zadania

realizowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych

3 moduł wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”

W ramach 3 modułu wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” Szkoła Podstawowej im. Mariana Kowalskiego w Rzykach realizuje zadanie obejmujące doposażenie i poprawę standardu funkcjonujących stołówek szkolnych (własnej kuchni i jadalni).

 

Szacowana całkowita wartość zadania: 100.000,00 zł – dofinansowanie z budżetu państwa: 80.000,00 zł, wkład Gminy Andrychów: 20.000,00 zł.

 

Celem zadania jest wzmocnienie opiekuńczej funkcji szkoły podstawowej poprzez tworzenie warunków umożliwiających spożywanie przez uczniów posiłku w trakcie pobytu w szkole. 

 

Posiłek w szkole i w domu