DOKUMENTY DO POBRANIA

doradztwo zawodowe

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO

PEDAGOG

Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny Szkoły Podstawowej
im. Mariana Kowalskiego
w Zespole Szkół Samorządowych w Rzykach
Rok szkolny 2021 – 2022

ŚWIETLICA

Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej im. M Kowalskiego w Rzykach rok szkolny 2023/24