ERASMUS PLUS MOBILNOŚĆ KADRY EDUKACJI SZKOLNEJ

Głównym celem projektu jest wspieranie nauczycieli w poznawaniu nowych strategii zarządzania i kompetencji metodycznych, narzędzi terapii z uczniem ze SPE oraz modelowanie umysłów wychowanków z myślą o przyszłości.

W projekcie kładzie się również nacisk na ekologię, równowagę psychiczną oraz rozwój przyjętych w Europie kompetencji kluczowych.

Mobilności sprzyjają wymianie dobrych praktyk z zagranicznymi placówkami oraz wzmocnieniu motywacji nauczycieli do nauki języka angielskiego.

„EDUKACJA, INTEGRACJA, ŚRODOWISKO – PONAD WSZYSTKO!” - cz. 1

Głównym celem projektu jest wspieranie nauczycieli w poznawaniu nowych strategii zarządzania i kompetencji metodycznych, narzędzi terapii z uczniem ze SPE oraz modelowanie umysłów wychowanków z myślą o przyszłości.  W projekcie kładzie się również nacisk na ekologię, równowagę psychiczną oraz rozwój przyjętych w Europie kompetencji kluczowych. Mobilności sprzyjają  wymianie dobrych praktyk z zagranicznymi placówkami oraz wzmocnieniu motywacji nauczycieli do nauki języka angielskiego.

„EDUKACJA, INTEGRACJA, ŚRODOWISKO – PONAD WSZYSTKO!” - cz. 2

W sierpniu 2022 sześciu nauczycieli naszej szkoły realizowało kolejną i już ostatnią część projektu „Edukacja, Integracja, Środowisko – ponad wszystko!” w ramach  Erasmus plus – mobilność szkolnych kadr edukacji szkolnej. Tym razem miejscem naszej mobilności była portugalska wyspa Sao Miguel. W przedsięwzięciu podzielonym na dwa szkolenia uczestniczyło 6 nauczycieli.