GRANT 3

Projekt

„Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych” 

Grant 3

O PROJEKCIE

Szkoła Podstawowa im. Mariana Kowalskiego w Rzykach  przystąpiła do realizacji projektu pt. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych” – Grant 3.

Celem projektu jest zniwelowanie u uczniów skutków pandemii COVID-19 oraz podniesienie jakości kształcenia poprzez rozwijanie kompetencji kluczowych.

W ramach zadań grantowych w okresie od stycznia 2023 do czerwca 2023 roku będą prowadzone następujące koła zainteresowań:

1) kółko informatyczne „Nowoczesny w nauce”,

2) warsztaty grywalizacji i  kreatywnego myślenia,

3) Koło Młodego Biologa,

4) kółko przyrodnicze „Młodzi tropiciele przyrody”,

5) kółko matematyczne „Z matematyką za pan brat”.

Udział uczniów w zajęciach jest poprzedzony rekrutacją. 

Regulamin i wymagane dokumenty w toku postępowania rekrutacyjnego dostępne są poniżej.

1. Regulamin – kliknij i zapoznaj się

2. Formularz rekrutacyjny – kliknij, pobierz, wydrukuj, wypełnij i oddaj do sekretariatu

3. Deklaracja uczestnictwa dziecka – kliknij, pobierz, wydrukuj, wypełnij
i oddaj do sekretariatu szkoły

4. Klauzula informacji – kliknij i zapoznaj się 

Powyższe dokumenty są dostępne też stacjonarnie w sekretariacie szkoły. Zatem w przypadku, jeżeli nie możliwości wydrukowania dokumentu w domu, można podejść do szkoły i na miejscu wypełnić oraz złożyć.