MARZEC 2023

Pierwsze marcowe zajęcia rozwijające z informatyki "Nowoczesny w  nauce" poświęcone były projektowaniu 3D o tematyce "Statuetki dla uczniów" skupiły się na zaprojektowaniu statuetek z logo szkoły, które mogą być przyznawane uczniom za ich osiągnięcia. Uczestnicy zajęć mieli okazję zaprojektować je w programie Tinkercad. Podczas zajęć uczniowie rozwijali swoje umiejętności technologiczne i kreatywne, a także zwiększyli swoje zrozumienie geometrii i kształtów trójwymiarowych.

Marcowe zajęcia są zatem wspaniałym sposobem na wprowadzenie uczniów do świata geometrii. Uczniowie mieli okazję na kolejnych zajęciach zaprojektować szablony do rysowania figur geometrycznych i wirtualnie zobaczyć, jak wyglądają te figury w trójwymiarowej przestrzeni. Zajęcia składały się z kilku etapów, począwszy od wprowadzenia do podstawowych pojęć geometrii, poprzez zaprojektowanie szablonów, aż do stworzenia wirtualnych modeli na komputerze. Na zajęciach uczniowie mieli możliwość eksperymentowania z różnymi kształtami i wymiarami, co pozwoliło im na pogłębienie zrozumienia geometrii. Dodatkowo, zajęcia z projektowania 3D rozwijają u naszych uczniów umiejętności technologiczne i kreatywne, co przyczyni się do ich ogólnego rozwoju.

Podczas tych zajęć kontynuowaliśmy również wydruk breloków do kluczy szkolnych, które uczniowie zaprojektowali na poprzednich zajęciach z wykorzystaniem drukarki 3D. Było to doskonałe ćwiczenie praktyczne, które pozwoliło uczniom na zapoznanie się z procesem drukowania i ulepszanie swoich projektów w oparciu o wyniki poprzednich wydruków.

LUTY 2023

W miesiącu lutym odbyły się dodatkowe zajęcia rozwijające z informatyki "Nowoczesny w nauce" skupiające się na projektowaniu nieregularnych kształtów oraz pracy z narzędziami i podkładkami. Uczestnicy zajęć uczyli się, jak tworzyć otwory i nacięcia w projekcie oraz jak wstawiać elementy dodatkowe. W ramach zajęć, uczniowie mieli okazję projektować projekty składające się z wielu elementów oraz pracować z narzędziami zaawansowanymi, takimi jak praca z literami i cyframi, wycinanie projektów, praca z obiektami zewnętrznymi. Jednym z ważniejszych elementów zajęć był projektowanie breloków do kluczy oraz pierwsze wydruki. Uczestnicy zajęć zostali również zapoznani z programem Ultimaker Cura, w tym z interfejsem użytkownika, podstawowymi funkcjami oraz ustawieniami drukarki. Nauczono ich, jak przygotować plik drukowalny, w tym jak importować model 3D, skalować, obracać i rozmieszczać na stole drukarki oraz jak ustawić parametry drukowania, takie jak grubość warstwy, szybkość drukowania i temperatura druku. Zajęcia obejmowały również przykłady i ćwiczenia z różnymi ustawieniami parametrów drukowania.

STYCZEŃ 2023

W miesiącu styczniu rozpoczęły się dodatkowe zajęcia informatyczne, których tematyka obejmowała różne zagadnienia. Na początku odbyły się zajęcia organizacyjne, na których omówiono organizację zajęć, utworzono kafelek dla tychże zajęć na Classroom, w celu łatwej i szybkiej komunikacji z uczniami, przeprowadzono ankietę oraz zapoznano uczestników z programem zajęć rozwijających i ustalono zasady współpracy. Następnie odbyły się zajęcia dotyczące pracy z drukarką 3D, na których uczestnicy nauczyli się m.in. włączać i wyłączać drukarkę, kalibrować ją oraz ładować i wyciągać filament.

Kolejne zajęcia poświęcono wprowadzeniu do programu Tinkercad, na których uczestnicy poznali interfejs użytkownika oraz nauczyli się tworzyć i przenosić elementy oraz zmieniać widok i ustawienia. Przykłady projektów i ćwiczenia z podstawowych elementów projektowania 3D pozwoliły na lepsze zrozumienie zagadnień związanych z projektowaniem.

Dodatkowo, na życzenie nauczycieli z kółka szachowego, uczestnicy zajęć wykonali wydruk brakującej figury w szachach - gońca. W tym celu nauczyli się szukać już gotowych projektów i dokonywać ich wyboru pod kątem używanej drukarki Banach 3D School. Dzięki tym zajęciom uczestnicy poznali różne narzędzia i programy, co pozwoliło im na lepsze zrozumienie zagadnień związanych z projektowaniem i drukowaniem 3D.