Zajęcia rozwijające Koło Młodego Biologa

Opiekun grupy: mgr Małgorzata Pławecka

LUTY 2023

Lutowe spotkania poświęciliśmy różnym sposobom oddychania organizmów żywych. Ważne było uświadomienie młodzieży, że oddychanie tlenowe nie jest jedynym sposobem pozyskiwania energii. W tym celu wykonaliśmy doświadczenie fermentacji alkoholowej, które wykazało, że podczas  beztlenowego oddychania drożdży wydzielają one znaczne ilości dwutlenku węgla. Przypomnieliśmy sobie znaczenie i wykorzystanie zarówno fermentacji alkoholowej, jak i mlekowej w rożnych gałęziach przemysłu. Nasze zajęcia wzbogaciliśmy oglądaniem animacji i filmów edukacyjnych.

W trakcie kolejnych zajęć zajmowaliśmy się występującą w świecie różnorodnością bakterii, wirusów i pierwotniaków. W celu dokonania obserwacji mikroskopowej pantofelków, młodzież założyła ich hodowlę. Do podziwiania bogactwa pierwotniaków wykorzystaliśmy także gotowe preparaty, zakupione ze środków unijnych. Po przeprowadzeniu obserwacji mikroskopowych przypomnieliśmy sobie znaczenie bakterii, wirusów i pierwotniaków w przyrodzie, gospodarce oraz życiu człowieka.

Zajęcia rozwijające Koło Młodego Biologa

Opiekun grupy: mgr Małgorzata Pławecka

STYCZEŃ 2023

Nasza grupa projektowa rozpoczęła swoje zajęcia w połowie stycznia. Głównym ich celem jest rozbudzanie ciekawości poznawczej, twórczego działania uczniów, wzrost zainteresowania przedmiotem poprzez wprowadzenie aktywizujących metod nauczania, doświadczeń, obserwacji oraz ćwiczeń terenowych. Spotkania Koła Młodego Biologa mają także motywować młodzież do samodzielnego poszerzania wiedzy i zdobywania nowych umiejętności.

Nasze zajęcia rozpoczęłyśmy od napisania testu diagnostycznego, omówienia przepisów BHP oraz regulaminu pracowni biologicznej. Następnie poznawałyśmy metodologię badań naukowych. Uczennice pracując w grupach nad doświadczeniem określały: problem badawczy, hipotezę oraz przygotowywały próbę kontrolną i doświadczalną. Ciekawym zagadnieniem, któremu poświęciłyśmy dużo uwagi, był wpływ różnych czynników na intensywność fotosyntezy. W celu wykazania ich roli w tym ważnym procesie, uczennice zaplanowały i wykonały stosowne doświadczenia, przygotowując dwie próby wysianej i podlanej rzeżuchy, jedna z nich została jednak pozbawiona dostępu do światła. W drugim doświadczeniu nasiona rzeżuchy zostały pozbawione dostępu do wody. Po tygodniu mogłyśmy zaobserwować i zinterpretować wyniki doświadczenia.

Kolejne zajęcia poświęciłyśmy na poznanie komórkowej budowy organizmów. Uczennice wykonywały preparaty mikroskopowe ze skórki cebuli i jabłka oraz obserwowały różne typy komórek pod mikroskopem. Korzystając z przygotowanych preparatów miałyśmy okazję poznania i podziwiania bogactwa komórek występujących w świecie roślin.