POWER FRSE - PONADNARODOWA MOBILNOŚC UCZNIÓW

"UMYSŁY PRZYSZŁOŚCI"

Projekt realizowany w ZSS w Rzykach w latach 2019 – 2022

INFORMACJE O PROJEKCIE

Projekt ”Umysły przyszłości” ukierunkowany jest na rozwój umysłowy i społeczny uczniów klas VI – VIII szkoły podstawowej.

Stanowi integralną część Europejskiego Planu Rozwoju Szkoły opracowanego na lata 2014 – 2022 i jest kontynuacją wcześniejszych projektów realizowanych w ramach projektu ”Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej” POWER i ERASMUS+ oraz programów

e-Twinning.

Ideą przewodnia przedsięwzięcia jest otwarcie się na inne narody w ramach wspólnych zajęć w zagranicznych szkołach, promowanie komunikowania się w językach obcych, wykorzystanie narzędzi cyfrowych we własnym uczeniu się, przełamywanie szkolnych barier tkwiących w uczniach ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz burzenie stereotypów, dotyczących

poszczególnych nacji.

W trakcie pobytu naszych uczniów w lizbońskiej szkole  odbywały się szkolne i pozaszkolne.

Najwięcej radości sprawiały zajęcia sportowe i projekty, w których uczniowie portugalscy i polscy mieli okazję zaprezentować dziedzictwo naturalne i kulturowe własnego kraju.

CELE PROJEKTU

– kształtowanie sprawności umysłowych wspomagających uczenie się;

– integracja europejska młodzieży w ramach wspólnego uczenia się – rozwijanie postawy obywatelskiej, ciekawości świata, poszanowania tradycji i kultury własnego kraju, jak i innych;

– nowe metody i praktyki uczenia sie˛ i oceniania, które efektywnie wspierają rozwój kompetencji kluczowych;

– wspieranie uczniów z trudnościami w uczeniu się i wyrównywanie ich szans;

 – osiąganie wewnętrznej równowagi, bezpieczeństwa i szczęścia;

– motywowanie do nauki języka angielskiego i innych języków obcych;

– doskonalenie sprawności posługiwania się technologia˛ informacyjno-komunikacyjną;

– zwiększenie zdolności komunikacyjnych poprzez pracę w zespołach międzynarodowych;

– rozwijanie u uczestników aktywności i potencjału twórczego;

– zapobieganie zjawisku wczesnego opuszczenia szkoły.

Projekt realizuje 15 uczniów ZSS w Rzykach 

Termin realizacji: 10.10.2021 – 17.10.2021 

sprawozdania

Ponadnarodowa Mobilność Uczniów – UMYSŁY PRZYSZŁOŚCI w Portugalii

w ramach projektu PO WER FRSE

WIZYTA PRZYGOTOWAWCZA W LIZBONIE

Wizyta przygotowawcza od 29 września 2021 do 02 października 2021. W wizycie uczestniczyły dwie panie: koordynator projektu i pedagog szkolna.  

Głównym celem tego krótkiego wyjazdu było uzgodnienie szczegółów planowanego przyjazdu uczniów: plan pobytu, zakwaterowanie, wyżywienie.

Celem wizyty jest  spotkanie z władzami tamtejszej szkoły oraz wychowawcami i nauczycielami klas, które mają wziąć udział w projekcie.
Działania obejmują omówienie szczegółów programu mobilności uczniów z Polski, pobytu uczniów w Colegio Valsassina, a także przygotowań obu szkół do kolejnych etapów projektu.

29 września 2021 (środa) – przylot do Lizbony – zakwaterowanie w hotelu.

30 września 2021 (czwartek) – wizyta w szkole Colegio Valsassina

Następnego dnia po przylocie do Lizbony rozpoczęłyśmy zajęcia od zwiedzania szkoły. Powitała nas sama właścicielka prywatnej szkoły Colegio Valsassina – Pani Teresa Valsassina, która z nieukrywaną dumą opowiedziała historię szkoły, założonej ponad 120 lat temu przez jej pradziadka.

Obecnie szkoła cieszy się ogromnym uznaniem i jest znana w całej Portugalii. To jedna z najlepszych szkół w tym kraju!   Byłyśmy bardzo mile zaskoczone gościnnością, a przy tym profesjonalizmem, z jakim nas powitano i oprowadzono po szkole.

Z satysfakcją możemy stwierdzić, że wybrana przez nas szkoła goszcząca jest bardzo dobrze wyposażona, posiada liczne laboratoria przedmiotowe, a nauczyciele są bardzo otwarci na współpracę z nami.

Po placówce oprowadzili nas nauczyciele, którzy ciągle się zmieniali. Szkoła zajmuje ogromny obszar z ogrodem, stadionem, placami zabaw i małymi boiskami. A wszystko to połączone alejkami obsadzonymi kwitnącymi krzewami i egzotycznymi drzewami.

Sporo tu uroczych zakamarków, stolików, ławeczek i … wspaniałych galerii uczniowskich prac. Jest kolorowo i bajecznie. Uczniowie spacerują i rozmawiają. Wszyscy są w maseczkach.

Przerwy są zorganizowane w taki sposób, żeby zbyt wielu uczniów nie spotykało się na zewnątrz. Nikt nie spędza czasu wolnego w murach szkoły. 

Pani Teresa wprowadza nas do klas. Każda grupa wiekowa uczniów uczy się w innej części szkoły. Najstarsi w innym budynku. Drzwi do wszystkich klas są otwarte, dzięki czemu możemy zaglądać do środka a nawet towarzyszyć uczniom podczas zajęć.

W myślach już mamy wybrane zajęcia dla naszych uczniów. Te najciekawsze, które bardzo różnią się od naszych, to lekcje rozwijające kreatywne myślenie, zajęcia sportowe i lekcje angielskiego prowadzone metodą projektów. Praca w grupach nad wspólnym międzynarodowym projektem z pewnością poderwie naszych uczniów do działania.

Po paru godzinach zwiedzania budynków i obserwacji szkolnych zajęć i  rozpoczęło się merytoryczne spotkanie z dyrektorem pedagogicznym szkoły oraz dyrektorem projektów międzynarodowych. Szkoła od wielu lat realizuje projekty Erasmus+ z młodzieżą i ma bogate doświadczenia związane z wymianą grup uczniowskich. Spotkanie rozpoczyna długi i niezwykle ciekawy wykład dyrektora na temat systemu edukacji w Portugalii, idei przewodniej i wewnętrznego planu pracy szkoły oraz autorskich programów ukierunkowanych na rozwój i kreatywność uczniów.

Dowiadujemy się, że w szkole uczy się 1400 uczniów od 3 roku życia do pełnoletności. My również sporo opowiadamy o naszej szkole, projektach i naszym regionie.

Szczegółowo omawiamy cele projektu „Umysły przyszłości” oraz nasze oczekiwania. Podkreślamy tu mocno kompetencje kluczowe, które mają być rozwijane w ramach tych zajęć. Dyrektorzy z uwagą słuchają naszych opowieści. Wymieniamy się materiałami promocyjnymi – wręczamy albumy o Polsce i naszym regionie.

Okazuje się, że nasi uczniowie będą pierwszymi takimi gośćmi z Polski. Dyrektor  szkoły liczy na ciekawe efekty uczniowskich spotkań.  Opracowanie harmonogramu działań nie było prostym zadaniem. Przyjazd uczniów z Polski nie może zakłócić normalnego trybu zajęć tak wielkiej szkoły.  Po wielu godzinach wytężonej pracy przygotowałyśmy szczegółowy plan rozpisany co do godziny. Przygotowane zajęcia mają charakter formalny i nieformalny, odbywać się mają zarówno w godzinach przedpołudniowych jako lekcje z uczniami w klasach i popołudniowych w formie zajęć sportowych na ogromnym boisku szkolnym, jak  i wycieczek edukacyjnych.  Zajęcia zostały tak zaplanowane, żeby zaangażować  wszystkie zmysły naszych uczniów i rozwijać wszystkie kompetencje kluczowe. Pozostają jeszcze urzędowe formalności wymagane przez narodową agencję,  czyli umowy finansowe, faktury, sposoby raportowania zajęć i certyfikacja naszych uczniów. Ale na to zabrakło nam siły. Dyrektor i główny księgowy szkoły proponuje kolejne spotkanie następnego dnia.

Umawiamy się na następny dzień.

01 października 2021 (piątek) – przygotowanie logistyczne projektu. Spotkanie w szkole cd.

W kolejnym dniu wizyty przygotowawczej  rozeznałyśmy bazę noclegową Lizbony i ofertę gastronomiczną. Spotkałyśmy się z przedstawiciela biura „Lusanowa”, które czuwać będzie nad logistyką naszego projektu w tym również transferami naszych uczniów do szkoły. Odwiedziłyśmy wspólnie kilka hoteli, zjadłyśmy w kilku restauracjach i zdecydowałyśmy, gdzie mogłyby nasze dzieci zamieszkać i jeść posiłki.

Ostatecznie wybrałyśmy hotel „Imperador”, w którym same byłyśmy zakwaterowane oraz pobliską restaurację „Maracana” – położoną ok. 5 minut drogi od hotelu.

Przedstawicielka biura „Lusanova” zaproponowała nam również wycieczkę po mieście do pobliskich atrakcji turystycznych takich jak stara lizbońska dzielnica Alfama i Centrum miasta. Przekazała niezwykle ciekawe informacje o historii Portugalii, najważniejszych zabytkach miasta i miejscach wartych zwiedzania. 

Po południu udałyśmy się na spotkanie z Dyrektorem i księgowym szkoły Colegio Valsassina w celu przygotowania odpowiedniej dokumentacji projektu (Umowa finansowa, dziennie raporty i certyfikaty) oraz faktury.

Spotkanie przebiegło sprawnie i wszystkie dokumenty zostały zaprezentowane zgodnie z planem. Księgowy przygotował wzór faktury do wglądu naszych księgowych. W ramach wsparcia organizacyjnego Dyrektor zaproponował lunch w szkolnej stołówce dla uczniów naszej szkoły.

02 października 2021 (sobota) – powrót do Polski

8.30 Transfer z hotelu na lotnisko.

12.55 wylot liniami TAP do Warszawy.

Podsumowując, jesteśmy przekonane, że dzięki wizycie przygotowawczej mobilności edukacyjne naszych uczniów  zostały dopracowane w każdym szczególe i jeszcze lepiej przygotowane. Nauczyciele i uczniowie mogą ze  spokojem i poczuciem bezpieczeństwa wziąć udział we wszystkich działaniach mobilności.


Ewa Demczuk – szkolny koordynator projektów międzynarodowych

oraz

Katarzyna Dusik-Szlósarczyk – pedagog szkolny

W szkole COLEGIO VALSASSINA