaktu mailowego pomagamy@1815.pl  
 
 
 
W poniedziałek 13.09.2021 r. odbyły się wybory do władz samorządu uczniowskiego.
 
Klasy głosowały zgodnie z harmonogramem przygotowanym przez Szkolną Komisję Wyborczą. 
 
 
GŁOSOWANIE NA PRZEWODNICZĄCEGO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
 

Na podstawie przeliczonych głosów,  Szkolna Komisja Wyborcza stwierdziła, że:

Fryś Jagoda z kl. 8b zostaje PRZEWODNICZĄCĄ SU w roku szkolnym 2021/2022;

Płonka Gabriel z kl. 8c zostaje ZASTĘPCĄ PRZEWODNICZĄCEJ SU w roku szkolnym 2021/2022;

Cibor Kacper z kl. 5b zostaje SEKRETARZEM SU w roku szkolnym 2021/2022.

GŁOSOWANIE NA OPIEKUNA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Na podstawie przeliczonych głosów,  Szkolna Komisja Wyborcza stwierdziła, że OPIEKUNEM SU w roku szkolnym 2021/2022 zostaje p. Krzysztof Paczyński.

WYŚCIGI NA WESOŁO

dla dzieci z Przedszkola

13 września 2021r. godz. 10.00 – 11.30

ORLIK

W poniedziałek 13.09.2021 r. odbędą się wybory do władz samorządu uczniowskiego.
 
Jest to dla całej społeczności szkolnej bardzo ważne wydarzenie, w którym uczniowie świadomie dokonują wyboru swoich przedstawicieli na cały rok szkolny.
 
Głosowanie będzie:
1. powszechne, czyli każdy uczeń ma prawo do udziału w głosowaniu,
2. równe, czyli każdy uczeń ma jeden głos,
3. tajne, czyli wybór jest anonimowy, a warunki podczas wyborów zapewniają tajność aktu głosowania,
4. większościowe wybory wygrywa kandydat, który otrzymał najwięcej głosów.
 
Lokal wyborczy będzie zlokalizowany na I piętrze (naprzeciwko świetlicy, s.9).
 
Głosowanie rozpocznie się o godzinie 9.20
 
Uczniowie będą głosować na uprzednio przygotowanych kartach do glosowania zawierających nazwiska wszystkich kandydatów.
 
Głosować należy poprzez postawienie znaku  ×  przy nazwisku wybranego kandydata.
 
Pamiętajcie, by oddanie głosu było indywidualną decyzją każdego z Was.
 
Równocześnie będą odbywać się też wybory na opiekuna samorządu uczniowskiego.
 
 
 

Uroczyste rozpoczęcie nowego roku szkolnego odbędzie się dnia 1 września 2021 r. według następującego harmonogramu:

– godzina 8:00 – Msza święta,
– godzina 9:00:
klasy 1 – 4 – spotkanie na sali gimnastycznej;
kasy 5 – 8 – spotkanie z wychowawcami w salach:
5 a – sala 17,
5 b – sala 14,
6 a – sala 16,
7 a – sala 2,
7 b – sala 1,
8 a – sala 4,
8 b – sala 3,
8 c – sala 7.

Wychowawcy przekażą uczniom plan lekcji oraz omówią zasady bezpieczeństwa i funkcjonowania szkoły w roku szkolnym 2021/2022.

Od 1 września 2021 r. wszyscy uczniowie i słuchacze będą uczyć się w szkole na zasadach sprzed pandemii.

Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek podpisał rozporządzenia w tej sprawie.

Minister podpisał dwa rozporządzenia:

 • w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
 • oraz w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,  

określające sposób realizacji zadań jednostek systemu oświaty w roku szkolnym 2021/2022 w sytuacji nadal trwającego na terenie Polski stanu epidemii.

 

Egzamin ósmoklasisty

W 2022 roku egzamin ósmoklasisty zostanie przeprowadzony w maju, czyli o miesiąc później niż zazwyczaj. Takie rozwiązanie umożliwi uczniom szkół podstawowych lepsze przygotowanie się do tego egzaminu.

Ponadto w 2022 r. nie będzie przeprowadzany egzamin ósmoklasisty z czwartego przedmiotu obowiązkowego, wybranego spośród przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia.

 

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych – terminy, punktacja

Z uwagi na rezygnację z przeprowadzania w roku szkolnym 2021/2022 egzaminu ósmoklasisty z czwartego przedmiotu do wyboru, dostosowano sposób przeliczania na punkty wyniku egzaminu ósmoklasisty z trzech przedmiotów. Zachowano rozwiązania polegające na tym, że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wyniki egzaminu ósmoklasisty powinna być równa maksymalnej liczbie punktów możliwych do uzyskania łącznie za uzyskanie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem i za oceny z obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz za osiągnięcia ucznia.

Ustalając sposób przeliczania na punkty wyniku egzaminu ósmoklasisty przyjęto, że kandydat może maksymalnie uzyskać 100 punktów. W związku z tym przyjęto, że wyniki z egzaminu ósmoklasisty z: języka polskiego i matematyki mnoży się przez 0,35. Oznacza to, że kandydat może z tych przedmiotów uzyskać maksymalnie po 35 punktów, czyli w sumie 70 punktów. Natomiast wynik z języka obcego nowożytnego mnoży się przez 0,3 – co oznacza, że kandydat może z tego przedmiotu uzyskać maksymalnie 30 punktów.

Podobne rozwiązanie przyjęto w przypadku kandydatów do szkół ponadpodstawowych, których zwolniono z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty lub do danego przedmiotu (przedmiotów) objętego tym egzaminem. W ich przypadku zachowano dotychczasową zasadę, że przeliczane będą na punkty oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły z zajęć edukacyjnych, z których przeprowadzany jest egzamin ósmoklasisty.

Tak jak do tej pory maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania po przeliczeniu ocen z zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej jest równa maksymalnej liczbie punktów możliwych do uzyskania z danego przedmiotu objętego egzaminem ósmoklasisty przez ucznia, który przystąpił do egzaminu ósmoklasisty.

 

Podstawa prawna
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
  https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/1525
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/1519

 

Więcej TUTAJ >>

30 sierpnia 2021 r. (poniedziałek) o godzinie 16:00 odbędą się zebrania z rodzicami z grup przedszkolnych:

nazwa grupy

wychowawca

sala

3 latki – Rybki

H. Młocek

przedszkole

4 latki – Żabki

E. Kołodziej

przedszkole

4/5 latki – Kotki

M. Fijołek

22

0a – Skrzaty

J. K. Łysoń

19

0b – Motylki

S. Jarosz

18

Biblioteka szkolna serdecznie zaprasza dzieci przedszkolne, uczniów, rodziców i nauczycieli do udziału w konkursie fotograficznym
pod hasłem  “WSPOMNIENIA Z WAKACJI”

Aby wziąć udział w konkursie wystarczy wybrać najlepsze zdjęcie, które wykonaliście podczas tegorocznych wakacji i przesłać

w terminie do 10 września 2021

na adres: biblioteka1@zssrzyki.pl

W tytule należy wpisać: 

imię, nazwisko, oddział przedszkolny lub klasę lub wywołać i przynieść do biblioteki w terminie do 10 września 2021 r.

Serdecznie zapraszamy do udziału. Na uczestników czekają nagrody i dyplomy.

Szanowni Państwo,
Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało pakiet informacyjny na temat organizacji szczepień w szkołach. 

W materiałach znalazły się informacje dotyczące m.in. zakresu zadań dyrektora szkoły oraz współpracy z punktem szczepień. Oddzielny materiał został poświęcony kwestii obecności rodziców podczas szczepienia dziecka przeciw COVID-19.

Zestaw materiałów przygotowanych przez MEiN znajdziecie Państwo TUTAJ

Wśród nich: 

List Ministra Zdrowia do dyrektorów szkół, nauczycieli, rodziców w sprawie szczepień nastolatków

 

 

WYPRAWKA PRZEDSZKOLAKA  – (3- LATKI)

 1. Blok techniczny: 2 szt.
 2. Kartki techniczne kolorowe A4  i kolorowe miękkie kupowane na szt. po 4 szt. z każdego koloru  (czerwony, żółty, zielony, niebieski, pomarańczowy, fioletowy, różowy, brązowy).
 3. Szary papier: 1 arkusz.
 4. Kredki – Pastele olejne (12 kolorów).
 5. Farby plakatowe w tubkach – Astra, kubek, pędzel.
 6. Ciastolina 6 kolorów.
 7. Kredki świecowe – 2 opakowania.
 8. Kredki ołówkowe (grube)-Bambino-6 kolorów.
 9. Klej w sztyfcie (duży): 3 szt.
 10. Klej „Magic”: 2 szt.
 11. Brokat w kleju (dowolny kolor).
 12. Teczka rysunkowa z gumką.
 13. Ryza papieru ksero.
 14. Chusteczki higieniczne: 20 szt.
 15. Chusteczki nawilżane ( 1 paczka).
 16. Obuwie zamienne na gumowej podeszwie, na rzepy, gumkę lub sprzączkę –
 17. Dodatkowe rzeczy na przebranie w woreczku materiałowym + woreczek jednorazowy na brudne ubrania należy zostawić w szatni (bluzeczki z długim rękawem, podkoszulki, skarpetki i rajstopy, majteczki).
 18. Piżamka, poduszka mała i koc o wymiarach 160×200 + poszewka na poduszkę i koc –
 19. Koszyczek plastikowy prostokątny na przybory.

WYPRAWKA_PRZEDSZKOLAKA – pobierz i wydrukuj

 

WYPRAWKA PRZEDSZKOLAKA  – DZIECI Z POZOSTAŁYCH GRUP

        Wyprawka przedszkolaka zostanie zakupiona wspólnie, po uzgodnieniu z rodzicami na zebraniu końcem sierpnia.

Znamy kalendarz nowego roku szkolnego:

 

 • 1 września 2021 – Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 • 23 – 31 grudnia 2021 r.Zimowa przerwa świąteczna

 • 17 – 30 stycznia 2022 r. – Ferie zimowe

 • 14 kwietnia – 19 kwietnia 2022 r. Wiosenna przerwa świąteczna

 • Egzamin ósmoklasisty – Ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

 • 24 czerwca 2022 r. – Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach

 • 25 czerwca – 31 sierpnia 2022 r.Ferie letnie

Więcej tutaj: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/kalendarz-roku-szkolnego-20212022

Czas na samodzielnie spisanie się w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 masz do momentu, gdy skontaktuje się z Tobą rachmistrz – nie czekaj do 30 września! Pamiętaj, że udział w spisie to twój obowiązek.

Masz wiele możliwości zrealizowania obowiązku spisowego:

 • Najszybciej i najwygodniej zrobisz to przez Internet. Wypełnij formularz online na https://spis.gov.pl/, to zajmie tylko kilka minut.
 • zadzwoń na numer 22 279 99 99 i spisz się telefonicznie – rachmistrz wprowadzi do formularza Twoje dane,
 • odwiedź najbliższy urząd gminy i spisz się przez Internet na specjalnie utworzonym w tym celu stanowisku.

Pamiętaj masz na to czas tylko do momentu, gdy skontaktuje się z Tobą rachmistrzRachmistrzowie spisowi przeprowadzają wywiady bezpośrednie oraz wywiady telefoniczne. Kontaktu ze strony rachmistrza mogą spodziewać się osoby, które dotychczas nie spisały się samodzielnie przez Internet lub telefon na infolinii spisowej.

W przypadku wywiadów telefonicznych, niezależnie od województwa, rachmistrzowie dzwonią z numerów: 22 828 88 88 lub 22 279 99 99. Rachmistrz może również zapukać do drzwi naszego mieszkania w celu przeprowadzenia wywiadu bezpośredniego.

Przypominamy, że zgodnie z art. 17a ust. 1-3 ustawy  o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r., nie można odmówić przekazania danych rachmistrzowi kontaktującemu się z osobami fizycznymi objętymi spisem. Oznacza to, że czas na samospis mamy do momentu, gdy skontaktuje się z nami rachmistrz.

W ramach 3 modułu wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole
i w domu” Szkoła Podstawowej im. Mariana Kowalskiego w Rzykach realizuje zadanie obejmujące doposażenie i poprawę standardu funkcjonujących stołówek szkolnych (własnej kuchni i jadalni).

Szacowana całkowita wartość zadania: 100.000,00 zł – dofinansowanie z budżetu państwa: 80.000,00 zł, wkład Gminy Andrychów: 20.000,00 zł.

Celem zadania jest wzmocnienie opiekuńczej funkcji szkoły podstawowej poprzez tworzenie warunków umożliwiających spożywanie przez uczniów posiłku w trakcie pobytu w szkole. 


W Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 rachmistrzowie spisowi przeprowadzają wywiady bezpośrednie oraz wywiady telefoniczne. 

Kontaktu ze strony rachmistrza mogą spodziewać się osoby, które dotychczas nie spisały się samodzielnie przez Internet lub telefon na infolinii spisowej.

 • Przypominamy, że zgodnie z art. 17a ust. 1-3 ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r., nie można odmówić przekazania danych rachmistrzowi kontaktującemu się z osobami fizycznymi objętymi spisem.
 • Oznacza to, że czas na samospis mamy do momentu, gdy skontaktuje się z nami rachmistrz.

 

W jaki sposób rachmistrz może się z nami skontaktować?

 • W przypadku wywiadów telefonicznych, niezależnie od województwa, *rachmistrzowie dzwonią z numerów: 22 828 88 88 lub 22 279 99 99
 • Rachmistrz może również zapukać do drzwi naszego mieszkania w celu przeprowadzenia wywiadu bezpośredniego.

 

Jak zweryfikować tożsamość rachmistrza?

Można to zrobić w prosty sposób:

 • poprzez specjalnie przygotowaną aplikację dostępną na stronie https://spis.gov.pl/ 
 • dzwoniąc na infolinię spisową pod numer 22 279 99 99, (po uzyskaniu połączenia wybierz 1 – Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań, a następnie 2 – weryfikacja tożsamości rachmistrza).

 

Pomocy udziela również Gminne Biuro Spisowe w Andrychowie, tel. kontaktowy: 33 842 99 41

 

Więcej na stronie: https://andrychow.eu/nie-spisales-sie-przez-internet-lub-telefon-spodziewaj-sie-rachmistrza/*

Wyjeżdżasz za granicę?

Chcesz mieć pewność, że w razie potrzeby będzie można się skontaktować z tobą lub twoimi bliskimi w kraju?

Skorzystaj z systemu Odyseusz i zgłoś swój wyjazd.

Zgłoszenie jest błyskawiczne i bardzo proste.

https://odyseusz.msz.gov.pl/

Bezpieczne wakacje

Wakacje to czas zabawy i odpoczynku. Wielu z nas wyjeżdża na urlop, spędzajmy wakacje nad wodą, w górach, czy na koloniach. W tym czasie nie zapominajmy o podstawowych zasadach bezpieczeństwa.

Polecamy zapoznać się z ważnymi wskazówkami dotyczącymi spędzania wolnego czasu w bezpieczny sposób, więcej znajdziesz pod tym LINKIEM

W czasie pandemii bezpieczne wakacje są jeszcze trudniejsze do zorganizowania. Zachować należy szczególną ostrożność. Przed urlopem warto sprawdzić bezpieczne kierunki podróży i najważniejsze zasady reżimu sanitarnego w hotelach, na plażach i w restauracjach.

Jadąc na wakacje, nie można zapomnieć o rygorystycznych zasadach bezpieczeństwa: częstej dezynfekcji rąk, zachowaniu dystansu społecznego i unikaniu zatłoczonych miejsc.

Co ważne:
Z pandemią czy bez niej – zadaniem rodzica jest opieka nad dzieckiem.

Przekazujemy list Pani Prezes dr Aleksandry Hadzik KRUS skierowany do dzieci w sprawie zachowania zasad bezpieczeństwa podczas wakacji.

List Pani Prezes dr Aleksandry Hadzik KRUS skierowany do dzieci w sprawie zachowania zasad bezpieczeństwa podczas wakacji.

Od 23 czerwca br. rachmistrzowie spisowi rozpoczną wywiady bezpośrednie w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021.

Rachmistrzowie skontaktują się z osobami, które nie spisały się samodzielnie przez Internet, nie spisały się na infolinii ani nie uczestniczyły w wywiadzie telefonicznym.

Więcej pod linkiem: 

Od 23 czerwca br. rachmistrzowie spisowi rozpoczną wywiady bezpośrednie

Trwa rejestracja na szczepienia preparatem firmy Pfizer

PUNKT SZCZEPIEŃ POWSZECHNYCH W MIEJSKIM DOMU KULTURY W ANDRYCHOWIE
ul. Szewska 7

https://andrychow.eu/narodowy-program-szczepien-w-andrychowie/

 

Szczepienia

 

 

 

Od 7 czerwca rodzice mogą rejestrować na szczepienie dzieci, które ukończyły 12. rok życia. Wcześniej została uruchomiona rejestracja dla uczniów w wieku 16 i 17 lat. Aktualnie szczepienia odbywają się w punktach populacyjnych i powszechnych.

Po zakończeniu wakacji szczepienia przeciw COVID-19 będą mogły być realizowane w trybie mobilnym na terenie placówek oświatowych. Będą je wykonywały podmioty lecznicze prowadzące stacjonarne punkty szczepień. Szczepienia będą realizowane według ustalonego harmonogramu, który obejmie także działania informacyjne w szkołach i placówkach. Dodatkowo Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Ministerstwem Zdrowia przygotowało rekomendacje dotyczące przygotowania się ucznia do szczepienia.

W załączeniu przekazujemy komunikat MEiN dotyczący szczepień uczniów w wieku 12-18 lat oraz dodatkowe materiały informacyjne.


Załączniki:

W ramach promocji Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 Urząd Statystyczny w Krakowie organizuje konkurs „Aktywni mieszkańcy w Małopolsce”. Konkurs adresowany jest do wszystkich mieszkańców województwa, którzy poprzez udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021, mają możliwość wypromowania swojej gminy oraz wsparcia znajdujących się na jej terenie jednostek oświatowo-kulturalnych.

Głównym celem konkursu jest promocja NSP 2021 oraz zachęcenie mieszkańców województwa małopolskiego do aktywnego i licznego uczestnictwa w spisie.

Według założeń konkursu co 2 tygodnie gmina o największym procentowym przyroście liczby spisanych w danej edycji mieszkańców wygrywa nagrody. Po zakończeniu danej edycji, obliczony zostanie dla każdej gminy w województwie małopolskim przyrost liczby mieszkańców, którzy zostali spisani w NSP 2021 w czasie trwania edycji. Przyrost ten jest wyrażoną w punktach procentowych różnicą między odsetkiem osób spisanych w gminie na początku i na końcu edycji.

Wszystkie informacje dotyczące konkursu dostępne są na stronie: 

 

 

W związku z rozpoczęciem pracy przez rachmistrzów telefonicznych od 4 maja br., informujemy w jaki sposób można zweryfikować jego tożsamość:

 

 • Poprzez specjalnie przygotowaną aplikację dostępną na stronie https://rachmistrz.stat.gov.pl/
 • Poprzez kontakt z infolinią spisową numerem 22 279 99 99, wybierz 1 – Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań, a następnie 2 – weryfikacja tożsamości rachmistrza.

Aby spisać się bezpiecznie należy pamiętać, że:

 

 • Rachmistrzowie będą dzwonić z numeru 22 828 88 88 i aż do odwołania nie będą odwiedzać respondentów w domach.
 • Rachmistrz spisowy ma oficjalny identyfikator wydany przez Wojewódzkie Biuro Spisowe zawierający imię i nazwisko, numer, godło, informację o przetwarzaniu danych osobowych.
 • Jeśli obowiązek spisowy został już zrealizowany przez Internet albo poprzez infolinię spisową nikt nie będzie dzwonić do respondentów w tej sprawie. Takie kontakty mogą być próbą wyłudzenia danych.
 • Rachmistrz nie zapyta o zarobki, oszczędności, cenne przedmioty w domu, numer konta, PIN do karty czy dane logowania do bankowości internetowej. Takie pytania mogą wskazywać na próbę wyłudzenia danych.
 • W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do wiarygodności i rzetelności rachmistrza spisowego, prosimy zaistniały incydent niezwłocznie zgłaszać na infolinię spisową lub do właściwego Gminnego Biura Spisowego w swoim miejscu zamieszkania.

 

Po weryfikacji rachmistrza i uzyskaniu pewności, że dzwoni w celu przeprowadzenia spisu, prosimy mieć na uwadze, że zgodnie z ustawą nie można odmówić mu podania danych.

Przypominamy, że wszystkie dane przekazane w spisie są objęte tajemnicą statystyczną regulowaną przez ustawę o statystyce publicznej i służą wyłącznie zbiorczym analizom statystycznym. Każda osoba biorąca udział w spisie ma zapewnioną pełną anonimowość. Osoby wykonujące prace spisowe są zobowiązane do przestrzegania tajemnicy statystycznej. Za jej niedotrzymanie grożą sankcje, w tym kara pozbawienia wolności.

 

 

Państwowa Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wadowicach przesyła materiały dotyczące aplikacji STOP COVID. Prosimy o zapoznanie się z nimi:

PISMO PSSE

Informacje dotyczące aplikacji ProteGo Safe

 

Szanowni Państwo,

Wychodząc naprzeciw wytycznym PARPA i oczekiwaniom osób odpowiedzialnych za edukację profilaktyczną w Gminie Andrychów, przekazujemy doskonałe narzędzia do pracy profilaktycznej w tym trudnym dla nas wszystkich czasie społecznej izolacji, która stała się prawdziwym wyzwaniem dla rodzin i systemu edukacji. Obecnie, szczególnie materiały multimedialne zyskują na znaczeniu. Dają możliwość bardzo łatwego i bardzo szybkiego rozpowszechniania, mogą więc trafić praktycznie do nieograniczonej liczby odbiorców.
Kampania profilaktyczna „Ubezpieczeni przez rodziców” skierowana jest do nauczycieli, dzieci i młodzieży oraz do rodziców. Koncentruje się na rozwijaniu mocnych stron młodych ludzi, dzięki czemu będą oni bardziej przygotowani do życia w świecie pełnym zagrożeń, a tym samym będą bardziej na te zagrożenia odporni. Porusza tematykę zagrożeń i uzależnień – nie tylko tych od alkoholu, papierosów, narkotyków czy dopalaczy, ale też od Internetu, komputera czy telefonu. Wszystkie materiały, które Państwu przekazujemy oparte są na profesjonalnej podstawie merytorycznej opracowanej przez specjalistów i praktyków z dziedziny psychologii i pedagogiki.
Na stronie przyjaznaprofilaktyka.pl znajdzie Państwo pełen zakres materiałów i ich podgląd.

 

Zapraszamy do zapoznania się z poniższymi informacjami: https://forumprzeciwdepresji.pl

„Wsparcie w walce z depresją”

Forum Przeciw Depresji zachęca także do skorzystania z bezpłatnego wsparcia telefonicznego.
Od 22 do 26 lutego br. w godz. 17:00-19:00 będzie działał Antydepresyjny Telefon Forum Przeciw Depresji.
Pod numerem  pomocy udzieli lekarz psychiatra.
Podczas rozmowy specjalista może pomóc choremu na depresję lub osobom, które podejrzewają depresję u kogoś bliskiego, w rozpoznaniu i nazwaniu problemu, a także szukaniu oparcia w najbliższym otoczeniu.

Drodzy Rodzice i Uczniowie,
uprzejmie informujemy, że Minister Edukacji i Nauki ogłosił terminy postępowania rekrutacyjnego i składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022.

Ustalony przez ministra harmonogram postępowania rekrutacyjnego do szkół dla młodzieży dostosowany jest do zmienionego harmonogramu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne.

Harmonogram dostępny jest na stronie internetowej MEiN 

Załączniki:

Zapraszamy do zapoznania się z istotnymi informacjami dotyczącymi tegorocznego naboru do przedszkoli i klas I szkół podstawowych.

Dzieci uczęszczające już do przedszkola, których rodzice złożą deklarację kontynuacji wychowania przedszkolnego w dotychczasowym przedszkolu, nie biorą udziału w rekrutacji.
Deklaracje kontynuacji składane są w okresie od 22.02.2021 r. do 26.02.2021 r. w godzinach pracy przedszkola.
Złożenie deklaracji kontynuacji wychowania przedszkolnego w dotychczasowym przedszkolu uniemożliwia wzięcie udziału w rekrutacji do innego przedszkola.

Więcej informacji na stronie: 

Krakowskie Stowarzyszenie Terapeutów Uzależnień uruchamia w ramach projektu „Wzmacnianie więzi- przeciwdziałanie uzależnieniu” z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego oraz projektu „Dobra więź – dobry start w dorosłość” z Urzędu Miasta Krakowa Punkt Konsultacyjny dla rodziców i dzieci w wieku 12-18 lat. Punkt skierowany jest do rodziców, których dzieci sięgają po alkohol, narkotyki, dopalacze oraz bardzo intensywnie korzystają z nowoczesnych technologii (internet/komputer/gry/tablet/komunikatory) oraz do dzieci, które przejawiają w/w zachowania.

Punkt skierowany jest do mieszkańców województwa małopolskiego, z porad korzystać można w formie bezpośredniej
(Punkt Konsultacyjny mieści się przy ul. Wójtowskiej 3/31, przecznica z ul. Mazowieckiej), telefonicznej lub przez skypa.


Rejestracja do Punktu możliwa jest codziennie w godz. 8:00 – 20:00, telefonicznie: 12 425 57 47 lub 505 163 623


Jeśli nikt nie będzie odbierał telefonu, można wysłać sms lub mail poradnia@kctu.pl lub punkt@kstu.pl

Zapraszamy do kontaktu. Szczegółowe informacje i ulotki poniżej.

Pismo przewodnie Punkt

Ulotka 1

Ulotka 2

Od 26 października (poniedziałek), jedyną obowiązującą formą zwalniania ucznia będzie ZWOLNIENIE w formie papierowej.

Poniżej znajdziecie Państwo wzór tego dokumentu.


Można POBRAĆ celem uzupełnienia i WYDRUKU:


Dn. 21.05.2020 r. nasza szkoła otrzymała 8 tabletów.

W najbliższym czasie zostaną one wypożyczone uczniom.

Więcej o tym projekcie pod poniższym linkiem:

Gmina Andrychów otrzymała środki na zakup laptopów i tabletów w ramach projektu ZDALNA SZKOŁA

Szanowni Państwo!

1. Zwracam się z apelem do wszystkich Rodziców o nieposyłanie do szkoły dzieci chorych i przeziębionych.

2. Proszę zapoznać się z informacjami Głównego Inspektora Sanitarnego:

Komunikat głównego inspektora sanitarnego w sprawie potwierdzonego przypadku koronawirusa

3. Proszę, aby Rodzice i uczniowie, którzy przebywali w rejonach występowania koronawirusa i mają objawy, tj. gorączka, kaszel, duszności i problemy z oddychaniem bezzwłocznie telefonicznie powiadomili stację sanitarno – epidemiologiczna (Wadowice nr tel. 698926976) i zgłosili się do oddziału zakaźnego (informacje na temat oddziałów zakaźnych udziela PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W WADOWICACH). Jeśli nie zaobserwowano ww. objawów, należy przez kolejne 14 dni kontrolować stan zdrowia: codziennie mierzyć temperaturę ciała oraz zwrócić uwagę na występowanie objawów grypopodobnych: złe samopoczucie, bóle mięśniowe, kaszel.

4. Informujemy, że w ZSS w Rzykach podejmujemy działania profilaktyczne, zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia:
– na bieżąco przekazujemy informacje dotyczące higieny;
– zwracamy uwagę na częste mycie rąk, zgodnie z instrukcją;
– wietrzymy sale lekcyjne;

Zwracamy się z prośbą do Rodziców o zaopatrzenie dzieci w chusteczki higieniczne.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod nr 800 190 590

Dyrekcja ZSS w Rzykach

W trosce o prawidłowy rozwój mowy naszych dzieci, przy okazji przypadającego 6 marca europejskiego dnia logopedy,
chciałabym zwrócić uwagę rodziców na problem wad wymowy.
Dzieci rozpoczynające od września naukę w pierwszej klasie stają przed nie lada
wyzwaniem. Nowi nauczyciele, nowe otoczenie i nowe oczekiwania.
To dla nich bardzo duży stres. Mają przed sobą sporo zadań.
Będą się uczyć nie tylko czytać, pisać i liczyć, ale muszą uważnie słuchać,
wyrażać emocje, porządkować pojęcia, zapamiętywać i komunikować się z rówieśnikami.
Nauczmy nasze dzieci rozmawiać, opowiadać i słuchać – to niezwykle ważne
dla każdego pierwszoklasisty. Uczeń rozpoczynający swoją przygodę ze szkołą powinien mieć w pełni rozwinięty system językowy, myślenie i wyobraźnię.
Szanujmy jego potrzeby, wzmacniajmy sukcesy. Jeżeli jednak nasze dziecko ma problemy z płynnym mówieniem, wymawianiem niektórych głosek, dajmy mu wsparcie!

Wizyta u logopedy jest niezbędna w przypadku, jeśli rodzic zauważy, że rozwój mowy dziecka jest nieprawidłowy, odstający od rówieśników, a także,
kiedy dziecko nieprawidłowo wymawia pewne głoski. Korygowanie wad wymowy lub powodujących je wad zgryzu czy wad anatomicznych jest bardzo ważne,
gdyż niewyleczone mogą utrudniać dziecku przyswajanie pisania i czytania.
Warto zaznaczyć, że wiek przedszkolny jest okresem największego
rozwoju mowy dziecka – jest to czas, w którym najlepiej rozwijać mowę
jak i usuwać wszelkie nieprawidłowości.
Wcześnie podjęta terapia logopedyczna, pozwala na osiągnięcie jak najlepszych wyników
w nauce szkolnej w początkowym etapie edukacji !!!

Katarzyna Stasiowska-Jarosz