„EDUKACJA, INTEGRACJA, ŚRODOWISKO – PONAD WSZYSTKO!”

Pierwsza część projektu Erasmus+ rozpoczęta!

Po wielu perypetiach związanych z sytuację epidemiczną na  świecie została podjęta decyzja o realizacji projektu mobilności dla kadry edukacyjnej naszej szkoły. Nie należała ona do łatwych.

Głównym celem projektu jest wspieranie nauczycieli w poznawaniu nowych strategii zarządzania i kompetencji metodycznych, narzędzi terapii z uczniem ze SPE oraz modelowanie umysłów wychowanków z myślą o przyszłości.  W projekcie kładzie się również nacisk na ekologię, równowagę psychiczną oraz rozwój przyjętych w Europie kompetencji kluczowych. Mobilności sprzyjają  wymianie dobrych praktyk z zagranicznymi placówkami oraz wzmocnieniu motywacji nauczycieli do nauki języka angielskiego.

21 lipca br. po południu, po kilkunastu godzinach podróży grupa nauczycieli dotarła na lotnisko Keflavik w Reykjaviku. Nauczyciele rozpoczęli realizację projektu. Mobilność w Islandii jest realizowana pod hasłem „Pozytywne myślenie, pozytywna  komunikacja, pozytywna edukacja”. W tym szkoleniu uczestniczy czterech nauczycieli, którzy wezmą udział w treningu interpersonalnym. Druga czteroosobowa grupa nauczycieli realizuje szkolenie o tematyce zrównoważonej edukacji, działań na rzecz zdrowia i świadomości ekologicznej.

EDUKACJA, INTEGRACJA ŚRODOWISKO – PONAD WSZYSTKO!

MOBILNOŚĆ KADRY EDUKACJI SZKOLNEJ ERASMUS+ 2021

Dzień pierwszy i drugi

TRZECI DZIEŃ

CZWARTY DZIEŃ

Dzień ósmy