Dzień Pustej Klasy

20 czerwca 2023 r – opr. mgr Alicja Kołodziejczyk

 

Dzień Pustej Klasy to święto edukacji w naturze obchodzone co roku w czerwcu, którego inicjatorem w Polsce jest Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła”. Tego dnia dzieci i młodzież, wspólnie ze swoimi nauczycielami, porzucają naukę w klasie na rzecz nauki w naturze. Wg badań edukacja w terenie to prawdopodobnie najbardziej uszczęśliwiającą forma edukacji na świecie.

Zainaugurowane w 2012 roku przez grupkę londyńskich nauczycieli święto ma za zadanie zachęcić nauczycieli, by tego dnia choć jedną lekcję spędzili ze swoimi uczniami poza budynkiem szkoły. Natura ma same zalety: jest otwarta 24 godziny przez 7 dni w tygodniu. Las, łąka czy parkowa polana to najlepiej wyposażone sale lekcyjne jakie możemy sobie wyobrazić. Jest tu wszystko, czego możemy potrzebować do efektywnego nauczania, bez względu na przedmiot. Natura uczy, dotlenia, aktywizuje, pobudza wyobraźnię, wzrusza i zadziwia.

                                                                                /dzienpustejklasy.pl/

Tak obchodzono w tym roku Dzień Pustej Klasy w naszej szkole:

 

"Jak nie czytam? Jak czytam!"

1 czerwca 2023 r – opr. mgr Marta Formas

 
„Jak nie czytam, jak czytam” to najpopularniejsza w Polsce akcja czytelnicza. Powstała, by złamać stereotyp nieczytającej młodzieży i zamanifestować, że uczniowie czytają i cieszą się z tego.
Organizatorem jest redakcja miesięcznika „Biblioteka w Szkole” wraz z bibliotekami i szkołami.
W naszej szkole akcja odbyła się dnia 12 czerwca. Klasy 0A i 0B uczestniczyły w spotkaniu, w trakcie, którego wysłuchały wiersza „Kaczka – Dziwaczka” autorstwa Jana Brzechwy, czytanego przez panie nauczycielki. Później dzieci prezentowały swoje ulubione książki. Na zakończenie spotkania każdy otrzymał pamiątkowy dyplom „Małego czytelnika”. Uczniowie kl. 1-6 brali udział w spotkaniu z panią Sabiną Gancarz, miejscową poetką. Podczas spotkania pani Sabina odpowiadała na pytania uczniów, prezentowała swoje wiersze. Słuchacze również zachęcali innych do przeczytania książek, które przynieśli ze sobą do szkoły. 
Poniżej fotorelacja z tej imprezy.

Zajęcia rozwijające „Młodzi tropiciele przyrody”

1 czerwca 2023 r – prowadzący zajęcia mgr Alicja Kołodziejczyk

 

W maju zakończyliśmy przyrodnicze zajęcia rozwijające „Młodzi tropiciele przyrody” realizowane w ramach projektu Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020. Głównym celem naszych spotkań było odkrywanie tajemnic przyrody poprzez bezpośredni z nią kontakt, rozwijanie wiedzy przyrodniczej z zakresu m.in.: topografii, geologii, a także ekologii, astronomii, botaniki i zoologii, motywowanie do spędzania wolnego czasu na łonie natury, kształtowanie postaw i zachowań proekologicznych młodzieży, uświadamianie współzależności między człowiekiem a przyrodą oraz poznawanie i promowanie walorów przyrodniczych własnej miejscowości. Zajęcia, szczególnie te, które realizowane były poza salą lekcyjną, cieszyły się wśród uczniów dużym zainteresowaniem. Dziękuję całej grupie za aktywność i mile spędzony wspólnie czas.

Zapraszamy na naszą stronę, gdzie znajdują się krótkie relacje ze wszystkich naszych spotkań:

Odkrywanie tajemnic Wszechświata Kółko astronomiczne w Szkolnym Obserwatorium Astronomicznym w Sułkowicach - Bolęcinie

czerwiec 2023 r – opr. mgr Alicja Kołodziejczyk

 

W roku szkolnym 2022/ 2023 młodzież naszej szkoły miała możliwość uczestniczenia w kole astronomicznym. W sumie odbyły się 24 dwugodzinne warsztaty astronomiczne w Szkolnym Obserwatorium Astronomicznym w Sułkowicach – Bolęcinie. Do grudnia 2022 r. w zajęciach wzięli udział wszyscy chętni uczniowie z klas 4-8 oraz klasa 3a szkoły podstawowej. W styczniu dokonano podziału na dwie grupy: grupa młodsza: zainteresowani tematyką astronomiczną uczniowie z klas 4-6 i grupa starsza – uczniowie z klas 7-8. Zajęcia odbywały się w planetarium szkolnym, a przy bezchmurnym niebie prowadzono obserwacje astronomiczne przez teleskopy. Warsztaty prowadzili astronomowie Pan Janusz Nicewicz, na co dzień związany z Młodzieżowym Obserwatorium Astronomicznym w Niepołomicach, gdzie prowadzi wykłady, seanse planetarium i pokazy nieba dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz Pan Sebastian Kurowski, doktorant w Obserwatorium Astronomicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Opiekunem grup była p. Alicja Kołodziejczyk.

Zajęcia astronomiczne cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród uczniów naszej szkoły. Poznali m.in. budowę Wszechświata, naszej galaktyki, Układu Słonecznego i planet US, rodzaje galaktyk i mgławic planetarnych, a także programy komputerowe i aplikacje telefoniczne przeznaczone do prowadzenia samodzielnie obserwacji na niebie i fotografowania ciał niebieskich. Prowadzili obserwacje planet, gwiazd, mgławic, księżyców, w tym naszego satelity naturalnego, Słońca i gwiezdnych konstelacji. Zapoznali się z budową i działaniem teleskopu, radioteleskopu, dowiedzieli się jak wygląda życie na stacji kosmicznej.

Panom prowadzącym warsztaty oraz Dyrekcji ZSS w Sułkowicach – Bolęcinie dziękujemy bardzo za całoroczną gościnę, moc wrażeń i ogrom przekazanej wiedzy astronomicznej. Zaszczepiliście w nas bakcyla astronomii!

Wycieczka na pokazy chemiczne pt. „Chemia i światło” na Wydziale Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

1 czerwca 2023 r – opr. mgr Ewa Polak-Leśniak

 

W dniu 1 czerwca uczniowie klas 6a, 6b, 7a, 8a oraz 8b wzięli udział w wycieczce przedmiotowej do Krakowa na Uniwersytet Jagielloński, gdzie na Wydziale Chemii mieli okazję uczestniczyć w pokazie pt. „Chemia i światło”. Zaprezentowane doświadczenia były ilustracją ciekawie przygotowanego wykładu, w trakcie którego prowadzący dr Paweł Broś omówił procesy chemiczne związane ze światłem. Celem wyjazdu było zapoznanie się z nietypowymi eksperymentami, trudnymi lub niemożliwymi do wykonania w warunkach szkolnych.

Uczniowie mieli możliwość zobaczyć m.in. takie doświadczenia jak:

 1. Spalanie magnezu w atmosferze tlenu.
 2. Zapłon eteru w wyniku reakcji potasu z wodą.
 3. Barwienie płomienia pod wpływem spalania związków litowców i berylowców.
 4. Spalanie mieszanin łatwopalnych.
 5. Oddech smoka – likopodium.
 6. Spalanie bawełny strzelniczej.
 7. Świecenie gazów.
 8. Fluorescencja różnych substancji chemicznych.
 9. Fosforescencja.
 10. Chemiluminescencja luminolu.
 11. Bioluminescencja – „chemiczne świetliki”.

Była to ciekawa lekcja poglądowa, pokazująca inne oblicze chemii – nauki pasjonującej młode umysły. Jej doświadczalna, niezwykle spektakularna strona przyciągnęła uwagę wszystkich uczniów. Taka forma nauki z  pewnością była czymś nowym i pomogła w zapamiętaniu ważnych kwestii, nie tylko z dziedziny chemii, ale także  biologii. Dla wielu uczniów tego typu pokazy mogą być wskazówką i początkiem przyszłej kariery.

 

Fizyka na wyciągnięcie ręki

1 czerwca 2023 r – opr. mgr A. Dyrcz, mgr B. Skóbel, mgr M. Formas

 
W dniu 1 czerwca klasy 8a i 8b udały się na wycieczkę do Krakowa, a dokładnie do Ogrodu Doświadczeń im. Stanisława Lema – park edukacyjny utworzony w 2007 roku. Na sześciu hektarach parkowej zieleni znajdują się oryginalne urządzenia, których zadaniem jest pobudzać do myślenia, ale również bawić.
 
Po wejściu na teren Ogrodu Doświadczeń udaliśmy się na ciekawe zajęcia pod hasłem „Zabawy z ciśnieniem” i do planetarium na film w technice 3D pt. „Explorer”.  W dalszej części wycieczki mieliśmy możliwość samodzielnego odkrywania i poznawania różnych prawideł fizyki. Znajdujące się na terenie ogrodu sprzęty i urządzenia dostarczyły nam wielu niezapomnianych wrażeń. 
 
Poniżej prezentujemy fotorelację z naszej wycieczki.

 

Wycieczka do Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

1 czerwca 2023 r – opr. mgr Małgorzata Pławecka

Pierwszy dzień czerwca klasa siódma i szóste spędziły na wycieczce przedmiotowej, w czasie której zwiedzały najstarszy istniejący w Polsce ogród botaniczny. Bogata kolekcja tego ogrodu, założonego w 1783r. z inicjatywy Hugona Kołłątaja, liczy obecnie ok. 8 tysięcy gatunków i odmian roślin zgrupowanych w działach edukacyjnych, szklarniach oraz kolekcjach ozdobnych. Do najważniejszych należą działy: systematyki roślin, genetyki i zmienności, flory polskiej, roślin chronionych i zagrożonych, ekologii kwiatów, morfologiczno-biologiczny, roślin leczniczych i użytkowych, arboretum i alpinaria. Warto także podkreślić, że na terenie Ogrodu Botanicznego UJ znajduje się 11 pomników przyrody, spośród których największym i najstarszym jest okazały „dąb Jagielloński”, którego wiek szacuje się na 250 lat.

W szklarniach zwiedzanego ogrodu mogliśmy podziwiać bogatą kolekcję epifitów, sukulentów, palm, paproci i cytrusów. Naszą uwagę zwróciły przepiękne storczyki, tropikalne rośliny użytkowe, kwitnące kaktusy oraz kolekcja roślin owadożernych. Na terenie ogrodu zachwyciły nas także barwne rabaty z przepięknymi kompozycjami kwiatowymi, złożonymi m.in. z tulipanów, hiacyntów, kosaćców, liliowców oraz obficie kwitnących krzewów różanecznika i lilaków.

W trakcie naszego pobytu w Ogrodzie Botanicznym UJ młodzież poznawała bogactwo szaty roślinnej różnych stref klimatycznych na Ziemi. Wizyta ta dała uczniom możliwość prowadzenia obserwacji roślin w ich naturalnym środowisku, poznania przystosowań ekologicznych do życia w zmiennych warunkach przyrodniczych oraz rozpoznawania wybranych gatunków leczniczych i użytkowych.

W Collegium Śniadeckiego zwiedziliśmy także Muzeum Ogrodu Botanicznego, będącym najstarszą polską kolekcją botaniczną o charakterze muzealnym, związaną ściśle z działalnością naukową i dydaktyczną Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 

Konkurs na Małego Burmistrza 2023 - „Andrychów dba o czyste powietrze”

31 maj 2023 r – opr. mgr Małgorzata Pławecka

Tematem tegorocznej edycji konkursu zorganizowanego przez Miejską Bibliotekę Publiczną oraz Centrum Kultury i Wypoczynku we współdziałaniu z Burmistrzem Andrychowa były działania proekologiczne związane z ochroną powietrza, podejmowane na terenie Gminy Andrychów. Celem konkursu było wyłonienie ucznia, który obejmie stanowisko Dziecięcego Burmistrza w ramach obchodów Dnia Dziecka – Bajkolandia.  W czasie spotkania w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego odbyło się wręczenie nagród dla autorów najciekawszych prac. Nagrodzone i wyróżnione dzieła można podziwiać w usytuowanej nad stawem w centrum miasta przeszklonej tablicy. Miło nam poinformować, że wyróżnienie otrzymał uczeń klasy 4b – Piotr Cibor, który wykonał swoją pracę w formie komiksu.

Mały burmistrz i jego zastępcy wybrani! | Kultura Andrychów (andrychow.eu)

Wycieczka do Gliwic i Zabrza

26 maj 2023 r – opr. mgr Katarzyna Fulara-Potoczny

Uczniowie klas 6a, 6b i 7a mieli okazję zwiedzić dwa ciekawe miejsca w naszym regionie: Palmiarnię w Gliwicach i Sztolnię Królowa Luiza w Zabrzu. W Palmiarni podziwialiśmy egzotyczne rośliny z różnych stref klimatycznych, a także zobaczyliśmy wiele gatunków ptaków i ryb. W Sztolni Królowej Luizy przenieśliśmy się w czasie do epoki przemysłowej i poznaliśmy historię i technikę wydobycia węgla kamiennego. Była to bardzo ciekawa i pouczająca wycieczka, która na długo pozostanie w naszej pamięci.

Zajęcia rozwijające - Koło Młodego Biologa

maj 2023 r – opiekun grupy: mgr Małgorzata Pławecka

Nasza grupa projektowa zakończyła spotkania w ramach Koła Młodego Biologa. Głównym ich celem było rozbudzanie ciekawości poznawczej, twórczego działania uczniów, wzrost zainteresowania przedmiotem poprzez wprowadzenie aktywizujących metod nauczania, doświadczeń, obserwacji oraz ćwiczeń terenowych. Dodatkowe zajęcia motywowały młodzież do samodzielnego poszerzania wiedzy i zdobywania nowych umiejętności. Dziękuję Uczestniczkom projektu za zaangażowanie, dociekliwość badawczą i kreatywność przy realizacji programu zajęć.

Zapraszamy na naszą stronę: Koło Młodego Biologa – Zespół Szkół Samorządowych w Rzykach (zssrzyki.pl)

DZIEŃ ZIEMI

17 maj 2023 r. – opr. K. Paczyński, mgr D. Kocięcka

Apel z okazji Dnia Ziemi przygotowany przez klasy piąte. Całość uświetnił szkolny chór.

WIOSENNE WARSZTATY PRZYRODNICZE

16 maj 2023 r – opr.: mgr Małgorzata Pławecka

W dniach 9 i 16  maja klasa 4b udała się na warsztaty przyrodnicze, w trakcie których uczniowie mogli podziwiać rozkwitającą wokół nas przyrodę. W czasie zajęć obserwowali rośliny w różnych fazach rozwoju oraz rozpoznawali pospolite gatunki drzew, krzewów i roślin zielnych. Wspaniała pogoda sprawiła, że wiosenne kwiaty, świeże pąki drzew i śpiew ptaków wydał się nam piękniejszy niż zwykle. Na trasie naszej wędrówki spotkaliśmy niespodziewanie samca jaszczurki zwinki, który w okresie wiosennych godów przybiera intensywne zielone zabarwienie.

XXII Gminny Konkurs Recytatorski "Spotkanie z poezją twórców beskidzkich"

maj 2023 r – opr.: mgr Marta Formas, mgr Iwona Pikoń

Już po raz 22 odbył się w naszej szkole konkurs recytatorski, na którym prezentowano dorobek literacki twórców beskidzkich. Uczestnicy zaprezentowali wiersze Emilii Berndsen, Józefy Michalskiej, Rajmunda Pollaka, Janiny Brzostowskiej i Emila Zegadłowicza.
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 3-6. Jego głównym celem jest propagowanie twórczości lokalnych poetów, a także rozwijanie umiejętności trudnej techniki recytacji i opanowania tremy w trakcie występu.
Do konkursu zgłosiło się 24 uczniów z 5 szkół gminy Andrychów. Przesłuchania odbywały się w dwóch grupach kl.3-4 i kl. 5-6. Wszyscy uczestnicy zaprezentowali wysoki poziom trudnej sztuki recytacji.
Jury po długich obradach ogłosiło następujące wyniki:
 
GRAND PRIX – Karolina Putek (SP2)
 
klasy 3-4
 I miejsce – Hanna Żydek (SP2), Gabriela Młocek (Rzyki), Antonina Cibor (Bolęcina)
II miejsce – Lena Wypiór (SP2)
III miejsce – Karol Góral (Rzyki), Lena Biczak (Rzyki), Victoria Boba (Rzyki)
 
klasy 5-6
I miejsce – Magdalena Graca (Inwałd), Julia Gancarczyk (SP2), Natalia Pasierbek (Bolęcina)
II miejsce – Eliza Chmiel (Bolęcina), Michalina Wisz (Bolęcina),Dorota Skoczylas (Sułkowice-Łęg), Gabriela Młocek (Rzyki)
III miejsce – Julia Dziedzic (Inwałd), Patryk Gacek (SP2), Natasza Szatan (SP2), Szymon Kapusta (Sułkowice-Łęg)
Wyróżnienie – Natalia Paluch (SP2)
 
Fundatorem nagród dla uczestników konkursu była Rada Rodziców.

Wycieczka do Centrum Edukacji Lotniczej Kraków Airport

04 maja 2023 r – opr.: mgr Katarzyna Stasiowska – Jarosz

11 maja klasa 2 b wybrała się na długo wyczekiwaną wycieczkę do Krakowa. Pogoda tego dnia była wymarzona, a atrakcje jakie na nas czekały pozostaną niezapomnianym przeżyciem.

Pierwszym punktem programu była wizyta w Centrum Edukacji Lotniczej.
W czasie dwugodzinnych warsztatów dowiedzieliśmy  się jak funkcjonuje lotnisko, jak w praktyce wygląda odprawa biletowo-bagażowa,  a także czego nie wolno przewozić na pokładzie samolotu. Uczestnicy wycieczki mieli także okazję wydrukować sobie bilet lotniczy, usiąść w fotelach samolotu, a wybrani uczniowie skorzystali z symulatora lotu. Dodatkową atrakcją była możliwość zobaczenia z tarasu widokowego startu i przylotu samolotów, oraz zapoznanie się z pracą marszałka czyli osoby, której zadaniem jest pomoc w ustawieniu samolotu na płycie lotniska. Jednym gestem potrafi on zatrzymać nawet największy samolot.

Następnie udaliśmy się na Wawel. Zamek zrobił na nas ogromne wrażenie. Piękny dziedziniec, krużganki, katedra i wielokolorowe tulipany zachwyciły nas  bardzo. Pani przewodnik zapoznała nas z wieloma ciekawostkami i legendami związanymi z Krakowem, które wysłuchaliśmy z wielkim zaciekawieniem. Udało nam się zobaczyć Smoka Wawelskiego ziejącego ogniem oraz Smoczą Jamę znajdującą się u podnóża krakowskiego wzgórza wawelskiego. Chętni mogli spróbować słynnego obwarzanka. Zwiedziliśmy także Rynek, Sukiennice a nawet udało się nam usłyszeć hejnał z wieży Mariackiej.

Dzień był tak piękny i słoneczny, że nie mogło się obyć bez zasłużonych lodów.

Niestety wszystko co dobre, szybko się kończy. Żal było nam opuszczać Gród Kraka nad Wisłą, ale na pewno jeszcze go odwiedzimy.

Wycieczka klas czwartych do Leśnego Parku Niespodzianek w Ustroniu

04 maja 2023 r – opr.: mgr Małgorzata Pławecka

„Kogo nie fascynuje dzikość przyrody i możliwość oglądania jej z bliska?”

Znana miejscowość uzdrowiskowa jest wspaniałym miejscem nie tylko na wypoczynek, ale także na edukację przyrodniczą w naturze, o czym mogły się przekonać klasy czwarte w miniony czwartek. Ustroń powitał nas piękną pogodą i lekkim powiewem wiosennego wiatru. Przy wejściu do parku zakupiliśmy karmę dla swobodnie poruszających się po lesie dzikich zwierząt.

Leśny Park Niespodzianek jest nietypowym ogrodem zoologicznym, gdzie można dotykać zwierzęta, karmić je i przebywać z nimi bez żadnych ograniczeń. Daniele i alpaki przemieszczają się swobodnie na terenie parku, natomiast w zagrodach mogliśmy podziwiać: żubry, jelenie szlachetne, sarny, muflony, dziki, żbiki i jenoty. Największą atrakcją parku są jednak pokazy lotów ptaków drapieżnych, podczas których zachwycaliśmy się ich swobodnym szybowaniem nad naszymi głowami. Wykwalifikowani sokolnicy zaprezentowali nam majestatyczne loty bielika amerykańskiego, ponadto aguję zwaną orłem kordylierskim, myszołowa zwyczajnego i najszybsze zwierzę na świecie – sokoła wędrownego. Jest to ptak od wieków wykorzystywany w sokolnictwie, bardzo ceniony przede wszystkim za odwagę i silną pasję łowiecką.

W trakcie naszego pobytu na terenie parku odwiedziliśmy Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej, gdzie oglądaliśmy ekspozycje zwierząt z Ameryki Północnej, Afryki i Europy. W cieniu bukowego drzewostanu znajdowały się tutaj woliery z ptakami, które uchodzą za symbol mądrości. Podczas pokazu zaprezentowano nam płomykówkę, puchacza wirginijskiego o imieniu Vergill oraz puchacza europejskiego. Wspaniałym uzupełnieniem tej niecodziennej lekcji przyrody było zapoznanie się z rozmieszczonymi na ścieżkach planszami edukacyjnymi i poglądowymi.

Na zakończenie naszego pobytu, w tym pełnym niespodzianek parku, odwiedziliśmy aleję z ruchomymi ekspozycjami znanych bajek oraz przylegający plac zabaw. Z trudem przyszło nam się żegnać z tym pięknym miejscem o dużych walorach przyrodniczych, edukacyjnych i rekreacyjnych.

Apel z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja

27 kwietnia 2023 r – opr.: mgr Katarzyna Fulara-Potoczny

Hasłem przewodnim uroczystości rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja było motto Seneki: „Ojczyznę kocha się nie dlatego, że wielka, ale dlatego, że własna.”

Apel z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja przygotowali uczniowie z klas: 6a, 6b, 7a pod opieką wychowawców, a ich występ uświetnił występ chóru. Przedstawienie  było wzruszającym przypomnieniem o ważnych wydarzeniach z historii Polski, przedstawiono rozmowę między matką a synkiem. Mogliśmy zobaczyć jak młody chłopiec zastanawia się nad sensem swojego polskiego pochodzenia, pytając, dlaczego nie urodził się na przykład we Francji, gdzie dzieją się „ważne rzeczy”. Matka starała się mu wytłumaczyć, że nie zawsze tak było, opowiadając o czasach króla Stanisława Augusta Poniatowskiego.

Poprzez kolejne scenki ze szlachtą i mieszczanami, oglądaliśmy spory i podziały w społeczeństwie polskim tamtego czasu. Mamy szlacheckie sprzeczały się, a mieszczanie zastanawiali się nad tym, jak Polskę naprawić. To doskonale oddało atmosferę ówczesnej Rzeczypospolitej, pełnej dyskusji i różnych interesów.

Konstytucja 3 Maja została przedstawiona jako próba naprawy państwa i wprowadzenia zmian, które miałyby usprawnić Rzeczpospolitą. Marszałek ogłaszał jej postanowienia, widzieliśmy, że tłum go witał z entuzjazmem. Ta scena podkreśliła nadzieję i wierność narodu wobec swojej ojczyzny.

Niestety, dalej mogliśmy zobaczyć, że ta historia nie skończyła się optymistycznym akcentem. Mama wyjaśniła, że konstytucja została obalona, a Polska podzielona między zaborców. Ale mimo to, matka przekonywała swoje dzieci, że że miłość do ojczyzny nie zależy od jej wielkości, ale od przywiązania i gotowości do pomocy w trudnych czasach.

W finale przedstawienia, słyszymy wiersz recytowany przez córkę, który wyraża jej miłość do Polski i gotowość do walki o wolność. To piękne zakończenie, które oddaje ducha patriotyzmu i oddania wobec kraju.

Apel z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja był wzruszającym i pouczającym przypomnieniem o naszych dziejach i wartościach, które powinniśmy pielęgnować. Przekazane przesłanie o miłości do ojczyzny i potrzebie działania dla dobra kraju jest niezwykle ważne, szczególnie w obecnych czasach. To apel, który powinien dotrzeć do serc każdego obywatela.

XX Gminny Konkurs Ortograficzny ,,Z ortografią na Ty"

Opr: Maria Mateja

27 kwietnia 2023 roku w Zespole Szkół Samorządowych w Roczynach odbył się Gminny Konkurs Ortograficzny klas drugich i trzecich. Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w konkursie w obydwu grupach wiekowych, w każdej grupie po 3 osoby. Na konkursie trzeba było napisać dyktando oraz rozwiązać krzyżówki i rebusy.
Reprezentant Zespołu Szkół Samorządowych w Rzykach z klasy trzeciej, Karol Góral, zdobył w konkursie miejsce III w swojej grupie wiekowej, wykazując się dużą wiedzą z zakresu ortografii. 
 

XVI Gminny Turniej Rozgrywek Sportowych ,,Dwa ognie"

Organizatorzy: Małgorzata Habrzyk, Maria Mateja, Edyta Tomczyk

25 kwietnia w Zespole Szkół Samorządowych w Rzykach odbył się Gminny Turniej klas trzecich w ,,Dwa ognie”. Rywalizowały ze sobą 4 drużyny z Gminy Andrychów. Zaprezentowali się przedstawiciele Szkoły Podstawowej nr 4 w Andrychowie, przedstawiciele Szkoły Podstawowej nr 2 w Andrychowie, przedstawiciele Zespołu Szkół Samorządowych w Roczynach oraz gospodarze turnieju, czyli przedstawiciele Zespołu Szkół Samorządowych w Rzykach. Poziom gdy był dość wyrównany, zostały rozegrane mecze systemem ,,każdy z każdym „. Po zakończeniu rozgrywek wyniki były następujące:
Miejsce 1 – ZSS Rzyki
Miejsce 2 – ZSS Roczyny
Miejsce 3 – SP nr 4 Andrychów
Miejsce 4 – SP nr 2 Andrychów.
Na zawodach sędziował Pan Tomasz Majka
 
Skład drużyny ZSS Rzyki: 
Igor Noszka, Paweł Rajda, Sebastian Homel, Marcel Socała, Szymon Kopciuch, Karol Góral, Bartłomiej Kiszczak, Nikola Fryś, Dominika Tomiczek, Lena Biczak, Nikola Ćwiartka, Lena Kołodziejczyk, Adela Młynarczyk.
 

Akcja ekologiczna „Posprzątaj z nami Małopolskę 2023”

Szkolny koordynator: mgr Alicja Kołodziejczyk

Po opadach deszczu znów wyjrzało zza chmur słońce. Promieniami ogrzało budzącą się do życia przyrodę. Jakże przykro było patrzyć na worki, papierki, butelki i puszki walające się wśród kwitnących zawilców, pełzających w trawie ślimaków, na dzikie kaczki budujące nad zanieczyszczoną odpadami rzeką swoje gniazda.

Dzieci i młodzież z klas 4-6 Zespołu Szkół Samorządowych w Rzykach zebrały podczas dzisiejszej akcji ekologicznej „Posprzątaj z nami Małopolskę” ok. 160 worków śmieci. Wśród odpadów dominowały tradycyjnie butelki szklane po napojach alkoholowych, puszki, plastikowe butelki, woreczki foliowe oraz złom. Mieliśmy wrażenie, że od ubiegłego roku niewiele się zmieniło, a największymi  bałaganiarzami pozostają nadal dorośli :(. Młodzież po raz kolejny z ogromnym zaangażowaniem próbowała uporać się z ogromem śmieci wyrzuconych do rowów oraz naszej rzeki. Nie udało się zebrać wszystkich, ponieważ jest to niemożliwe. Może z tej okazji oraz zbliżającego się Dnia Ziemi warto zastanowić się, czy chcemy w końcu żyć w czystym otoczeniu, czy wolimy nadal wśród zalegających wszędzie odpadów. Czy naprawdę tak wiele kosztuje nas wrzucenie śmieci do kosza, kontenera, worka do segregacji, wywiezienie ich do PSZOKu?

Na naszym profilu na  Facebooku polecamy filmik.

TYDZIEŃ PROMOCJI ZDROWIA

03-14.04.2023, Szkolny koordynator: mgr Małgorzata Pławecka

W związku ze świętowanym w dniu 7 kwietnia Międzynarodowym Dniem Zdrowia obchodziliśmy w naszej szkole tydzień promocji zdrowego stylu życia. W dniach od 3 do 14 kwietnia uczniowie szkoły podstawowej i dzieci przedszkolne pod opieką nauczycieli zrealizowały zajęcia z zakresu profilaktyki zdrowotnej oraz zaangażowały się w liczne działania mające na celu kształtowanie właściwych postaw i nawyków higienicznych.

POKAZ MODY OWOCOWO-WARZYWNEJ

NASZE DZIAŁANIA Z OKAZJI ŚWIATOWEGO DNIA ZDROWIA:

 • biblioteka szkolna zaprosiła najmłodszych na biesiadę z książką, w trakcie której była pogadanka o zdrowiu, słuchanie czytanego wiersza pt. „Na straganie” i opowiadania „O Kubusiowym Kubusiu” z książki „Kukuryku na ręczniku” Marii Kownackiej oraz zabawy dzieci w gry planszowe z ćwiczeniami i zagadkami,
 • wykonanie gazetki z aforyzmami o zdrowiu, układanie rymowanek i haseł promujących właściwe nawyki higieniczne, motyw zdrowia w lekturach szkolnych, układanie dekalogu zdrowego i bezpiecznego stylu życia,
 • przygotowanie piramid zdrowego żywienia, zaprojektowanie i wykonanie plakatów promujących zdrowy styl życia oraz zachęcających do spożywania rodzimych owoców,
 • wykonanie gazetek tematycznych i prezentacja prac uczniów w salach lekcyjnych i na korytarzach naszej szkoły: „Zdrowie na talerzu”, „Zasady zdrowego stylu życia”, „Polska jabłkowym sadem Europy”, „Kuchnie świata – krainy smaków i aromatów z różnych stron”  oraz w języku angielskim „Zdrowa i niezdrowa żywność”,
 • opracowanie i zaprezentowanie na forum klas piątych, szóstych i ósmych projektów edukacyjnych popularyzujących wiedzę na temat profilaktyki zdrowotnej w myśl zasady „Lepiej zapobiegać niż leczyć”,
 • udział klas szóstych w warsztatach prowadzonych przez pedagoga szkolnego Panią mgr Katarzynę Dusik-Szlósarczyk z zakresu profilaktyki uzależnień pt.”Czym są uzależnienia i jak im zapobiegać?”,
 • przygotowanie smacznych i zdrowych kanapek, wiosennych sałatek oraz niepowtarzalnych owocowo-warzywnych ludzików,
 • nagranie przez uczniów klas piątych i szóstych oraz zamieszczenie na szkolnej platformie G-Suite filmików, na których prezentują przygotowanie zdrowych sałatek według swojego przepisu,
 • udział klas szóstych i ósmych w fascynującej przygodzie samodzielnego wykrywania składników pokarmowych w produktach spożywczych oraz sprawdzania ich właściwości,
 • warsztaty z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej przeprowadzone w ramach Koła Młodego Biologa, w trakcie których młodzież ćwiczyła układanie poszkodowanego w pozycji bocznej bezpiecznej oraz wykonywała sztuczne oddychanie i masaż serca,
 • udział klas drugich w tygodniowym cyklu zajęć z bloku tematycznego „Jak działa moje ciało i jak o nie dbać?”,
 • dzieci z zerówki wykonały piękne lapbooki, w których znalazły się owocowe zagadki, piramida zdrowia, owocowa matematyka, hasła promujące zdrowie oraz argumenty przemawiające za spożywaniem jabłek,
 • udział w programie „Owoce i warzywa w szkole”, którego celem jest trwała zmiana nawyków żywieniowych dzieci poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw w ich codziennej diecie oraz propagowanie zdrowego odżywiania poprzez działania towarzyszące o charakterze edukacyjnym,
 • przeprowadzenie zajęć logopedycznych przez Panią mgr Katarzynę Stasiowską-Jarosz poświęconych tematyce zdrowotnej, w trakcie których dzieci brały udział w zabawach oddechowych, artykulacyjnych, ćwiczyły poprawną wymowę oraz bawiły się w tzw. „bystre oko”,
 • realizacja ogólnopolskiego programu profilaktyki czerniaka, którym zostały objęte najstarsze klasy szkoły podstawowej,
 • stworzenie mapy myśli, plakatów i prezentacji na temat chorób cywilizacyjnych nazywanych epidemią XXI wieku,
 • rozwiązywanie zadań o tematyce związanej z racjonalnym odżywianiem: jednostki wartości energetycznej pokarmu, obliczanie wartości kalorycznej posiłków zgodnie z dziennym zapotrzebowaniem na energię poszczególnych grup wiekowych,
 • warsztaty na świetlicy szkolnej, w trakcie których uczniowie klas czwartych i piątych poznawali piramidę zdrowia, uczyli się pomiaru ciśnienia krwi, obliczania pod opieką nauczyciela wskaźnika BMI oraz określania prawidłowej masy ciała,
 • wyjazdy na basen, gry zespołowe na hali sportowej oraz aktywny wypoczynek połączony z zajęciami ruchowymi na świeżym powietrzu w otoczeniu pięknego krajobrazu naszej miejscowości,
 • stworzenie plakatów i prezentacji multimedialnych na zajęciach informatycznych popularyzujących wiedzę na temat profilaktyki zdrowotnej w języku polskim, angielskim i niemieckim.

W ramach Tygodnia Promocji Zdrowia uczniowie klasy pierwszej wzięli udział spotkaniu z Panią Agnieszką Beer pielęgniarką – instrumentariuszką pracującą w Szpitalu Powiatowym w Wadowicach. Pani Agnieszka odpowiadała na pytania uczniów dotyczące wymogów, zadań i warunków pracy pielęgniarki, opowiedziała o trudach i radościach swojej pracy, po czym zaprezentowała uczniom narzędzia jakich używa się podczas operacji. Uczestnicy zajęć poznawali zasady udzielania pierwszej pomocy w przypadku krwotoku i złamania, Pani Agnieszka zaprezentowała sposób zakładania opaski uciskowej i unieruchomienia kończyn. W trakcie spotkania podkreśliła, jak ważna dla zdrowia jest właściwa dieta, higiena jamy ustnej i ruch na świeżym powietrzu. Bardzo dziękujemy Pani Agnieszce za ciepłą opowieść o tak trudnym zawodzie, przeprowadzenie ciekawych zajęć oraz praktyczne wskazówki dotyczące udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Dziękuję wszystkim Uczestnikom projektu: Przedszkolakom, Uczniom, Rodzicom i Gronu Pedagogicznemu za bardzo aktywny udział  i zaangażowanie w upowszechnianie zasad profilaktyki zdrowotnej.

Klasy 4 - 8

Klasy 1 - 3

Przedszkole

Efektowna praca z lekturą

4 kwietnia 2023 r. – opr. Maria Mateja

Jak powiązać czytanie lektur z przyjemnością?
Wszystko jest możliwe, jeśli tylko się chce, co udowadniają dzieci z klasy trzeciej.
Uczniowie na podstawie wiadomości, które zdobyły czytając książkę ,,Dzieci z Bullerbyn” autorstwa Astrid Lindgren utworzyły makiety. 
Praca okazała się bardzo ciężka, jednak efektywna.

Wielkanocna "Biesiada z książką"

30 marca 2023 r. – opr. Katarzyna Stasiowska-Jarosz, Marta Formas

Tuż przed Świętami Wielkanocnymi dzieci z klas 0-3 uczestniczyły w „Biesiadzie z książką”.

Spotkanie rozpoczął występ dzieci z klasy 2b, które przedstawiły krótką inscenizację, pt. „Wróbelki i Wielkanoc”.

Potem zebrani wysłuchali czytanego przez nauczycieli opowiadania  „Pisanki” z książki Renaty Piątkowskiej, pt. „Gdyby jajko mogło mówić”.

Spotkanie zakończyła rozmowa na temat zwyczajów świątecznych. 

TYDZIEŃ MATEMTYKI w naszej szkole

30 marca 2023 r. – Koordynatorzy: M. Fijołek, K. Stasiowska-Jarosz, L. Hrapkowicz, E. Polak-Leśniak

“Matematyka jest kluczem do nauki, którego nie można zgubić, więc spróbuj ją polubić”

W dniach od 14 do 20 marca bieżącego roku przeprowadzono w naszej szkole szereg działań promujących matematykę, w których uczestniczyła cała społeczność uczniowska. TYDZIEŃ MATEMATYKI  rozpoczęli uczniowie klasy II b. Pierwszego dnia udowadniali kolejny raz, że matematyka jest  wszędzie – nawet w kinie. Wspólnie ustalali plan wyprawy do kina, obliczali potrzebny budżet na realizację wyjazdu do kina. Wszystko to przy muzyce filmowej  i popcornie. Układali puzzle matematyczne i zmagali się z sudoku.
Klasy I – III przez cały tydzień angażowały się w działania matematyczne. Uczniowie pod czujnym okiem wychowawców przez zabawę wykonywali liczne zadania matematyczne. Klasa II a stworzyła plakat – „królowej nauk”, rozwiązywała krzyżówki. Klasy I a i I b przygotowały filmiki ukazujące naukę przez zabawę, III a rozwiązywała zagadki matematyczne i łamigłówki oraz napisała „dyktando matematyczne”. Z kolei III b stworzyła lapbooki matematyczne, które na pewno wykorzysta w czasie kolejnych zajęć.
Także zerówkowicze i przedszkolaki przyłączyły się do akcji. Był piknik matematyczny
i święto liczby Pi. Z okazji Dnia Matematyki przedszkolaki brały udział w zabawach, które pozwoliły na kształcenie kompetencji matematycznych. Dzieci doskonaliły orientację przestrzenną, liczyły, rozpoznawały kolory i figury geometryczne. Nie zabrakło także zabaw z kodowaniem. Z kolorowych kubeczków powstawały coraz to nowe i wyższe piramidy, a dzieci ćwiczyły cierpliwość i wytrwałość. Wszystkie grupy poradziły sobie wspaniale z każdym zadaniem.
Natomiast uczniowie klas IV – VII brali udział w  następujących konkursach:

 • „Szkolny Mistrz Matematycznego Dyktanda”
 • “Zaprojektuj koszulkę promującą matematykę”
 • “Kangur” – 16.03.2023.

Poza tym mieli za zadanie złożyć sześcian stosując Origami – sztukę składania papieru, w której nie należy ciąć, kleić i dodatkowo ozdabiać.

Wyniki konkursów:

Tytuł „Mistrza Matematycznego Dyktanda” uzyskali:

 • Wiktoria Duszyk – V b
 • Gabriela Młocek – V b
 • Martyna Nieciąg – V b
 • Weronika Bizoń – VI a
 • Amelia Moskwik – VI a
 • Natalia Frasunek – VII a
 • Filip Pękala – VI b

Konkurs “Zaprojektuj koszulkę promującą matematykę” wygrali uczniowie klasy IV b  w składzie: Szymon Gibas, Kacper Płonka oraz Dawid Stawowy.

Nie obyło się także bez matematycznego tortu, który osłodził naszą matematyczną przygodę.
Wszystkie klasy otrzymały pamiątkowe dyplomy, a galeria zdjęć jest dowodem na to, że TYDZIEŃ MATEMTYKI w naszej szkole sprawił dużo radości i pokazał, że nauka matematyki wcale nie musi być trudna i nudna.
Cieszymy się, że cała społeczność tak chętnie włączyła się w gry, konkursy i inne działania matematyczne, które miały na celu pokazanie, że matematyka to nie tylko liczby, wzory, trudne zadania, ale również doskonała zabawa, która może być przyjemna i dawać wiele satysfakcji.

Metamorfoza biblioteki i sali informatycznej

30 marca 2023 r. – opr. M. Formas, K. Fulara-Potoczny

Po dwóch miesiącach intensywnych prac remontowych, sala informatyki i biblioteka przeszły metamorfozę, oczarowując uczniów nową, piękną estetyką. Dzięki wyposażeniu w nowe meble oraz stylowe tapety, obydwa pomieszczenia zyskały nowy wygląd, który przyciąga wzrok i zachęca do spędzania czasu w nich. Z myślą o komforcie i wygodzie uczniów, zdecydowano się na nowoczesne stoły i krzesła, które zapewniają odpowiednią ergonomię oraz wygodę podczas pracy lub nauki. W bibliotece pojawiła się również wyjątkowa kanapa, która stanowi idealne miejsce do relaksu i czytania w miłej, przyjaznej atmosferze.

Nie sposób nie docenić ogromnego wkładu Rady Rodziców, a w szczególności pani Barbary Smazy oraz pana Tomasza Guzdka w realizację tego wspaniałego projektu. Modernizacja sal była możliwa dzięki dużemu wsparciu rady rodziców, która to zbierała fundusze na remont pomieszczeń m.in. podczas pikniku szkolnego oraz kiermaszu świątecznego. Ich zaangażowanie, determinacja i ciężka praca pozwoliły na stworzenie przestrzeni, która z pewnością zrobi wrażenie na każdym uczniu, zachęcając do nauki i rozwijania swoich zainteresowań. 

Współpraca z rodzicami uczniów jest niezwykle ważna dla poprawy jakości edukacji i atmosfery w szkole. Dlatego chcemy podziękować wszystkim rodzicom, którzy zaangażowali się w prace remontowe i modernizacyjne naszych sal.
Dzięki ich pracy, nasze sale są teraz bardziej funkcjonalne, estetyczne i przyjazne dla uczniów i nauczycieli.
 
Jesteśmy wdzięczni za ich poświęcenie i zaufanie.
 

Serdecznie dziękujemy!!!

METAMORFOZA SALI INFORMATYCZNEJ

Przed remontem, po wyniesieniu ławek, krzeseł i szaf, było tak 🙂

Po remoncie mamy tak 🙂

METAMORFOZA BIBLIOTEKI

Tu po wyniesieniu regałów, zerwaniu podłogi, czyli w trakcie remontu 🙂

Z czasem zaczęły pojawiać się nowe meble 🙂

A tu już po remoncie i po pierwszym konkursie 🙂

Pociąg z poezją - Aleksander Fredro patron 2023 roku

30 marca 2023 r. – opr. M. Formas, I. Pikoń

Dnia 30 marca 2023 r. nasza biblioteka gościła uczestników Gminnego Konkursu Recytatorskiego. Wzięło w nim udział 16 uczniów z 5 szkół podstawowych gminy Andrychów. Uczestnicy zaprezentowali takie utwory jak: „Paweł i Gaweł”, „Wspomnienie”, „Małpa w kąpieli” czy fragmenty „Zemsty”. Jury wysoko oceniło przygotowanie występujących.
 
Wyniki:
I miejsce – Miłosz Suliga (Zagórnik), Maria Bogucka (Inwałd), Justyna Płonka (Inwałd), Helena Surzyn (Zagórnik)
II miejsce – Karol Cibor (Sułkowice-Bolęcina), Joanna Pawlikowska (Zagórnik), Justyna Łysoń (Rzyki), Marlena Kiszka (Sułkowice-Bolęcina)
III miejsce – Nikola Gruszczyk (SP4), Natalia Guzdek (Rzyki), Marta Młynarczyk (Rzyki), Amelia Polak (Inwałd)
Wyróżnienie – Karina Wójcik, Szymon Siwiec, Nikola Jończyk, Aleksandra Bizoń (Rzyki)
 
Serdecznie wszystkim gratulujemy i życzymy wielu sukcesów na niwie recytatorskiej. Organizatorki serdecznie dziękują Radzie Rodziców za ufundowanie nagród dla uczestników konkursu.

Światowy Dzień Wody 2023

27 marca 2023 r. – opr. A. Kołodziejczyk

Ile zajmuje dotarcie do najbliższego ujęcia wody w krajach Afryki albo Azji? Zazwyczaj odległości są bardzo duże i pokonują je często dzieci.

Z okazji corocznych obchodów Światowego Dnia Wody oddziały „0” z wychowawcami oraz klasa 4a z p. A. Kołodziejczyk wzięły udział w symbolicznym „Marszu po wodę”. Dzieci miały okazję przekonać się ile wysiłku trzeba włożyć, żeby zaopatrzyć rodzinę w wodę słodką i jaki to drogocenny skarb. Marsz poprzedziły zajęcia na temat znaczenia wody w przyrodzie i życiu człowieka oraz konieczności jej oszczędzania. Klasa 4a wykonała z tej okazji piękne banery i plakaty. Celem akcji „Marsz po wodę”, którą patronuje Polska Akcja Humanitarna (PAH) jest zwrócenie uwagi na to jak duże odległości mieszkańcy krajów globalnego Południa muszą pokonywać każdego dnia aby dojść do studni i dostarczyć wodę dla swoich rodzin.

Pokazy fizyczno-chemiczne

23 marca 2023 r. – opr. Ewa Polak-Leśniak, Ewelina Błażuk

16 i 23 marca bieżącego roku grupa uczniów klas ósmych  zaprosiła  na pokazy fizyczno-chemiczne dzieci z grupy „Skrzatów” i „Sówek” wraz z opiekunami. Doświadczenia zostały opracowane i przeprowadzone pod opieką Pani Ewy Polak-Leśniak oraz Pani Eweliny Błażuk.

W pierwszym dniu  Karina Wójcik, Marysia Grudzień, Samuel Ryłko przedstawili w jaki sposób można wykryć witaminę C w sokach owocowych wykorzystując jodynę. Z kolei Justyna Łysoń i Weronika Fryśomówiły budowę maszyny elektrostatycznej, a wierni słuchacze mieli możliwość poznać na własnej skórze zasadę jej działania – oj zaiskrzyło😊. 

Tydzień później Oliwier Noszka i Sebastian Socała przygotowali ciecz nienewtonowską, którą dzieci same mogły dotknąć i sprawdzić dlaczego zmienia stan skupienia z ciekłego na stały i odwrotnie. Natomiast Jakub Młocek i Jakub Mazgaj przeprowadzili doświadczenie „płonący banknot”,  a widzowie przekonali się na własne oczy, że banknot może się palić, ale nie spalać.

Nie da się ukryć, że najmłodszym bardzo spodobały się wszystkie pokazy, w których mogli uczestniczyć, odpowiadać na pytania, a także je zadawać.

Wizyta w Mini Centrum Nauki Science Point ATH 2.0

21 marca 2023 r. – opr. M. Pławecka

W pierwszy dzień astronomicznej wiosny odwiedziliśmy Mini Centrum Nauki Science Point ATH 2.0, przygotowane przez Akademię Techniczno-Humanistyczną w Bielsku-Białej. Na miejscu zwiedziliśmy trzy popularnonaukowe wystawy pod wspólną nazwą „Zobaczyć, dotknąć, zrozumieć”:

► „Machiny Leonarda da Vinci” –  to unikalna wystawa składająca się z ponad 50 eksponatów, które stanowią wierne repliki projektów Mistrza.

► „Umysł przyłapany” – interaktywne stoiska obrazujące, jak ludzki mózg z wykorzystaniem zmysłów buduje obraz otaczającego nas świata oraz umożliwiające doświadczenie „pułapek” zastawianych przez nasz umysł.

► „Barwy” – to ekspozycja nawiązująca swoją tematyką do optyki i zjawisk fizycznych odpowiedzialnych za powstawanie barw, a także do sposobu ich postrzegania.

Zwiedzana przez nas wystawa zachęcała do samodzielnego eksperymentowania i aktywnej zabawy. Dzięki niej uczniowie mogli zrozumieć zjawiska fizyki zachodzące w otaczającym nas świecie, w szczególności związane z optyką, a także zawiłości ludzkiego umysłu, zasady mechaniki, inżynierii i wiele innych. Nasza wizyta w Science Point ATH 2.0 była fascynującą przygodą, którą będziemy długo pamiętać.

Amelia Moskwik finalistką Małopolskiego Konkursu Biologicznego

21 marca 2023 r. – opr. M. Pławecka

Tematem tegorocznego konkursu dla uczniów szkół podstawowych była podróż do świata roślin. Wszystkich uczestników obowiązywała wiedza i umiejętności określone w podstawie programowej z biologii dla II i III etapu edukacyjnego na poziomie rozszerzonym, ponadto treści zawarte w literaturze konkursu dotyczące złożonych zagadnień z fizjologii roślin, ich różnorodności oraz właściwości leczniczych tych dziko rosnących.

Podczas pisania testów uczestnicy rozwiązywali zadania oparte na pracy z tekstem źródłowym oraz odczytywali, analizowali i interpretowali informacje z rysunków, schematów, wykresów. W tegorocznej edycji konkursu położono nacisk na praktyczny aspekt nauk biologicznych, uczniowie musieli wykazać się umiejętnością planowania doświadczeń, formułowania problemów badawczych i hipotez, ich weryfikowania oraz wyciągania prawidłowych wniosków. Trudnymi zagadnieniami do opanowania były cykle rozwojowe roślin, regulatory ich wzrostu i rozwoju oraz substancje czynne występujące w ziołach i przyprawach. Bardzo złożone zagadnienia dotyczące ruchów roślin oraz procesów warunkujących bierny i czynny transport wody wymagały dogłębnego zrozumienia procesów fizjologicznych, zjawiska osmozy i dyfuzji.

Tylko dwie osoby z naszej gminy zakwalifikowały się do ostatniego etapu Małopolskiego Konkursu Biologicznego dla uczniów szkół podstawowych. Cieszymy się, że nasza Amelia była jedną z nich, gratulujemy jej wysokiego wyniku, uzyskania tytułu FINALISTKI oraz życzymy dalszych sukcesów na polu naukowym!

Warsztaty wychowawczo-profilaktyczne

20 marca 2023 r. – opr. K. Dusik-Szlósarczyk

W marcu 2023 r. uczniowie klas 3a i 3b spotkali się na warsztatach wychowawczo-profilaktycznych z P. Anną Łysoń- pracownikiem OPS Dział Profilaktyki Środowiskowej w Andrychowie. Zrealizowany temat pt. „Rysia i Tolek na Cyber-Zachodzie”, miał na celu zapobiegać e-uzależnieniom poprzez dostarczenie wiedzy na temat zagrożeń związanych z uzależnieniami behawioralnymi oraz kształtował ważne umiejętności psychospołeczne obniżające ryzyko uzależnienia. Karty pracy stanowiły przydatne narzędzie interaktywnej pracy.

Również w marcu uczniowie klas 4a i 4b spotkali się z Panią Anią na warsztatach pt. „Papierosy?- Nie dziękuję, nie śmierdzę!”. Celem spotkania było poznanie zasad dbania o zdrowie oraz konsekwencje jakie ponosi organizm w przypadku zaniedbania. Program miał na celu również kształtować postawy wolne od nałogów i postawy asertywne. Treści zrealizowanych programów poruszały kwestie pomocy w trudnych dla ucznia sytuacjach oraz miejsca i osoby, do których może się on udać.

Pomagamy

22 marca 2023 r. – opr. Edyta Tomczyk

W Naszej szkole została zorganizowana zbiórka w ramach akcji „GÓRA GROSZA”, środki z akcji zostały jednak przeznaczone w tym roku na szczytny cel pomocy i Ratowania małej Zosi Pająk. Dzięki hojności naszych rodziców i uczniów mogliśmy przekazać na ten cel kwotę 790 zł. Zostały wpłacone na konto Zosi w „SIEPOMAGA.pl”

Spotkanie z żołnierzami

10 marca 2023 r. – opr. Bernadetta Kierczak, Jarosław Szklarczyk

W piątek 10.03.2023r. w Naszej szkole odbyło się spotkanie „Żywa lekcja historii Wojska Polskiego”. Mieliśmy okazję oglądać wystawę pamiątek z okresu II wojny światowej. Właścicielem kolekcji pamiątek i mundurów jest Pan Lucjan Lubas – miłośnik, pasjonat.  Dzięki niemu mogliśmy się dowiedzieć wielu ciekawostek. Swoją wiedzą dzielił się z nami także  Paweł Kołaczyk współorganizator i koordynator do spraw logistycznych.
Mieliśmy także wielką przyjemność wysłuchać „Drogi do gwiazd” Płk pil. dr Czesław Czyż, naszym gościem był także Jan Olszewski członek zarządu klubu seniorów lotnictwa z Bielska Białej.

"Pamiętnik Czarnego Noska"

8 marca 2023 r. – opr. K. Stasiowska-Jarosz

Zastanawiacie się zapewne, kto to taki ten Czarny Nosek? Odpowiedź brzmi: miś, który mieszkał w redakcji pewnego czasopisma. Jak się tam znalazł i jakie miał przygody? – to odkrywali uczniowie klasy 3b. Po przeczytaniu tej ciekawej książki sami tworzyli swoje pamiętniki.

EUROPEJSKI DZIEŃ LOGOPEDY

6 marca 2023 r. – opr. K. Stasiowska-Jarosz

6 marca obchodzony jest Europejski Dzień Logopedy. W tym dniu w naszej szkole zostały przeprowadzone grupowe zajęcia logopedyczne. Zarówno przedszkolaki jak
i uczniowie klas 1-3 dowiedziały się na czym polega praca logopedy i co powinniśmy robić, żeby pięknie i poprawnie mówić.

W czasie spotkania z logopedą dzieci usprawniały pracę aparatu artykulacyjnego, ćwiczyły prawidłową i wyrazistą wymowę głosek, usprawniały percepcję słuchową
i uczyły się prawidłowego oddychania. Nie zabrakło także „słodkiej” gimnastyki buzi
i języka, gier logopedycznych i łamigłówek. Wszyscy bardzo chętnie uczestniczyli 
w przygotowanych zajęciach, a proponowane ćwiczenia sprawiły niektórym wiele śmiechu i radości.

Dodatkowo przeprowadzony został logopedyczny konkurs plastyczny „Łamańce językowe” .

 

"Dzień Piżamy" w obiektywie 😁

3 marca 2023 r. – opr. K. Paczyński

Spotkanie z gwiazdami 🙂

2 marca 2023 r. – opr. A. Kołodziejczyk

1 marca 2023 r. po zapadnięciu zmroku grupa uczniów z koła przyrodniczego „Młodzi tropiciele przyrody” wraz z opiekunem wyruszyła na obserwacje wieczornego nieba. Tuż po zmroku po zachodniej stronie nieba mogliśmy obserwować niezwykłe zjawisko koniunkcji Wenus i Jowisza. Występuje ono wtedy, kiedy dwie planety leżą w tym samym miejscu na niebie, czyli kiedy ich pozycje pokrywają się, albo prawie pokrywają.
Przez lornetki podziwialiśmy morza i kratery Księżyca oraz znajdującą się blisko niego czerwoną planetę – Marsa. Pięknie prezentowały się Plejady, Syriusz oraz Gwiazdozbiór Oriona, jeden z najjaśniejszych i najbardziej znanych gwiazdozbiorów nocnego nieba. W Mieczu Oriona obserwowaliśmy Wielką Mgławicę Oriona (M42). Na północnym niebie odnaleźliśmy Wielki Wóz, który doprowadził nas do Gwiazdy Polarnej i Małej Niedźwiedzicy. Odnaleźliśmy również charakterystyczny Gwiazdozbiór Kasjopei. Wpatrzeni w gwiaździste niebo zupełnie się w nim zatraciliśmy i niemal zapomnieliśmy o upływającym czasie naszych zajęć. 🙂
Więcej na naszej stronce: Kółka przyrodniczego – „Młodzi tropiciele przyrody” (google.com)

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

1 marca 2023 r. – opr. J. Szklarczyk

1 marca obchodziliśmy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Na lekcjach historii dla 8 klas odbyły się prelekcje na temat powojennej walki żołnierzy podziemia niepodległościowego oraz życiorysów największych bohaterów z tamtego okresu. Cała społeczność szkolna odśpiewała także hymn państwowy. Uczniowie klasy 8a zapalili także znicz na grobie Mieczysława Kozłowskiego ps. „Bunt” i „Żbik”.

Mieczysław Kozłowski był mieszkańcem Rzyk. Podczas II wojny światowej walczył z Niemcami w oddziałach Armii Krajowej. Brał udział w wyzwoleniu Makowa Podhalańskiego. Po ogłoszeniu końca wojny nie złożył broni. Zorganizował odział „Błysk”, który działał w zachodniej części pow. wadowickiego, a także w powiatach bialskim, żywieckim i chrzanowskim. Osłabiał struktury komunistycznej władzy, rozbijając posterunki MO w Wieprzu, Babicach, Wilamowicach i Kętach oraz dokonując akcji wymierzonych w członków PPR i współpracowników bezpieki. Partyzanci prowadzili również akcję propagandową, kolportując ulotki, wzywające do oporu przeciwko komunistom i informujące o antypolskim charakterze „ludowej” władzy.

Latem 1946 roku jego odział został rozbity, a żołnierze aresztowani. Po brutalnych przesłuchaniach przez funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa Mieczysław Kozłowski za wrogość względem władzy komunistycznej został skazany na karę śmierci, utratę praw publicznych i obywatelskich na zawsze oraz przepadek mienia. Wyrok wykonano 17 stycznia 1947 roku w Krakowie. Został pochowany potajemnie w bezimiennej zbiorowej mogile.

Kilka lat temu jego ciało zostało odnalezione i zidentyfikowane. 19 września 2020 roku spoczął na cmentarzu w Rzykach. Pogrzeb miał charakter państwowy, przy udziale asysty wojskowej.

Zajęcia rozwijające - Kółko przyrodnicze „Młodzi tropiciele przyrody”

26 stycznia 2023 r. – opr. A. Kołodziejczyk

Skład grupy:

 1. Magdalena Młocek
 2. Weronika Łysoń
 3. Wiktoria Duszyk
 4. Anna Łysoń
 5. Emilia Kurzyniec
 6. Magdalena Rusinek
 7. Hubert Rupik
 8. Szymon Siwiec

STYCZEŃ 2023

Styczniowe zajęcia grupa przyrodnicza „Młodzi tropiciele przyrody” rozpoczęła od napisania testu diagnostycznego.

Na drugich zajęciach poznawaliśmy minerały skałotwórcze i skały występujące w Polsce. W części warsztatowej klasyfikowaliśmy skały ze względu na ich genezę, badaliśmy właściwości minerałów m.in. twardość, wykorzystując skalę Mohsa, a także identyfikowaliśmy skały wapienne przy użyciu kwasu octowego.

Link do pozostałych zajęć rozwijających z projektu GRANT 3

Nowoczesny w nauce

24 stycznia 2023 r. – opr. K. Fulara-Potoczny

Kolejne zajęcia z cyklu „Nowoczesny w nauce”, czyli kółko informatyczne, na którym nasi uczniowie mogą rozwijać swoje pasje informatyczne już za nami. 

Tym razem zapoznaliśmy się z platformą TinkerCad, dzięki której będziemy projektować modele 3D.  Na wtorkowych zajęciach podjęliśmy pierwsze kroki i wykonaliśmy pierwszą część kursu modelowania.

Na życzenie nauczycieli z kółka szachowego został też wykonany wydruk brakującej figury w szachach – gońca. 

Link do pozostałych zajęć rozwijających z projektu GRANT 3

Zawody sportowe

17 stycznia 2023 r. – opr. T. Majka

17 stycznia w Zagórniku odbyły się Igrzysk Dzieci w Tenisie Stołowym.  W zawodach tych dobrze spisali się nasi uczniowie. Kacper Cibor na 32 uczestników zajął 3 miejsce a nasza drużyna na 9 szkół podstawowych zajęła również 3 miejsce.  Kacper awansował do finałów powiatowych.

Amelia Moskwik w województwie Małopolskiego Konkursu Biologicznego

16 stycznia 2023 r. – opr. Małgorzata Pławecka

Uczennica klasy 6a Amelia Moskwik zakwalifikowała się do etapu wojewódzkiego Małopolskiego Konkursu Biologicznego, pokonując do tej pory prawie cztery tysiące najzdolniejszych z Małopolski. Przed nią ostatni, najtrudniejszy etap konkursu obejmujący bardzo złożone zagadnienia z fizjologii roślin, ich różnorodności oraz właściwości leczniczych tych dziko rosnących.

W konkursach kuratoryjnych biorą udział przede wszystkim uczniowie najstarszych klas szkoły podstawowej, gdyż należą one do najtrudniejszych. Zakwalifikowanie się uczennicy klasy szóstej jest ogromnym sukcesem, zważywszy na bardzo trudną literaturę konkursową, którą stanowią podręczniki z biologii do liceum – zakres rozszerzony. Jako opiekun naukowy mam niewątpliwą przyjemność towarzyszenia Amelce w tej fascynującej podróży do świata roślin.

Gratulujemy Jej wyjątkowej wiedzy i umiejętności oraz życzymy uzyskania tytułu laureatki.

Szkolny Konkurs Recytatorski

10 stycznia 2023 r. – opr. Marta Formas

Dnia 10 stycznia 2023 r. 30 uczniów klas młodszych zaprezentowało swoje umiejętności w konkursie recytatorskim organizowanym przez szkolną bibliotekę. Wszyscy uczestnicy zaprezentowali wysoką umiejętność recytacji wierszy. 
 
Wyniki:
 
klasy pierwsze 
I miejsce –  Joanna Smaza, Maria Fijałek, Jakub Fryś
II miejsce – Julia Kowalska, Marcelina Langner, Mieszko Wójcik
III miejsce – Nel Hatala, Lena Strączek
 
klasy drugie
I miejsce – Maja Rajda, Amelia Króliczek, Zuzanna Matejko, Józef Młocek, Sandra Socała
II miejsce – Dawid Pękala, Martyna Młynarczyk, Magdalena Nowak, Eliza Płonka
III miejsce –  Maja Płonka, Emilia Bielska
 
klasy trzecie
I miejsce – Lena Biczak, Julia kukuła, Jakub Noszka
II miejsce –  Paweł Rajda, Karol Góral
III miejsce – Victoria Boba, Milena Bercal, Nikola Fryś, Milena Kierpiec, Maja Żydek
 
Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody książkowe, które ufundowała Rada Rodziców.

„CZEKAJĄC NA MIŁOŚĆ” – świąteczne przedstawienie w naszej szkole

22 grudnia 2022 r. – opr. Ewa Demczuk

Nauczyciele i uczniowie naszej szkoły przygotowali świąteczny spektakl z elementami tradycyjnych jasełek. To opowieść o niezwykłej wędrówce młodego człowieka w poszukiwaniu dobra i prawdziwej miłości. Jest to przedstawienie o silnym oddziaływaniu dydaktycznym czy wręcz moralizatorskim. Boże Narodzenie to czas radości i miłości, ale czy dla każdego? W ten świąteczny czas zapraszamy wszystkich do przeciętnego domu i codziennego życia pewnej rodziny, gdzie jak to przed świętami … pranie, sprzątanie, gotowanie, a do tego między zapracowanymi rodzicami plącze się dziecko wiecznie znudzone, marudzące i przeszkadzające. Bohater – mały chłopiec – poszukujący miłości wśród bliskich spotyka się z obojętnością dorosłych i odrzuceniem przez rówieśników. Młodemu niczego w życiu nie brakuje, jednak gdy staje się dorosłym człowiekiem nadal jest samotny i zagubiony wśród ludzi, podobnie jak kiedyś w dzieciństwie. Nadzieję, wiarę i miłość przywraca Młodemu wędrówka do żłóbka i spotkanie Dzieciątkiem Bożym. Nie zabraknie tu odwiecznej walki dobra ze złem, powagi i dobrego humoru. A wszystko to dzieje się w świątecznej atmosferze, pięknych kolęd, nastrojowej muzyki, roziskrzonych choinek i anielskich skrzydeł. Nauczyciele i uczniowie wcielili się w role biblijnych postaci i współczesnych bohaterów. Aktorską pomocą służyli również rodzice naszych uczniów.

Szczególne podziękowania należą się rodzicom uczniów klasy 1B za sprawne przygotowanie znakomitych kostiumów dla najmłodszych aktorów tego spektaklu.

Kolędy w wykonaniu szkolnego chóru pod kierunkiem p. Marka Bakalarskiego i wykorzystaniem sprzętu zakupionego w ramach #Laboratoriaprzyszłości 

Przedstawiamy krótką fotorelację z prapremiery przedstawienia, która miała miejsce w naszej szkole 22 grudnia 2022. Wkrótce kolejne prezentacje spektaklu dla mieszkańców Rzyk i rodziców naszych uczniów. Zapraszamy!

Scenariusz i reżyseria: Ewa Demczuk

Występują: Dyrekcja, Ksiądz i Nauczyciele ZSS w Rzykach, Uczniowie i Uczennice klasy I B, Uczniowie i Uczennice klasy VI B, W roli Króla i Św. Józefa Ojcowie uczniów.

Przekazanie Betlejemskiego Światła Pokoju

21 grudnia 2022 r.

Mistrzostwa Gminy w Pływaniu

20 grudnia 2022 r. –  opr. Tomasz Majka

20.12.2022 roku odbyły się Mistrzostwa Gminy w Pływaniu. Naszą szkołę reprezentowało 9 uczniów. 

Byli to : Mają Płonka 2a, Viktora Boba 3a, Kinga Kopytko 4b, Kacper Skowron 4b  Kacper Płonka 4b, Gabriela  Młocek 4b, Anna Młocek 6a, Weronika Bizoń 6a, Milena Fryś 8b.

Zobaczcie na zdjęciach, kto stanął na podium.

,,Hazard? Nie daj się wciągnąć!”

16 grudnia 2022 r. –  opr. Katarzyna Dusik-Szlósarczyk

16 grudnia 2022 r. młodzież z klas 8 i 7 wzięła udział w spotkaniu z P. Marcinem Tarnawski – kierownikiem SKA-3 US w Wadowicach, w związku z akcją edukacyjną Krajowej Administracji Skarbowej pod patronatem MEIN: ,,Hazard? Nie daj się wciągnąć!”. Celem spotkania było podniesienie świadomości o zagrożeniach związanych z uzależnieniem od hazardu oraz uczestnictwem w nielegalnych grach hazardowych. Przekazywane treści miały też za zadanie przestrzec młodzież przed niebezpieczeństwem, jakie wiąże się z udziałem w nielegalnych grach hazardowych. Pan Marcin zwrócił również uwagę na problemy, które wynikają z nadmiernego korzystania przez dzieci i młodzież z gier komputerowych, takie jak uzależnienie czy wyizolowanie społeczne. Celem akcji jest też uświadomienie młodzieży i rodzicom, że rozpowszechnianie gier online z elementami hazardu i typowych gier hazardowych, wiąże się z ryzykiem uzależnienia od hazardu. 

Kreatywne zajęcia na świetlicy

grudzień 2022 r. –  opr. Katarzyna Fulara-Potoczny

W kontekście świąt i przygotowań do szkolnego kiermaszu na świetlicy w okresie przedbożonarodzeniowym odbyły się kreatywne zajęcia plastyczno-techniczne, na których nasi uczniowie mogli wykonać kartki świąteczne, bileciki do prezentów, bransoletki i wiele innych ciekawych rzeczy 🙂

Wyniki konkursu "Niepełnosprawność"

2 grudnia 2022 r. –  opr. Katarzyna Stasiowska – Jarosz, Monika Fijołek

Jak co roku, 3 grudnia obchodzony  jest Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami. Społeczność naszej szkoły również przyłączyła się do akcji.  Przeprowadzono warsztaty i pogadanki, których celem było przybliżenie problemów osób z niepełnosprawnościami oraz zwiększenie świadomości, że niepełnosprawność nie jest barierą w spełnianiu marzeń.

Przygotowaliśmy gazetkę informacyjną, na której pojawiły się nazwiska znanych – niepełnosprawnych osób. Niepełnosprawni są wśród nas, mają takie same potrzeby jak my, chcą czuć się akceptowanymi  i chcą być traktowani na równi z osobami pełnosprawnymi.
Zorganizowaliśmy konkurs plastyczny pod hasłem „Każdy inny – wszyscy równi”, w którym wzięli udział uczniowie klas 0 – VI.  Najważniejszym celem konkursu było  przede wszystkim: rozwijanie empatii wobec osób z niepełnosprawnością, likwidowanie uprzedzeń na temat osób z niepełnosprawnościami oraz kształtowanie tolerancji i uwrażliwienie na potrzeby osób niepełnosprawnych.

Uczniowie mieli za zadanie wykonać plakat związany z tematem.  Wszyscy wykazali się pomysłowością, wyobraźnią i talentem plastycznym. Bardzo dziękujemy uczestnikom konkursu za zaangażowanie i dostarczone prace. Gratulujemy wyróżnionym.
3 stycznia w szkolnej bibliotece zostały rozdane nagrody i wyróżnienia.


Wyniki konkursu:
I miejsce –  Marcel Socała, Karol Góral kl. III a
II miejsce – Patryk Mieszczak, Filip Kraus, Maja Płonka kl. II a
III miejsce- Amelia Króliczek kl. II b


Wyróżnienie:
– Karol Sałek, Magdalena Rusinek kl. VI a
– Zuzanna Gurdek, Maja Iwaszkiewicz, Klara Roma, Róża Wykręt z grupy „ 0 b” Sówki
– Grupa „0a”Skrzaty

Spotkanie autorskie z panią Renatą Piątkowską

2 grudnia 2022 r. –  opr. Marta Formas

„Jedno dziecko, jeden nauczyciel, jeden długopis i jedna książka mogą zmienić świat” 
Malala Jusafzai

W ramach promocji czytelnictwa, dnia 2 grudnia w naszej szkole odbyły się spotkania autorskie z panią Renatą Piątkowską, autorką książek dla dzieci i młodzieży. 
Ze względu na dużą liczbę uczestników spotkania zostały podzielone na trzy grupy. Uczniowie klas 5-8 mieli okazję poznać historię dziewczynki o imieniu Malala, która walczyła o prawo do nauki dla każdego dziecka na świecie, grupy przedszkolaków świetnie bawiły się przy książce o przygodach 10 paluszków, a uczniowie  klas 1-4 dowiedzieli się skąd wziął się zwyczaj „śmigusa-dyngusa” i dlaczego obchodzimy Walentynki.
W spotkaniach uczestniczyła również pani Malwina Kożurno, lektorka, nagrywająca książki do słuchania, która w barwny i bardzo ekspresyjny sposób prezentowała uczestnikom fragmenty książek pani Renaty Piątkowskiej.
Po każdym spotkaniu można było otrzymać autograf autorki, a także zakupić sobie wybraną książkę. 
Poniżej prezentujemy fotorelację z tego wydarzenia.
 
 

Święto Szkoły

1 grudnia 2022 r. – fot. Miłosz Fryś

Apel z okazji Święta Szkoły przygotowały pod opieką wychowawców klasy czwarte.

Zimowy test sprawnościowy

28 listopad 2022 r. – opr. Tomasz Majka

W dniu 28.11.2022 w Andrychowie odbył się zimowy test sprawnościowy. Każda ze szkół wystawiała 12 uczniów co dało 120 uczestników. Test składał się z 3 konkurencji strzelania, karlingu i elementu hokeja.
Najlepiej w naszej szkole spisał się Adrian Łyczko z kl. 6a zajął 5 miejsce, a Bizoń Weronika była 8.

Gratulujemy!

CHOROBY WSPÓŁCZESNEGO CZŁOWIEKA

28 listopad 2022 r. – opr. Małgorzata Pławecka

Podczas kolejnego spotkania naszego koła przyrodniczego przyjrzeliśmy się z bliska czynnikom mającym wpływ na stan naszego zdrowia. Przypomnieliśmy sobie, że nie tylko uwarunkowania dziedziczne, ale także środowisko i tryb życia odgrywają niebagatelną rolę w zachowaniu dobrej kondycji przez długie lata. Wzrastające tempo życia, zanieczyszczenia, hałas i stres są przyczynami tzw. chorób cywilizacyjnych, które dotyczą dużych grup ludzi, mają więc wymiar społeczny. W trakcie zajęć uczniowie poznawali choroby układu krążenia będące konsekwencją nieprawidłowej diety i braku ruchu. Dzięki temu uświadomili sobie, jak ważna jest konieczność stosowania w codziennym życiu zasad zdrowego odżywiania i prowadzenia aktywnego trybu życia.

 

#kołoprzyrodnicze

Warsztaty profilaktyczno– wychowawcze „W krainie emocji”

październik – listopad 2022 r. – opr. Katarzyna Dusik-Szlósarczyk

W listopadzie 2022 r. uczniowie klas 2 wzięli udział w warsztatach wychowawczo- profilaktycznych pt.: „W krainie emocji”. Zajęcia prowadziła Pani Anna Łysoń z Ośrodka Pomocy Społecznej – Dział Profilaktyki  Środowiskowej w Andrychowie. Uczniowie nazywali rodzaje emocji, zastanawiali się nad ich wyrażaniem, odczytywaniem u innych ludzi. Dzieci otrzymały również wskazówki, jak wyrażać emocje aby nie ranić innych ludzi. Omawiano sposoby radzenia sobie w sytuacjach konfliktu, czy nieporozumień.

 

#warsztatyprofilaktycznowychowawcze

Warsztaty profilaktyczno– wychowawcze

październik – listopad 2022 r. – opr. Katarzyna Dusik-Szlósarczyk

W miesiącu październiku i listopadzie 2022 r. uczniowie klas 3 spotkali się z P. Anną Łysoń z Ośrodka Pomocy Społecznej – Dział Profilaktyki  Środowiskowej w Andrychowie na warsztatach profilaktyczno– wychowawczych. Tematyka spotkań dotyczyła zdrowia  i zdrowych wyborów. Pierwszy z  tematów „Rysia i Tolek w krainie zdrowych nawyków” miał na celu zapoznanie uczniów ze zdrowym stylem życia i zdrowym odżywianiem. Uczniowie uczyli się dobrze planować dzień oraz rozbudzać zdrowe nawyki. Dzięki wspólnej zabawie i rozmowie podczas realizacji treści Programu „Papierosy – nie dziękuję, nie śmierdzę”. uczniowie poznali zasady dbania o zdrowie oraz konsekwencje, jakie ponosi organizm  człowieka w przypadku jego zaniedbania. Prowadząca promowała wśród uczniów postawy wolne od nałogów, wyjaśniała w jakim stopniu palenie wpływa na samego palacza oraz czym jest bierne palenie. Pani Ania wprowadziła uczniów w tematykę asertywnej odmowy. 

 

#warsztatyprofilaktycznowychowawcze

Zajęcia kółka przyrodniczo - turystycznego

23 listopada 2022 r. – opr. Alicja Kołodziejczyk

Kwasy i zasady to substancje chemiczne powszechnie występujące w przyrodzie. Wiedza o nich jest ważna, żeby np. przewidzieć skutki ich zachowywania się w zetknięciu z innymi substancjami. Aby stwierdzić czy i jak dana substancja jest kwaśna lub zasadowa stworzono specjalną skalę pH, której zakres wynosi od 0 do 14. Substancje w niej uporządkowano w stosunku do wartości pH , określającej substancje obojętne, jak np. czysta woda. Kwasy mają pH niższe niż 7, a zasady wyższe od 7. Aby ustalić jakie pH ma dana substancja używa się specjalnych wskaźników. W laboratoriach są to najczęściej papierki lakmusowe lub fenoloftaleina. Wskaźnik do badania pH można również wykonać samemu np. używając do tego roztworu z warzyw lub owoców np. czarnej porzeczki, czarnego bzu, czerwonej kapusty, buraków.
Na dzisiejszych zajęciach kółka przyrodniczo – turystycznego dziewczynki badały pH przyniesionych produktów spożywczych i środków myjących. Jako wskaźnik wykorzystały wywar z czerwonej kapusty. Następnie porównywały wyniki ze skalą pH i określały odczyn substancji. 🙂
 

#zajęciakółkaprzyrodniczo-turystycznego

TAJEMNICE LUDZKIEGO CIAŁA

23 listopada 2022 r. – opr. Małgorzata Pławecka

W czasie listopadowych zajęć kółka przyrodniczego uczniowie klasy czwartej poznawali anatomię człowieka. Dzięki modelom tułowia ludzkiego dzieci mogły zaznajomić się z budową i położeniem poszczególnych narządów układu oddechowego, pokarmowego i krwionośnego. W oparciu o rysunki zamieszczone w atlasach anatomicznych uczniowie rozpoznawali wybrane kości szkieletu ludzkiego. Zajęcia sprawiły wszystkim uczestnikom dużo radości z odkrywania tajników  budowy naszego ciała. Bardzo dobre wyposażenie pracowni biologicznej zawdzięczamy udziałowi w projekcie unijnym „Akcja edukacyjna dla Ciebie”.

 

#kółkoprzyrodnicze

Zajęcia kółka przyrodniczo - turystycznego

20 listopada 2022 r. – opr. Alicja Kołodziejczyk

Na ostatnich zajęciach kółka przyrodniczo – turystycznego wykonywałyśmy proste preparaty mikroskopowe. A potem z ogromnym zainteresowaniem sprawdzałyśmy efekty swojej pracy. 🙂

Do preparacji posłużyły nam skórki owoców i warzyw m.in.: marchewki, cebuli, selera , pomidora. Oglądałyśmy co żyje w kropli wody zaczerpniętej z kałuży, nogę muchy w powiększeniu oraz budowę włosa. 🙂

 

#kółkoprzyrodniczoturystyczne

Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka

20 listopada 2022 r. – opr. Katarzyna Stasiowska-Jarosz, Monika Fijołek

Każdego roku 20 listopada obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka.
Tego dnia w szczególny sposób uwaga wszystkich kierowana jest na dzieci i ich prawa.
W 1989 roku Organizacja Narodów Zjednoczonych przyjęła konwencję, która ma za zadanie chronić je i wspierać w rozwoju.
Uczniowie klas II postanowili uczcić ten dzień w nietypowy sposób. Przygotowaliśmy projekt edukacyjny w ramach, którego zgłębialiśmy zagadnienia dotyczące praw dziecka. W czasie zajęć obejrzeliśmy film, wykonywaliśmy specjalne tarcze dzięki, którym byliśmy jak rycerze broniący praw wszystkich – tych małych i tych dużych. Na koniec zrobiliśmy pamiątkowe zdjęcia z Królem Maciusiem.

Szkolny Konkurs Wiedzy o Zdrowiu   

18 listopada 2022 r. – opr. Małgorzata Pławecka

 

W dniu 18 listopada odbył się po raz kolejny Szkolny Konkurs Wiedzy o Zdrowiu dla uczniów klas V-VIII szkoły podstawowej. Głównym jego celem jest upowszechnianie zasad profilaktyki zdrowotnej oraz uświadomienie młodzieży własnej odpowiedzialności za ochronę zdrowia. W konkursie wzięło udział 46 osób, najliczniej reprezentowanym oddziałem była klasa 8a.

Prawdziwymi znawcami tajników zdrowia okazali się uczniowie następujących klas:

Klasy V

Gabriela Młocek – 5b

Klasy VI

Weronika Bizoń – 6a

Klasa VII

Barbara Gregorczyk – 7a

Klasy VIII

Miłosz Fryś – 8a

Rozdanie nagród odbyło się podczas uroczystego apelu z okazji Święta Patrona Szkoły. Zwycięzcy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy i gratulacje. Nagrodę specjalną dostała Amelia Moskwik z klasy 6a za wysokie wyniki w Szkolnym Konkursie Wiedzy o Zdrowiu i Małopolskim Konkursie Biologicznym.

Dziękujemy Radzie Rodziców przy ZSS w Rzykach za wspieranie konkursów organizowanych na terenie naszej placówki i coroczne fundowanie nagród dla najlepszych.

FASCYNUJĄCY ŚWIAT KOMÓREK

16 listopada 2022 r. – opr. Małgorzata Pławecka

 

W ramach projektu realizowanego na biologii uczniowie klas piątych wykonali modele komórek: roślinnej, zwierzęcej, grzybowej i bakteryjnej. Wszyscy wykazali się dużą kreatywnością i doborem ciekawych materiałów. Wykonane prace przyciągają wzrok pięknymi kształtami i kolorami, zadziwiają wiernym odtworzeniem elementów budowy. Komórka jest obiektem trójwymiarowym, dlatego modele przestrzenne ułatwiły uczniom naukę i zrozumienie jej funkcjonowania.

"Trzeba mi nowych skrzydeł, nowych dróg potrzeba ..." Juliusz Słowacki

28 października 2022 r. –  mgr Alicja Kołodziejczyk, mgr Małgorzata Borgosz, mgr Edyta Tomczyk, mgr Marta Formas

 

Pod takim hasłem odbywały się jubileuszowe 25 Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie. Jak co roku tak i teraz, po trzech latach przerwy, z naszej szkoły udała się spora ekipa miłośników książek. Dnia 28 października udaliśmy się do Krakowa, aby chociaż przez chwilę pobyć w otoczeniu książek i spotkać ulubionych pisarzy. W tym dniu mieliśmy okazję spotkać się z Nelą Małą Reporterką (już nie taką małą) autorką książek podróżniczych, dużą popularnością (jak co roku) cieszył się Wojciech Cejrowski, jak również Roksana Jędrzejewska – Wróbel. Każdy z nas znalazł coś dla siebie. 
Poniżej prezentujemy zdjęcia z wyjazdu.

Warsztaty: Uzależnienia - złodzieje życia

28 października 2022 r. –  opr. Katarzyna Dusik-Szlósarczyk

W październiku 2022 r. uczniowie klas 8a i 8b spotkali się z P. Izabelą Jończy- Chmiel  z Ośródka Pomocy Społecznej/Dział Profilaktyki Środowiskowej w Andrychowie. Założenia programu „Uzależnienia – złodzieje życia” skupiały się na bezpiecznym i zdrowym stylu życia, szeroko pojętej profilaktyce uzależnień oraz zapobieganiu zachowaniom agresywnym. W czasie kolejnego spotkania – warsztatów z użyciem alkogogli i narkogogli – uczniom została zwrócona uwaga na ryzyko i szkodliwość substancji uzależniających m.in.: alkoholu, narkotyków oraz tytoniu i jego pochodnych na zdrowie człowieka i jego otoczenie. Uczniowie mogli sprawdzić w sytuacji kontrolowanej, w jaki sposób zaburzona jest percepcja wzrokowa i wzrokowo- ruchowa u osób po spożyciu alkoholu czy narkotyków.  

W poszukiwaniu „babiego lata”

27 października 2022 r. –  opr. Alicja Kołodziejczyk

Dzisiejsze kółko przyrodniczo – turystyczne zaczęliśmy od zagadki …

Biała niteczka, co niczego nie zszywa,

w modrym powietrzu

leciutko pływa.

pośród gałązek

suchych się plącze,

wysunął ją z siebie

mały ………………………………. .

A potem był wiersz Ireny Ejsymond „Babie lato”

Puścił pająk nić w powietrze

Zatańczyła nić na wietrze

I pokryła srebrem liście

Babie lato, oczywiście

Pajęczyną liście splata

Jak wspomnienie żaru lata

O poranku śpiew słowika

Co radośnie dzieci wita

Może wraca letnia pora

Do zabawy jeszcze skora

Słychać ptaków gwar i trele

Choć zostało ich niewiele

Choć na ziemię owoc pada

Jeż do snu się już układa

Po koszeniu pachną łąki

Rozrabiają trzmiele, bąki

Coraz niżej promień słońca

Srebrnej nici sięga końca

Koronkową tęczę wplata

Jesień śmieje się do lata

I szelestem tuli liście

Jarzębiny syte kiście

Pożegnały sznur żurawi

Tak się babie lato bawi

Podczas zajęć dowiedzieliśmy się na czym polega zjawisko „babiego lata”, skąd się wzięła jego nazwa oraz gdzie go szukać. Dziś również Grupa 2 próbowała odnaleźć w przyrodzie pajęcze nici i ich właścicieli. Sprzyjał nam ciepły bezwietrzny dzień. Podczas poszukiwań dziewczynkom udało się zidentyfikować piękną samiczkę wilkosza grubonogiego (Alopecosa cuneata), pająka z rodziny pogońcowatych. Po obserwacji pajączek oczywiście odzyskał wolność 🙂

 

#kółkoprzyrodniczoturystyczne

OBSERWACJE PRZYRODNICZE W TERENIE

26 października 2022 r. –  opr. Małgorzata Pławecka

Zajęcia terenowe mają ogromne znaczenie w edukacji przyrodniczej, gdyż wpływają na wyobraźnię, kształtują zmysł obserwacji, uczą także praktycznych umiejętności, między innymi prowadzenia prostych badań, dokonywania pomiarów i orientowania się w terenie. Dlatego po raz kolejny opuściliśmy szkolne mury i wyruszyliśmy na poszukiwanie zielonej przygody. Celem naszych zajęć było odkrywanie walorów przyrodniczych najbliższej okolicy oraz obserwacja zmian zachodzących jesienią. W czasie wędrówki mogliśmy podziwiać nie tylko przepiękny krajobraz naszej miejscowości, ale też rozpoznawać okoliczne szczyty i ptaki w locie. 

 

#kółkoprzyrodniczoturystyczne

CZĘŚCIOWE ZAĆMIENIE SŁOŃCA

25 października 2022 r. –  opr. Alicja Kołodziejczyk

Pogoda w Rzykach w dniu 25.10.2022 dopisała, dlatego społeczność naszej szkoły mogła uczestniczyć w obserwacji częściowego zaćmienia Słońca.

Dziękujemy Zespołowi Szkół Samorządowych ze Szkolnym Obserwatorium Astronomicznym w Sułkowicach Bolęcinie za miły prezent w postaci kartoników z filtrem słonecznym Baader, dzięki którym mogliśmy bezpiecznie oglądać spektakularne zjawisko na niebie.

Można go było obserwować od godz. 11.15 do ok. 13.32. 

Kółko przyrodniczo - turystyczne

20 października 2022 r. –  opr. Alicja Kołodziejczyk

Grupa 1.

Słoneczna pogoda, jednak z dosyć silnymi i chłodnymi podmuchami wiatru, który burzył nasze piękne fryzury 😉. Pomimo tego wybrałyśmy się w teren z lornetkami i busolą.

Przypomniałyśmy sobie jak orientować mapę i wyznaczać kierunki geograficzne w terenie.

Bardzo czyste niebo dało z kolei okazję do wspaniałych dalekich obserwacji 🙂.

Okolica szkoły w Rzykach daje możliwości do pięknych dalekich obserwacji gór, głównie wschodniej części Beskidu Małego.

Ogromnie przydały się nam dzisiaj lornetki i busole pozyskane kilka lat temu w ramach programu unijnego „Akcja edukacyjna dla Ciebie”. 🙂

Dziś dowiedziałyśmy się też coś niecoś o właściwościach roślin zielnych, napotkanych podczas spaceru m.in. o wrotyczu pospolitym (Tanacetum vulgare L.).

 

#kółkoprzyrodniczoturystyczne

WYCIECZKA DO CHLEBOWEJ CHATY

19 października 2022 r. –  opr. Katarzyna Stasiowska-Jarosz

19 października klasy drugie wraz z wychowawcami wzięły udział w wycieczce do Chlebowej Chaty w miejscowości Górki Małe.
Na warsztatach dowiedzieliśmy się, jak dawniej żyli i pracowali ludzie oraz jakich narzędzi używali. Poznaliśmy rodzaje zbóż, proces powstawania masła, sera i wypieku chleba. Samodzielnie formowaliśmy podpłomyki, które po upieczeniu zjedliśmy z pysznym smalcem, miodem czy masłem, popijając kawą zbożową. Na koniec wysłuchaliśmy wielu ciekawostek  z życia pszczół.

 

#wycieczka

Zajęcia integracyjne pt. „Poznajmy się lepiej”

18 października 2022 r. –  opr. Katarzyna Dusik-Szlósarczyk

W dniu 18.10.2022 r. uczniowie klas pierwszych wzięli udział w zajęciach integracyjnych pt. „Poznajmy się lepiej”. Warsztaty prowadzone były przez Panie: Annę Łysoń i Kingę Srokę z Ośródka Pomocy Społecznej/Dział Profilaktyki Środowiskowej w Andrychowie. Uczniowie mieli okazję poznać siebie nawzajem, budować głębsze więzi i relacje oraz zaufanie w zespole klasowym.  Rozwijali umiejętność współpracy, budowali pozytywny obraz samego siebie poprzez pozytywne wzmocnienia ze strony innych osób oraz tworzyli bezpieczne miejsce do nauki.

 

#intergracja

JESIENNE WARSZTATY PRZYRODNICZE

18 października 2022 r. –  opr. Małgorzata Pławecka

W ramach październikowych spotkań z naturą klasa 4b szkoły podstawowej udała się na warsztaty przyrodnicze, w trakcie których uczniowie obserwowali składniki pogody, określali kierunki geograficzne na podstawie padającego w samo południe cienia, kierunek wiatru, stopień nasłonecznienia oraz rodzaje przemieszczających się po niebie chmur. W trakcie wędrówki poznawali gatunki drzew i krzewów oraz ich pięknie wybarwione o tej porze roku liście. Dzięki ćwiczeniom w terenie nabyli wiele praktycznych umiejętności przydatnych w codziennym życiu.

 

#warsztatyprzyrodnicze

VII Ogólnopolska akcja "Przerwa na czytanie"

17 października 2022 r. –  opr. Marta Formas

Po raz pierwszy nasza szkoła przystąpiła do akcji „Przerwa na czytanie”. Akcja realizowana jest w ramach Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych oraz kampanii społecznej „Cała Polska czyta dzieciom”, organizatorem akcji jest Biblioteka Pedagogiczna WOM w Gorzowie Wielkopolskim.
 
Dnia 17 października wszyscy, uczniowie i nauczyciele, zebrali się w szkole, żeby pokazać, że lubią i czytają książki. Uczniowie klas 0-3 czytali w salach, uczniowie klas 4-5 w bibliotece, a klasy 6-8 na szkolnym korytarzu. Każdy miał ze sobą książkę, aby móc sobie trochę poczytać. Atrakcją tego dnia była możliwość wykonania sobie zdjęcia w fotobudce umieszczonej w bibliotece. W akcji wzięło udział 285 uczniów. Wszyscy się dobrze bawili o czym świadczą poniższe zdjęcia.
 
#przerwanaczytanie

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

14 października 2022 r. –  opr. Katarzyna Fulara-Potoczny

W dniu 14 października odbył się uroczysty apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Samorząd Uczniowski  przygotował humorystyczne przedstawienie, czym uświetnił ten wyjątkowy dzień w roku szkolnym.

Wiele ciepłych i miłych słów popłynęło w kierunku nauczycieli i pracowników obsługi z ust Pani dyrektor mgr Renaty Gondko.

Bardzo dziękujemy również Radzie Rodziców za przygotowanie słodkiego poczęstunku dla wszystkich pracowników szkoły.
 
#dzieńedukacjinarodowej
#den