Projekt Grant 3

Projekt realizowany dzięki dofinansowaniu z Funduszy Europejskich pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparci dla szkół i placówek oświatowych.”

W ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje
Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego

Poddziałanie 10.1.6 Cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

 

Szkoła Podstawowa im. Mariana Kowalskiego w Rzykach  przystąpiła do realizacji projektu pt. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych” – Grant 3.

Celem projektu jest zniwelowanie u uczniów skutków pandemii COVID-19 oraz podniesienie jakości kształcenia poprzez rozwijanie kompetencji kluczowych.

W ramach zadań grantowych w okresie od stycznia 2023 do czerwca 2023 roku będą prowadzone następujące koła zainteresowań:

1) kółko informatyczne „Nowoczesny w nauce”,

2) warsztaty grywalizacji i  kreatywnego myślenia,

3) Koło Młodego Biologa,

4) kółko przyrodnicze „Młodzi tropiciele przyrody”,

5) kółko matematyczne „Z matematyką za pan brat”.

Udział uczniów w zajęciach jest poprzedzony rekrutacją. 

Regulamin i wymagane dokumenty w toku postępowania rekrutacyjnego dostępne są poniżej.

Kółko informatyczne "Nowoczesny w nauce"

Koło zainteresowań / Zajęcia rozwijające

Warsztaty grywalizacji i kreatywnego myślenia

Koło zainteresowań / Zajęcia rozwijające

Koło Młodego Biologa

Koło zainteresowań / Zajęcia rozwijające

kółko przyrodnicze "Młodzi tropiciele przyrody"

Koło zainteresowań / Zajęcia rozwijające

Kółko matematyczne "Z matematyką za pan brat"

Koło zainteresowań / Zajęcia rozwijające

Travel

Travel

Udział uczniów w zajęciach został poprzedzony rekrutacją. 

Regulamin i wymagane dokumenty w toku postępowania rekrutacyjnego dostępne są poniżej:

 

1. Regulamin – kliknij i zapoznaj się

2. Formularz rekrutacyjny – kliknij, pobierz, wydrukuj, wypełnij i oddaj do sekretariatu

3. Deklaracja uczestnictwa dziecka – kliknij, pobierz, wydrukuj, wypełnij
i oddaj do sekretariatu szkoły

4. Klauzula informacji – kliknij i zapoznaj się 

Powyższe dokumenty są dostępne też stacjonarnie w sekretariacie szkoły. Zatem w przypadku, jeżeli nie możliwości wydrukowania dokumentu w domu, można podejść do szkoły i na miejscu wypełnić oraz złożyć.