MOBILNOŚĆ KADRY EDUKACJI SZKOLNEJ
PONADNARODOWA MOBILNOŚC UCZNIÓW
FACEBOOK
POCZTA SŁUŻBOWA
E-DZIENNIK
PLAN ZAJĘĆ

BIEŻĄCE INFORMACJE

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024 dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Mariana Kowalskiego w Rzykach odbędzie się dnia 04.09.2023 r. (poniedziałek) w następującym porządku:

godz. 8:00   –  Msza Św. dla uczniów, rodziców i nauczycieli,

godz. 9:00  –  uroczysty apel w sali gimnastycznej, następnie spotkanie z wychowawcami w salach lekcyjnych.

Szanowni Rodzice!

Informujemy, że 1 września 2023 r. (piątek) rozpoczynamy nowy rok przedszkolny.

Nauczycielki Przedszkola Publicznego w Rzykach zapraszają rodziców wraz z dziećmi, które będą uczęszczać po raz pierwszy do naszego przedszkola w roku szkolnym 2023/2024, na zajęcia adaptacyjne, które odbędą się dnia 31.08.2023r. o godz. 10.00 w naszym przedszkolu.

Serdecznie zapraszamy wszystkich rodziców dzieci z przedszkola na zebranie w środę 28 czerwca 2023 r. o godz. 16.00.
Przedstawione zostaną listy grup oraz Wyprawka na rok szkolny 2023/2024.
Zapraszamy, nauczycielki Przedszkola Publicznego w Rzykach

Cieszymy się, że byliście z nami. Z przyjemnością oglądaliśmy uśmiechy na twarzach dzieci i zbieraliśmy pomysły na to, co ciekawego można robić z dziećmi w terenie. To było inspirujące.

Zapraszamy na przyszłoroczny Dzień Pustej Klasy – piątek, 7 czerwca 2024.
Poniżej znajduje się certyfikat:

Certyfikat DPK 2023

Zespół Ośrodka Działań Ekologicznych „Źródła”

W ramach letniej edycji ogólnopolskiej akcji informacyjno-edukacyjnej pn. „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą” został ogłoszony konkurs plastyczno-filmowy „Artystyczny przeWODNIK”, którego tematem jest zobrazowanie bezpiecznego sposobu zachowania osób przebywających w wodzie lub nad wodą, promocja zdrowego i aktywnego trybu życia oraz popularyzacja wśród dzieci i młodzieży wiedzy na temat bezpiecznych zachowań w wodzie lub nad wodą.

W konkursie mogą wziąć udział osoby lub zespoły do max. 3 osób w wieku od 5 do 16 lat. 

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie do 8 września  2023 r., wykonanego indywidualnie lub zespołowo, rysunku, plakatu lub spotu filmowego w dwóch kategoriach wiekowych:

 1. kat. I – wiek: 5-10 lat,
 2. kat. II – wiek: 11-16 lat.

Prace plastyczne mogą być wykonane dowolną techniką rysunkową, malarską lub fotograficzną pozwalającą na utrwalenie obrazu na arkuszu o formacie nie większym niż format A3. Natomiast spot filmowy trwający maksymalnie do 60 sekund, powinien być wykonany techniką cyfrową przy użyciu kamery wideo, aparatu fotograficznego, telefonu komórkowego itp., oraz zapisany na płycie DVD, pendrive lub innym bezzwrotnym nośniku.

Praca plastyczna lub spot filmowy wraz z wypełnioną i podpisaną przez opiekuna zespołu kartą zgłoszenia powinny zostać przesłane na adres:

Komenda Główna Policji – Biuro Prewencji,
ul. Puławska 148/150, 02-624 Warszawa
z dopiskiem konkurs „Artystyczny przeWODNIK”.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi najpóźniej do dnia 30 września 2023 r., jednakże Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu trwania Konkursu i jego rozstrzygnięcia.

Zwycięzcy oraz osoby wyróżnione otrzymają nagrody rzeczowe.

Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać pod adresem e-mailowym: wps.bprew@policja.gov.pl.

Regulamin konkursu oraz kartę zgłoszenia można pobrać poniżej.

 

Regulamin ogólnopolskiego konkursu plastyczno-filmowego

Karta zgłoszenia uczestnika

Karta zgłoszenia zespołu

 

 

 

Biblioteka zaprasza do udziału w akcji „Jak nie czytam? Jak czytam!”.

Tym razem odbędzie się ona w zmienionej formule.

 
Plan imprezy:

– termin: 12 czerwca 2023

– miejsce: biblioteka szkolna

 
– kl. 0A i 0B, godz. 9:10: w ramach spotkania panie nauczycielki przeczytają dzieciom wiersz, a potem zagramy w koło fortuny „Czy znasz te bajki?”. Każde dziecko przynosi ze sobą ulubioną książkę.
 
– kl. 4-6,  godz. 10:15: spotkanie z panią Sabiną Gancarz miejscową poetką. Każdy uczeń przynosi na spotkanie ulubioną książkę. 
 
– kl. 1-3, godz. 11:15: spotkanie z panią Sabiną Gancarz miejscową poetką. Każdy uczeń przynosi na spotkanie ulubioną książkę.
 
Nauczyciele będący na spotkaniach też przynoszą swoją ulubioną książkę.
 
W trakcie spotkań kl. 1-6 zostaną nagrodzeni najlepsi czytelnicy roku szkolnego 2022/2023r.
 
Serdecznie zapraszam w imieniu swoim i naszego gościa.

HASŁO: “W świecie gier”

Termin: 19 maja 2023 r.

Czas: 17:30-20:00

Uczestnicy: chętni uczniowie klas 1-8

 

W trakcie trwania  imprezy będziesz mógł zagrać w różne gry:

 • Gra terenowa “Uwolnij Narnię”,
 • Matematyczne “Koło fortuny”,
 • Gra planszowa “Zdrowo i naukowo”,
 • Ułożysz z nami książkowe domin,
 • Poczujesz się jak Indianin w swojej wiosce,
 • Zatańczysz na gazecie i pobiegniesz w książkowym wyścigu,
 • Stworzysz wspólną grę planszową.

 

 Jeśli lubisz spędzać wolny czas inaczej niż z telefonem lub komputerem, to ta impreza jest dla Ciebie.

Jeśli już brałeś w niej kiedyś udział, to zaproś innych, niezdecydowanych Twoich kolegów czy koleżanki.

 

Zapisy w bibliotece trwają do dnia 15 maja 2023 r

Każdy uczestnik przynosi ze sobą farby. 

Nie zapomnij o jedzeniu.

 

Drodzy Rodzice, Nauczyciele, Uczniowie i Pracownicy naszej szkoły!
 
Z okazji Świąt Wielkanocnych życzymy wszystkim radości, spokoju i nadziei,
które niosą ze sobą te wyjątkowe dni.
Niech te chwile wypełnią Wasze serca miłością i życzliwością dla innych,
a wspólne celebrowanie Świąt umocni więzi między Wami.
 
Niech Wielkanoc przyniesie ukojenie i pozytywną energię,
której będziemy potrzebowali w nadchodzącym czasie.
Życzymy, abyście zawsze mieli powody do uśmiechu i nadziei,
abyście byli otoczeni bliskimi i kochającymi ludźmi.
 
Niech Wielkanocna atmosfera wypełni Wasze domy,
a w sercach niech zagości pokój i zrozumienie.
Cieszmy się z każdego dnia,
który jest nam dany i dziękujmy za to, co mamy.
 
Życzymy wszystkim zdrowia, szczęścia i wszelkiej pomyślności.
Niech te Święta Wielkanocne przyniosą wiele radości
i niezapomnianych chwil w gronie rodziny i przyjaciół.
 
Wesołych Świąt Wielkanocnych!

W związku ze świętowanym w kwietniu Międzynarodowym Dniem Zdrowia będziemy obchodzić w naszej szkole tydzień promocji zdrowego stylu życia.
W dniach 3-14 kwietnia przedszkole i uczniowie szkoły podstawowej będą realizować szereg działań mających na celu popularyzowanie szeroko rozumianej profilaktyki zdrowotnej. Zachęcam wszystkich do aktywnego uczestniczenia w  działaniach na rzecz edukacji prozdrowotnej. 

 

CKiW w Andrychowie serdecznie zaprasza uczniów naszej szkoły (klasy „0” i I-VIII) do udziału w *II* *Konkursie Książki Artystycznej „MONOGRAFIE”.

Konkurs ma charakter otwarty – mogą w nim brać udział dzieci i młodzież (uczniowie szkół podstawowych i średnich) z całej Polski.

W tym roku zachęcamy uczestników Konkursu do stworzenia prac inspirowanych muzyką oraz jej związkami ze sztukami plastycznymi: tematyka prac ma nawiązywać do twórczości wybranej postaci ze świata sztuki i muzyki lub wybranego dzieła. Zadaniem uczestników jest wykonanie pracy plastycznej w formie książki artystycznej. Pozostawiamy uczestnikom dowolność w doborze technik, materiałów oraz formatu wykonywanych prac. Dozwolone jest zastosowanie wszelkich możliwych form książki artystycznej, w tym: formy komiksu, powieści graficznej, jak również stworzenie „książki-obiektu”.

Prace uczestników Konkursu oceniane będą przez Jury w czterech grupach wiekowych: I – uczniowie klas „0” i I-III SP, II – uczniowie klas IV-VI SP, III – uczniowie klas VII-VIII SP, IV – uczniowie szkół średnich.

Głównymi celami Konkursu są: rozwijanie wrażliwości estetycznej i umiejętności wypowiedzi artystycznej, popularyzacja tematyki z zakresu historii sztuki i muzyki, upowszechnianie wiedzy na temat książki artystycznej oraz prezentacja twórczości dzieci i młodzieży.

Zgłoszenia przyjmowane są do 13 kwietnia 2023 r.

Zapraszamy do udziału! 

Regulamin Konkursu oraz formularze do pobrania znajdują się na:
https://kultura.andrychow.eu/aktualnosci/ii-konkurs-ksiazki-artystycznej-monografie-2023-zapraszamy-do-udzialu/*

Biblioteka szkolna zaprasza dzieci przedszkolne i uczniów klas 1-3 do udziału w konkursie plastycznym pod hasłem:

“Portret pani Wiosny”

 

Regulamin konkursu:

⦁  konkurs trwa od 20 lutego do 15 marca 2023 r.;

⦁  w konkursie biorą udział dzieci przedszkolne i uczniowie klas 1-3;

⦁  każdy uczestnik konkursu wykonuje pracę plastyczną na formacie A4, dowolną techniką plastyczną z użyciem ekologicznych materiałów; w przypadku dzieci przedszkolnych mile widziana pomoc rodziców;

⦁   podpisane prace (imię, nazwisko, grupa przedszkolna/klasa) przynosimy do biblioteki w podanym terminie;

⦁   rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi dnia 24 marca 2023 w bibliotece szkolnej; wszyscy uczestnicy otrzymają nagrody.

Prosimy o zapoznanie się z informacjami zamieszczonymi na poniższej stronie.

KLIKNIJ I ZAPOZNAJ SIĘ
Informacja w sprawie rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych w Gmiie Andrychów na rok szkolny 2023/2024

Do klasy I publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci zamieszkałe w tym obwodzie.

Do klasy I przyjmowane są dzieci 7-letnie (urodzone w 2016 roku) objęte obowiązkiem szkolnym oraz dzieci, którym w poprzednim roku szkolnym odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego. Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może rozpocząć także dziecko 6-letnie (urodzone w 2017 roku) jeżeli korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2022/2023 albo posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

W postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2023/2024 do klas I szkół podstawowych, a także klas wyższych niż klasa I oddziałów sportowych prowadzonych przez Gminę Andrychów określa się na w tabeli na tej stronie TUTAJ

 

Zarządzenie Nr 36/23 Burmistrza Andrychowa z dnia 17 stycznia 2023 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym do klas I szkół podstawowych, a także klas wyższych niż klasa I oddziałów sportowych prowadzonych przez Gminę Andrychów oraz kryteriów branych pod uwagę i dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

Prosimy o zapoznanie się z informacjami zamieszczonymi na poniższej stronie.

KLIKNIJ I ZAPOZNAJ SIĘ
Informacja w sprawie rekrutacji do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Andrychów na rok szkolny 2023/2024

 

Deklaracje kontynuacji składane są w sekretariacie w naszej szkole okresie od 20.02.2023 r. do 24.02.2023 r. w godzinach pracy sekretariatu.

Zapisy do przedszkola

Zapisu dziecka do przedszkola dokonuje się poprzez serwis rekrutacyjny firmy VULCAN znajdujący się na stronie: https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/andrychow . System elektroniczny dostępny będzie dla rodziców w terminach wskazanych w ostatniej tabeli na: Rekrutacja do przedszkoli na rok szkolny 2023/2024 – Urząd Miejski w Andrychowie

Rodzice zapisując dziecko do przedszkola wypełniają w formie elektronicznej, a następnie drukują i podpisują Wniosek o przyjęcie kandydata.

Osoby niemające możliwości skorzystania z tej formy zapisu mogą wypełnić Wniosek o przyjęcie kandydata odręcznie na druku dostępnym w sekretariacie w naszej szkole.

Dziecko może zostać zapisane maksymalnie do trzech przedszkoli. We wniosku określa się kolejność wybranych przedszkoli w porządku od najbardziej preferowanych.

 

KLIKNIJ I ZAPOZNAJ SIĘ
Informacja w sprawie rekrutacji do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Andrychów na rok szkolny 2023/2024

 

W tym roku eliminacje w Gminie Wadowice przeprowadza Wadowickie Centrum Kultury.

Zgłoszenia należy wysyłać przez formularz zamieszczony na stronie:
https://wck.wadowice.pl/talenty-poszukiwane/?PageSpeed=off

Formularz dostępny jest do 28 lutego.

Regulamin oraz materiały informacyjne poniżej:

Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie serdecznie zaprasza dzieci, młodzież oraz dorosłych do udziału w II Ogólnopolskim Konkursie Radiowym na najciekawszy głos radiowy „HALO, HALO… TU RADIO!” – Andrychów 2023

 

Link do konkursu:
https://kultura.andrychow.eu/aktualnosci/zapraszamy-do-udzialu-ii-ogolnopolski-konkurs-radiowy-dla-dzieci-mlodziezy-i-doroslych-na-najciekawszy-glos-radiowy-halo-halo-tu-radio/*

Od 16 stycznia będzie obowiązywał nowy plan lekcji.

Szkoła Podstawowa im. Mariana Kowalskiego w Rzykach  przystąpiła do realizacji projektu pt. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych” – Grant 3.

Celem projektu jest zniwelowanie u uczniów skutków pandemii COVID-19 oraz podniesienie jakości kształcenia poprzez rozwijanie kompetencji kluczowych.

W ramach zadań grantowych w okresie od stycznia 2023 do czerwca 2023 roku będą prowadzone następujące koła zainteresowań:

1) kółko informatyczne „Nowoczesny w nauce”,

2) warsztaty grywalizacji i  kreatywnego myślenia,

3) Koło Młodego Biologa,

4) kółko przyrodnicze „Młodzi tropiciele przyrody”,

5) kółko matematyczne „Z matematyką za pan brat”.

Udział uczniów w zajęciach jest poprzedzony rekrutacją. 

Regulamin i wymagane dokumenty w toku postępowania rekrutacyjnego dostępne są poniżej.

1. Regulamin – kliknij i zapoznaj się

2. Formularz rekrutacyjny – kliknij, pobierz, wydrukuj, wypełnij i oddaj do sekretariatu

3. Deklaracja uczestnictwa dziecka – kliknij, pobierz, wydrukuj, wypełnij
i oddaj do sekretariatu szkoły

4. Klauzula informacji – kliknij i zapoznaj się 

Powyższe dokumenty są dostępne też stacjonarnie w sekretariacie szkoły. Zatem w przypadku, jeżeli nie możliwości wydrukowania dokumentu w domu, można podejść do szkoły i na miejscu wypełnić oraz złożyć.

Od 16 stycznia będzie obowiązywał nowy plan lekcji.

Szkoła Podstawowa im. Mariana Kowalskiego w Rzykach  przystąpiła do realizacji projektu pt. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych” – Grant 3.

Celem projektu jest zniwelowanie u uczniów skutków pandemii COVID-19 oraz podniesienie jakości kształcenia poprzez rozwijanie kompetencji kluczowych.

W ramach zadań grantowych w okresie od stycznia 2023 do czerwca 2023 roku będą prowadzone następujące koła zainteresowań:

1) kółko informatyczne „Nowoczesny w nauce”,

2) warsztaty grywalizacji i  kreatywnego myślenia,

3) Koło Młodego Biologa,

4) kółko przyrodnicze „Młodzi tropiciele przyrody”,

5) kółko matematyczne „Z matematyką za pan brat”.

Udział uczniów w zajęciach jest poprzedzony rekrutacją. 

Regulamin i wymagane dokumenty w toku postępowania rekrutacyjnego dostępne są poniżej.

1. Regulamin – kliknij i zapoznaj się

2. Formularz rekrutacyjny – kliknij, pobierz, wydrukuj, wypełnij i oddaj do sekretariatu

3. Deklaracja uczestnictwa dziecka – kliknij, pobierz, wydrukuj, wypełnij
i oddaj do sekretariatu szkoły

4. Klauzula informacji – kliknij i zapoznaj się 

Powyższe dokumenty są dostępne też stacjonarnie w sekretariacie szkoły. Zatem w przypadku, jeżeli nie możliwości wydrukowania dokumentu w domu, można podejść do szkoły i na miejscu wypełnić oraz złożyć.

Od 16 stycznia będzie obowiązywał nowy plan lekcji.

W dniu 25 listopada rozpoczął nabór wniosków w Małopolskim Stypendium im. św. Jana Pawła II dla Mistrzów Edukacji – programie stypendialnym Województwa Małopolskiego finansowanym ze środków własnych dla najzdolniejszych małopolskich uczniów oraz studentów.
 
Nabór potrwa do 24 grudnia.
 
Celem Małopolskiego Stypendium im. św. Jana Pawła II dla Mistrzów Edukacji finansowanego ze środków własnych Województwa Małopolskiego jest wzmocnienie rozwoju talentów i uzdolnień uczniów oraz studentów.
 
W ramach naboru na rok szkolny/akademicki 2022/2023 można ubiegać się o wsparcie stypendialne w zakresie:
 

1. dla uczniów począwszy od klasy V szkoły podstawowej oraz szkoły ponadpodstawowej każdego typu, a także studentów pierwszego roku na dowolnym kierunku za szczególne osiągnięcia:

  • w zakresie aktywności społecznej,
  • artystyczne,
  • sportowe,
  • w naukach humanistycznych,
  • w naukach ścisłych,
  • w zakresie multidyscyplinarnych osiągnięć.

2. dla studentów lat wyższych, począwszy od II roku studiów za szczególne osiągnięcia:

 • w zakresie aktywności społecznej,
 • w zakresie multidyscyplinarnych uzdolnień,
 • artystyczne,
 • sportowe.

Stypendium przyznawane jest na okres jednego roku szkolnego bądź akademickiego (12 miesięcy). Jego wysokość uzależniona jest od etapu edukacyjnego i wynosi odpowiednio:

 • dla uczniów szkół podstawowych klas V – VIII – 4.000,00 zł brutto,
 •  dla uczniów szkół ponadpodstawowych, wszystkich typów oraz studentów pierwszego roku dowolnego kierunku – 5.000 zł brutto,
 • dla studentów lat wyższych, począwszy od II roku studiów – 6.000,00 zł brutto.

Stypendium opodatkowane jest na zasadach ogólnych.

Wnioski o przyznanie stypendium dla uczniów i studentów szczególnie uzdolnionych w ramach Małopolskiego Stypendium im. św. Jana Pawła II dla Mistrzów Edukacji można składać od 25 listopada do 24 grudnia 2022 r. w następujący sposób:

1)     Pocztą/kurierem na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków, z dopiskiem: Departament Edukacji – MPS JPII 2022/2023. O dochowaniu terminu decyduje data nadania listu/przesyłki w placówce operatora publicznego.

2)     Osobiście – poprzez złożenie dokumentów w zaklejonej kopercie z dopiskiem: Departament Edukacji – MPS JP2 2022/2023 w:

 • Krakowie, siedziba UMWM, przy ul. Racławicka 56 – dziennik podawczy, budynek „B”,
 • Nowym Sączu, Agenda Zamiejscowa UMWM,  przy ul. Jagiellońskiej 52 – Dziennik Podawczy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, piętro II, p. 206,
 • Tarnowie, Agenda Zamiejscowa UMWM, al. Solidarności 5-9 – Dziennik Podawczy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, piętro I, p. 123,
 • Agendach Zamiejscowych UMWM w: Miechowie, Nowym Targu, Oświęcimiu, Zakopanem.

Szczegółowe informacje, w tym niezbędne formularze oraz dane kontaktowe do ubiegania się o stypendium dostępne są na stronie internetowej: www.malopolska.pl<http://www.malopolska.pl>, zakładka dla mieszkańca / edukacja / Małopolskie Programy Stypendialne, link: https://www.malopolska.pl/regionalny-program-stypendialny/malopolskie-stypendium-im-sw-jana-pawla-ii-dla-mistrzow-edukacji/20222023

 

🎄

Kiermasz bożonarodzeniowy

🎄

 
🔔  Kiermasz świąteczny w naszej szkole to doskonała okazja do zakupu ręcznie robionych ozdób choinkowych, dekoracji świątecznych i wyjątkowych prezentów. 🎁
 
✨ Nasi uczniowie, ich rodzice i krewni oraz sami nauczyciele oraz pracownicy szkoły wykonywali w ostatnich tygodniach piękne lukrowane pierniczki, bałwanki, choineczki, bombki, aniołki, kartki, ozdoby choinkowe, szopki, wianki bożonarodzeniowe, bransoletki z koralików, a efekt ich pracy możecie zobaczyć na zamieszczonych tu zdjęciach i filmiku, a nabyć będzie już można od poniedziałku na kiermaszu świątecznym w naszej szkole. 
 
🔔  Już dziś dziękujemy wszystkim za zaangażowanie, a zebrane fundusze rada rodziców przeznaczy na potrzeby uczniów. 
 

Rada Rodziców i społeczność szkolna zaprasza na kiermasz świąteczny!

Uwaga – ZMIANA TERMINÓW:
 
🎄 Kiermasz bożonarodzeniowy 🎄
 
✨🎅 Od 12 grudnia w Szkole Podstawowej w Rzykach będzie można nabyć dekoracje bożonarodzeniowe 🎅✨
 
❗️ Serdecznie zapraszamy na kiermasz świąteczny ❗️
 
✔️ Zachęcamy do stworzenia świątecznych dekoracji, kartek bożonarodzeniowych, ozdób choinkowych i innych rozmaitości.
 
👉🏻Prace przynosić można do 9.12.2022 roku.
 
🔉 Jak co roku dochód ze sprzedaży zostanie wpłacony na konto Rady Rodziców, a następnie przekazany na rzecz naszych uczniów w ramach podejmowanych działań przez Radę Rodziców.
 
❤️ Bardzo serdecznie z góry dziękujemy, wszystkim razem i każdemu z osobna, którzy włączą się w organizację stoiska oraz za pomoc przy prowadzeniu sprzedaży.❤️
 
Przedszkole w Rzykach organizuje akcję „POMAGANIE JEST SUPER”.
Zbiórka artykułów żywnościowych i chemicznych dla Mieszkańców Domu Samotnej Matki im. Emilii Wojtyłowej w Wadowicach.
Potrzebne artykuły to: kaszki mleczno – ryżowe, kakao, płatki śniadaniowe, olej, cukier, dżemy, konserwy, płyny i proszki do prania, płyny do mycia podłóg.
Zachęcamy wszystkich do włączenia się w organizowaną zbiórkę.
Czas trwania zbiórki: 21.11.2022 r. – 30.11.2022 r.
 
 

Małopolski Program Stypendialny w ramach RPO WM – nabór wniosków dla najzdolniejszych uczniów.

W dniu 28 października 2022 r. rozpoczął się nabór wniosków w Małopolskim Programie Stypendialnym w ramach RPO WM, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych, matematyki lub przedsiębiorczości.

Celem tego projektu jest wzmocnienie potencjału szczególnie uzdolnionych uczniów w zakresie przedmiotów: przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych, matematyki lub przedsiębiorczości w roku szkolnym 2022/2023. Projekt jest kontynuacją dotychczas realizowanych działań w Regionalnym Programie Stypendialnym współfinansowanym ze środków UE, którego łącznie odbyło się sześć edycji i dzięki któremu wypłacono blisko 8200 stypendiów na kwotę ponad 50,6 mln zł.

Ze wsparcia jakie daje Małopolski Program Stypendialny w ramach RPO WM mogą skorzystać uczniowie, których miejsce zamieszkania znajduje się na terenie Województwa Małopolskiego lub którzy są uczniami małopolskich szkół podstawowych lub liceów ogólnokształcących.

Stypendium przyznawane jest na rok szkolny 2022/2023 dla uczniów:

 • klas 5-8 szkoły podstawowej, w kwocie: 500 zł brutto miesięcznie,
 • liceów ogólnokształcących, w  kwocie 600 zł brutto miesięcznie.

Stypendia będą przyznawane na okres 12 miesięcy. Tym samym łączna ich wartość wynosi odpowiednio: 6 000,00 zł brutto, 7 200,00 zł brutto.

Wnioski o przyznanie stypendium dla uczniów szczególnie uzdolnionych w ramach Małopolskiego Programu Stypendialnego można składać od dnia 28 października do dnia 26 listopada 2022 r. w następujący sposób:

 • pocztą/kurierem na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków, z dopiskiem: Departament Edukacji – MPS UE 2022/2023 (o dochowaniu terminu decyduje data nadania listu/przesyłki w placówce operatora publicznego).
 • osobiście – na dziennikach podawczych urzędu, w zaklejonej kopercie z dopiskiem: Departament Edukacji – MPS UE 2022/2023 w:
 1. Krakowie, siedziba UMWM przy ul. Racławickiej 56 – Dziennik Podawczy, budynek „B”,
 2. Nowym Sączu, Agenda Zamiejscowa UMWM przy ul. Jagiellońskiej 52 – Dziennik Podawczy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, piętro II, p. 206,
 3. Tarnowie, przy al. Solidarności 5-9 – Dziennik Podawczy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, piętro I, p. 123,
 4. we wszystkich innych lokalizacjach UMWM oraz jego Agend Zamiejscowych: Miechowie, Oświęcimiu, Zakopanem.

Szczegółowe informacje, w tym niezbędne formularze oraz dane kontaktowe do ubiegania się o ww. stypendium, dostępne są na stronie internetowej: https://www.malopolska.pl/regionalny-program-stypendialny/malopolski-program-stypendialny-w-ramach-rpo-wm-20222023

 

 

Źródło: https://kuratorium.krakow.pl/malopolski-program-stypendialny-w-ramach-rpo-wm/

UWAGA!
Już od jutra będzie można przynieść i zostawić w opisanym pojemniku świece, świeczki dla mieszkańców miasta IZIUM w Ukrainie w ramach akcji: „Światło dla Izium”.
Zbiórka zakończy się w czwartek 27 października.
 

Zapraszamy uczniów szkół podstawowych do udziału w II edycji konkursu „Dobry Obywatel”. Celem inicjatywy jest promowanie postaw patriotycznych oraz kształtowanie zaangażowania w sprawy społeczne i obywatelskie. Organizatorem konkursu jest Instytut Badań Edukacyjnych, a patronat nad przedsięwzięciem objął Minister Edukacji i Nauki. Termin nadsyłania zgłoszeń mija 13 listopada.

Zadanie konkursowe

Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu autorskiej gry lub quizu. Praca może być wykonana techniką tradycyjną (praca plastyczna) lub z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi multimedialnych. Powinna nawiązywać do tematu konkursu.

Prace będą ocenianie w dwóch kategoriach wiekowych: klasy I-III i IV-VIII, z uwzględnieniem następujących kryteriów: spełnienie wymogów formalnych (warunek konieczny), potencjał edukacyjny pracy konkursowej, oryginalność/kreatywność pomysłu, zgodność z tematem, walory estetyczne.

Na laureatów czekają wartościowe nagrody rzeczowe. Każdy uczestnik może zgłosić jedną pracę. Zgłoszenie, w imieniu uczestnika, musi przesłać nauczyciel lub dyrektor szkoły.

Założenia konkursu

Głównym celem konkursu jest zainspirowanie nauczycieli, rodziców, opiekunów i uczniów do rozmów o patriotyzmie, roli polskich zwyczajów i tradycji, aktywności społecznej i obywatelskiej.
Kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich rozpoczyna się już na najwcześniejszych etapach edukacji, dlatego ważne jest zachęcenie młodych ludzi do aktywnego udziału w życiu społecznym i obywatelskim.

Dodatkowe informacje

Wszystkich uczniów, którzy chcą przygotować grę wideo, zachęcamy do zapoznania się z materiałami edukacyjnymi przygotowanymi przez Fundację IndieGames – jednego z patronów przedsięwzięcia.

Harmonogram konkursu:

 • 12 października 2022 r. – ogłoszenie konkursu,
 • 12 października – 13 listopada 2022 r. – nadsyłanie prac konkursowych,
 • 21 listopada – 2 grudnia 2022 r. – ocena zgłoszonych prac,
 • 5 grudnia 2022 r. – ogłoszenie wyników i rozesłanie do Laureatów zaproszeń na Galę Wręczenia Nagród,
 • 13 grudnia 2022 r. – uroczyste wręczenie nagród w Ministerstwie Edukacji i Nauki.

Konkurs został objęty patronatem honorowym Ministra Edukacji i Nauki, GovTech Polska, Centrum Rozwoju Przemysłów Kreatywnych oraz Fundacji Indie Games Polska.

W przypadku dodatkowych pytań zachęcamy do kontaktu mailowego: dobry.obywatel@ibe.edu.pl. Kontakt dla mediów: media@ibe.edu.pl.

Materiały

Źródło: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/ii-edycja-konkursu-dobry-obywatel–zachecamy-do-udzialu

NAUCZYCIELE, UCZNIOWIE I WSZYSCY

PRACOWNICY ZESPOŁU SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH W RZYKACH !!! 

Dnia 17 października 2022 roku bijemy rekord czytania
w jednym czasie w ramach
Ogólnopolskiej Akcji Promującej Czytanie pod hasłem:

„PRZERWA NA CZYTANIE”

Każdy (uczeń, nauczyciel i każdy pracownik szkoły) w tym dniu przynosi swoją ulubioną książkę, aby pokazać, że czytamy i lubimy książki.  

Harmonogram imprezy:                

 • Klasy I – III (czytają w salach)  

Kl. I a – 7:30 (biblioteka)

Kl. I b – 13:10 (biblioteka)

Kl. II a – 10:05-10:15

Kl. II b – 12:10-12:15

Kl. III a – 11:00-11:15

Kl. III b – 11:00 – 11:15

 

 • Klasy IV – VIII

Biblioteka:

9:10 – 9:20  kl. IVa, IV b, Va, Vb

Korytarz piętro II w wyznaczonych miejscach:

9:10 – 9:20 kl. VI – VIII

 

Uczniowie na korytarzu pozostają pod opieką nauczycieli dyżurujących na II piętrze, a w bibliotece pod opieką bibliotekarza!

 

Wszystkie ręce na pokład – pokażmy innym, że lubimy i czytamy książki !!!

 

W dniach od 17 do 27 października wszyscy, którzy przyjdą do biblioteki i wypożyczą książkę będą mogli zrobić sobie zdjęcie w „Jesiennej Fotobudce”.

Serdecznie zapraszam do wspólnej zabawy.

 

NAUCZYCIELE, UCZNIOWIE I WSZYSCY

PRACOWNICY ZESPOŁU SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH W RZYKACH !!! 

Dnia 17 października 2022 roku bijemy rekord czytania
w jednym czasie w ramach
Ogólnopolskiej Akcji Promującej Czytanie pod hasłem:

„PRZERWA NA CZYTANIE”

Każdy (uczeń, nauczyciel i każdy pracownik szkoły) w tym dniu przynosi swoją ulubioną książkę, aby pokazać, że czytamy i lubimy książki.  

Harmonogram imprezy:                

 • Klasy I – III (czytają w salach)  

Kl. I a – 7:30 (biblioteka)

Kl. I b – 13:10 (biblioteka)

Kl. II a – 10:05-10:15

Kl. II b – 12:10-12:15

Kl. III a – 11:00-11:15

Kl. III b – 11:00 – 11:15

 

 • Klasy IV – VIII

Biblioteka:

9:10 – 9:20  kl. IVa, IV b, Va, Vb

Korytarz piętro II w wyznaczonych miejscach:

9:10 – 9:20 kl. VI – VIII

 

Uczniowie na korytarzu pozostają pod opieką nauczycieli dyżurujących na II piętrze, a w bibliotece pod opieką bibliotekarza!

 

Wszystkie ręce na pokład – pokażmy innym, że lubimy i czytamy książki !!!

 

W dniach od 17 do 27 października wszyscy, którzy przyjdą do biblioteki i wypożyczą książkę będą mogli zrobić sobie zdjęcie w „Jesiennej Fotobudce”.

Serdecznie zapraszam do wspólnej zabawy.

 

Nasza społeczność uczniowska

zaprasza grono pedagogiczne
i pracowników administracji i obsługi

na przedstawienie teatralne – szczegóły na zdjęciu😍😇😎

Konkurs „Leśne Inspiracje” – Zapraszamy!

Fot. Krzysztof Tomasiak

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie ogłasza XI edycję

Małopolskiego Konkursu Fotograficznego „Leśne Inspiracje”.

Tematem przewodnim tegorocznego fotografowania małopolskiej przyrody jest „Piękno lasu”

Celem konkursu jest propagowanie wśród dzieci, młodzieży i dorosłych zainteresowania oraz szacunku dla przyrody, potrzeby jej ochrony, ukazanie bogactwa przyrodniczego Małopolski, a szczególnie lasów, uświadomienie i zrozumienie roli lasu w życiu każdego człowieka, a także edukacja z zakresu prowadzenia gospodarki leśnej, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

W tegorocznym regulaminie konkursu zaszło kilka istotnych zmian, prosimy o zapoznanie się z Regulaminem konkursu.

Harmonogram konkursu przewiduje:

Ogłoszenie konkursu nastąpi w dn. 03.10 2022 r.

Termin nadsyłania prac – do 31.10. 2022 r.

Ogłoszenie wyników konkursu – do 15.11.2022 r.

Fotografie na konkurs należy przesłać (dostarczyć) do dnia 31 października br. na adres Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie – Al. Słowackiego 17 a, 31-159 Kraków

Z dopiskiem: Leśne inspiracje.

Uczestnicy:

oceniani będą w dwóch kategoriach: I dzieci, II dorośli.

Nagrody:

Łączna pula nagród w dwóch kategoriach wynosi 3000 zł (trzy tysiące złotych),
po 1500 zł (tysiąc pięćset złotych) dla każdej kategorii.

Ponadto zostanie przyznana nagroda Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie – trzydniowy pobyt (dwa noclegi ze śniadaniem ) dla
2 osób w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym Radocyna, na terenie Nadleśnictwa Gorlice.

Szczegóły konkursu są zawarte w Regulaminie XI Małopolskiego Konkursu Fotograficznego  „Leśne Inspiracje”.

Zapraszamy do udziału w konkursie!

MIASTO ANDRYCHÓW

 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej “Przy Basenie” Sp. z o.o., Andrychów, ul. Wietrznego 3 – ogólnodostępny
 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej “VENA- Andrychów” Sp. z o.o., Andrychów ul. Starowiejska 17a – ogólnodostępny
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Andrychowie ul. Rynek16a – ogólnodostępny
 • Przedszkole nr 1 w Andrychowie ul. Ignacego Daszyńskiego 14 – dla dzieci i ich rodziny oraz personelu przedszkola
 • Przedszkole nr 2 w Andrychowie ul. Metalowców 8 – dla dzieci i ich rodziny oraz personelu przedszkola
 • Przedszkole nr 3 w Andrychowie ul. Lenartowicza 36 – dla dzieci i ich rodziny oraz personelu przedszkola
 • Przedszkole nr 4 w Andrychowie ul. Włókniarzy 28 – dla dzieci i ich rodziny oraz personelu przedszkola
 • Przedszkole nr 5 w Andrychowie ul. Słowackiego 9 – dla dzieci i ich rodziny oraz personelu przedszkola
 • Szkoła Podstawowa nr 2 w Andrychowie ul. J. Dąbrowskiego 2 – dla przedszkolaków, uczniów szkoły i ich rodzin oraz personelu
 • Szkoła Podstawowa nr 4 w Andrychowie ul. Włókniarzy 10 a – dla uczniów i ich rodzin oraz personelu szkoły
 • Szkoła Podstawowa 5 w Andrychowie ul. St. Lenartowicza 26 – dla uczniów i ich rodzin oraz personelu szkoły

SOŁECTWO BRZEZINKA

 • Publiczna Szkoła Podstawowa w Brzezince ul. Słoneczna 5 – dla przedszkolaków, uczniów i ich rodzin, personelu oraz mieszkańców

SOŁECTWO INWAŁD

 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej “VENA – Andrychów” Sp. z o.o., Filia w Inwałdzie ul. Miła 13 – ogólnodostępny
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Inwałdzie ul. Miła 9a – ogólnodostępny
 • Zespół Szkół Samorządowych w Inwałdzie ul. Wadowicka 79 – dla przedszkolaków, uczniów szkoły i ich rodzin oraz personelu

SOŁECTWO ROCZYNY

 • Ochotnicza Straż Pożarna w Roczynach ul. Bielska 156 – ogólnodostępny
 • Zespół Szkół Samorządowych w Roczynach ul. Szkolna 10 – dla przedszkolaków, uczniów szkoły i ich rodzin oraz personelu

SOŁECTWO SUŁKOWICE

 • Ochotnicza Straż Pożarna w Sułkowicach Łęgu ul. Beskidzka124a – ogólnodostępny
 • Zespół Szkół Samorządowych w Sułkowicach Łęgu, ul. Centralna 2 – dla przedszkolaków, uczniów szkoły i ich rodzin oraz personelu

SOŁECTWO SUŁKOWICE

 • Ochotnicza Straż Pożarna w Sułkowicach Bolęcinie ul. Racławicka 121 – ogólnodostępny
 • Zespół Szkół Samorządowych w Sułkowicach Bolęcinie, ul. Racławicka 188 – dla przedszkolaków, uczniów szkoły i ich rodzin oraz personelu

SOŁECTWO TARGANICE

 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Przy Basenie” Filia Targanice ul. Beskidzka 42 – ogólnodostępny
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Targanicach Górnych ul. Floriańska 2 – ogólnodostępny
 • Zespół Szkół Samorządowych w Targanicach ul. Beskidzka 46 – dla przedszkolaków, uczniów szkoły i ich rodzin oraz personelu

SOŁECTWO ZAGÓRNIK

 • Ochotnicza Straż Pożarna w Zagórniku ul. Skornicka 2 – ogólnodostępny
 • Zespół Szkół Samorządowych w Zagórniku ul. Szkolna 12 – dla przedszkolaków, uczniów szkoły i ich rodzin oraz personelu

SOŁECTWO RZYKI

 • Ochotnicza Straż Pożarna w Rzykach ul. Za Kościołem 1a – ogólnodostępny
 • Zespół Szkół Samorządowych w Rzykach os. Szczęśniaki 1 – dla przedszkolaków, uczniów szkoły i ich rodzin oraz personelu

Źródło: https://andrychow.eu/punkty-wydawania-preparatow-jodowych-na-terenie-gminy-andrychow/

Już za kilka dni rozpoczyna się CodeWeek 2022. Europejski Tydzień Kodowania potrwa w tym roku od 8 do 23 października.

Akcja promuje kreatywność, umiejętność rozwiązywania problemów oraz współpracy przy programowaniu, a także innych działaniach związanych z technologią.

Przygoda z Code WEEK w naszej szkole rozpocznie się już 10 października i potrwa do 28 października 2022.

W naszej szkole nauczyciele informatyki będą organizować zajęcia, które będą okazją do ćwiczenia logicznego myślenia i rozwijania kompetencji cyfrowych w ramach zajęć informatycznych.

Więcej na: https://codeweek.eu/view/464125/przygoda-z-codeweek-2022

Serdecznie zapraszamy do udziału w IV edycji konkursu matematyczno-informatycznego InstaLogik.

Na początku października opublikowano bardzo ciekawe zadania z 1. etapu – Domino, Bitwa kulek oraz Szyfr.

Rejestracja na konkurs trwa do końca pierwszego etapu, czyli do 28 października 2022 g. 20:00.

Szczegółowe informacje na temat konkursu tutaj: https://instalogik.pl/

Celem konkursu jest aktywowanie szerokiej grupy uczniów do myślenia nad zadaniami logicznymi. Zadania przygotowaliśmy tak, żeby nie wymagały żadnej szczególnej wiedzy wstępnej. Zależało nam, żeby rozwiązać je mogli również ci uczniowie, którzy zwykle nie startują w konkursach matematycznych czy informatycznych.

Konkurs realizowany jest w całości online. Każdy uczeń otrzymuje własne konto, na którym rozwiązuje zadania z dowolnego komputera. Nauczyciele na swoich kontach mogą śledzić postępy uczniów w kolejnych etapach.

Udział w konkursie jest bezpłatny.

Konkurs został podzielony na trzy etapy:

 • Etap 1, termin 1 października – 28 października 2022, godz. 20:00
 • Kurs przygotowujący do 2 etapu (czas realizacji nie mniej niż 3 tygodnie)
 • Sesja próbna przed 2 etapem, termin 1 grudnia 2022, godz. 17:00 – 18:00
 • Etap 2, termin 10 grudnia 2022, godz. 10:00 – 11:30
 • Kurs przygotowujący do 3 etapu (czas realizacji nie mniej niż 3 tygodnie)
 • Etap 3, termin 18 marca 2023, godz. 10:00 – 11:30

Informacja o rejestracji uczestnika dla rodziców – kliknij i dowiedz się więcej >>

Zgłoszenie do konkursu

Uwaga: Aby uczeń został sklasyfikowany w 1 etapie, jego zgłoszenie musi być potwierdzone zarówno przez rodzica, jak i nauczyciela przed zakończeniem etapu, tj. do godziny 20:00 dnia 28.10.2022 roku.

W przypadku pytań lub chęci reprezentowania naszej szkoły w konkursie InstaLogik  zapraszamy do pań:
Anny Dyrcz (4-5) i Katarzyny Fulara-Potoczny (klasy 6-8).

Województwo Małopolskie wraz z Instytutem Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie serdecznie zapraszają uczniów ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych województwa małopolskiego do ubiegania się o tytuł „Małopolskiego Carolusa”.

Więcej na: https://idmjp2.pl/index.php/pl/2509-malopolski-carolus-edycja-trzecia

Województwo Małopolskie wraz z Instytutem Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie serdecznie zapraszają uczniów ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych województwa małopolskiego do ubiegania się o tytuł „Małopolskiego Carolusa”.

Więcej na: https://idmjp2.pl/index.php/pl/2509-malopolski-carolus-edycja-trzecia
 

Witajcie,

zostały ostatnie dni zapisów na I Ogólnopolskie Mistrzostwa IT. Jest to jedyne tego typu wydarzenie podczas którego, uczestnicy będą mogli szkolić się razem z wysokiej klasy partnerami oraz uczestniczyć w zadaniach konkursowych z programowania, składania i budowy komputerów, mikrokontrolerów, cyberbezpieczeństwa, projektowania i druku 3D oraz podstaw robotyki. Zmagania konkursowe będą odbywać się w sześciu kategoriach tematycznych, zwanych dywizjami:

 1. Programista
 2. Mechanik IT
 3. Robotyka
 4. Creative IT
 5. Druk 3D
 6. Cyberbezpieczeństwo

W tegorocznej edycji mogą wziąć udział uczniowie klas 7 i 8, uczniowie szkół ponadpodstawowych oraz studenci z uczelni wyższych. Uczestnicy ze szkół podstawowych oraz średnich biorą udział w zespołach dwuosobowych z opiekunem, natomiast studenci jako uczestnicy indywidualni. Rejestracja trwa do 30 września (do dnia półfinałów).

Mistrzostwa IT odbywają się w 3 etapach:

* Eliminacje – szkoły, uczelnie wyższe wyłaniają reprezentantów i rejestrują się

* Półfinały – w formie testu online dnia 30.09.2022 r. na platformie mistrzostwait.com

* Finały – w formie zadań praktycznych w dniach 7,8,9 października 2022 r. w Poznaniu

* 7 października 2022 r. – Szkoły Podstawowe, klasy 7-8

* 8 października 2022 r. – Szkoły Ponadpodstawowe

* 9 października 2022 r. – Uczelnie Wyższe

Uczestnictwo we wszystkich etapach Mistrzostw IT oraz bilety wstępu dla Finalistów i Opiekunów, na teren MTP, podczas Finałów Mistrzostw IT, będą darmowe i dają dostęp do całej przestrzeni PGA w danym dniu uczestnictwa.

Dodatkowo dla uczestników półfinałów, którzy się nie zakwalifikują do Finału Mistrzostw IT, będą losowane bilety wstępu na PGA.

Partnerzy wydarzenia przygotowali: bezpłatne szkolenia kwalifikacyjne dla nauczycieli/opiekunów zespołów; nagrody dla uczestników, opiekunów oraz szkół i uczelni wyższych, z których będą się wywodzili zwycięzcy Finałów.

Po więcej szczegółów zapraszamy na stronę mistrzostwait.com

Strona Mistrzostw: https://mistrzostwait.com/ 

Chętni proszeni są o zgłoszenia do jutra 29.09.2022 r. do p. Katarzyny Fulara-Potoczny lub p. Anny Dyrcz

📣  Uwaga Rodzice! 
 
Zapraszamy Was na bezpłatne warsztaty, które odbędą się w budynku Działu Profilaktyki Środowiskowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie, przy ul. Metalowców 10.
 
Temat: Nastolatek w domu – Jak rozmawiać o tym co nas niepokoi?

Termin: 22 września 2022 (czwartek), w godzinach od 17:00 do 19:00
 
Zapisy pod nr telefonu: 338752429
 
 
📣  Uwaga Uczniowie! 
Ogłoszono dla Was konkurs pt. „Wnuczka, wnuczek edukuje — babcia, dziadek się stosuje!”.
Konkurs rozpoczyna się od 22 września 2022 roku.
Termin nadsyłania zgłoszeń konkursowych upływa 22 listopada 2022 roku.
 
📣  Uwaga Uczniowie! 
🚌  Po przerwie spowodowanej pandemią biblioteka szkolna organizuje wyjazd na Międzynarodowe Targi Książki do Krakowa.
Ideą tego wydarzenia jest możliwość obcowania z książką oraz poznanie autorów książek.
📖 ✒️  Zapisy na ten wyjazd trwają do 20 października 2022 r. 
📚  Musisz być przekonany o tym, że chcesz tam być i zacząć obcować z książką w inny sposób.
👉  Serdecznie zapraszam wszystkich tych, którzy już byli i tych, którzy chcą z nami pojechać. 
🔔  Możesz zachęcić do wyjazdu swoich domowników. 👈
✔️  Termin targów: 28 październik 2022
💲  Koszt: 40 zł (transport + bilet wstępu) 
 

Coraz bliżej akcja Czyste Beskidy Wspieramy!💚
W piątek spotykamy się, aby zadbać razem o Czyste Beskidy! 💚
Sprzątamy Beskid Mały w obrębie Gminy Andrychów.
Każdy z nas może uczestniczyć w akcji, nie tylko młodzież szkolna, wystarczy przyjść po pakiet i wyruszyć z nami.
Główna baza akcji parking przy odkrytym Basenie Kąpielowym Andrychów obok Nadleśnictwa.
Jesteśmy już od godz. 8.00
Oficjalne rozpoczęcie akcji godz. 9.00
Autokary rozwiozą uczestników do punktów wyjścia na szlaki:
Targanice, Przełęcz Kocierska, Rzyki Jagódki, Rzyki Praciaki, Inwałd
Sprzątamy także Pańską Gorę!
Po zakończeniu akcji czeka drożdżówka, napój.

Do zobaczenia na akcji! 💚

 

Szanowni Państwo!
 
W tym roku szkolnym również uczestniczymy w Ogólnopolskim Programie Edukacyjnym dla Szkół „ZBIERAJ BATERIE I TELEFONY”.
 
W załączniku przesyłam szersze informacje na ten temat, a wychowawców klas proszę o zapoznanie z materiałem rodziców i uczniów.
 
 
Pozdrawiam serdecznie
Ewa Polak-Leśniak (koordynator programu)
Biblioteka zaprasza uczniów kl. 0-3 do udziału w konkursie pod hasłem „Najciekawsza zakładka do książki”.
Konkurs trwa do 26 września 2022 r. 
Podpisane prace przynosimy do biblioteki.
Na uczestników czekają drobne upominki.
Zachęcamy do udziału !!!

15 września 2022 r. odbędzie się zebranie z rodzicami w następującym porządku:

17:00 – klasy 1-4

17:30 – klasy 5-8

18:00 – zebranie trójek klasowych w świetlicy szkolnej

Nauczyciele bez wychowawstwa pozostają do konsultacji z rodzicami w godz. 17:00-18:00


Na zebraniu będzie możliwość wpłaty na radę rodziców.

 

Ubezpieczenie będzie płatne do 7 października 2022 r. – zainteresowani rodzice wpłacają w dniu wywiadówki do skarbnika klasowego. Ubezpieczenie jest dobrowolne. 

Więcej szczegółowych informacji podadzą nauczyciele wychowawcy na zebraniach.

18.09.2022 r. na Placu Mickiewicza w Andrychowie odbędzie się jubileuszowy X Bieg po Serce Zbója spod Złotej Górki.
 
Ideą imprezy jest pokonanie jak największej ilości okrążeń jednej z wybranych tras. Technika jest dowolna, a w wydarzeniu uczestniczyć może każdy. Trasę można pokonać biegiem, spacerem, z kijami do nordic walking, przejechać na rowerze, hulajnodze, deskorolce lub rolkach. Mile widziane są rodziny z dziećmi, seniorzy jak również osoby niepełnosprawne.
 
Podczas biegu organizowana jest zbiórka pieniędzy na cel charytatywny.
W tym roku Banda Zbója postanowiła przekazać zebraną kwotę Oliwierowi z Wadowic. Chłopczyk cierpi na rdzeniowy zanik mięśni (SMA). Jest dla niego ratunek w postaci najdroższego leku na świecie – kosztuje 10 mln zł !!!
Lek od września 2022 r będzie refundowany w ramach NFZ, ale tylko dzieciom poniżej 6 miesiąca życia. Oliwier w sierpniu skończył 8 miesięcy, przez co nie kwalifikuje się do programu.
 
Możemy pomóc na kilka sposobów:
 
1. Wpłacamy pieniążki na konto: https://www.siepomaga.pl/biegamydlaOliwiera
 
2. Startujemy w Biegu po serce Zbója spod Złotej Górki. Uczestnicy biegu opłacają wpisowe w wysokości 20 zł, które Organizatorzy w całości przekazują na cel biegu.
 
ZAPISY ONLINE !!!
 
3. Podczas biegu na Placu Mickiewicza odbywać się będą kiermasze oraz zbiórki do puszek. Zebrana kwota również trafi do Zbójowej Skarbonki.
 
4. Udostępniamy i dołączamy do wydarzenia na fb X Bieg po serce Zbója spod Złotej Górki https://www.facebook.com/events/561203502378522dzięki temu o akcji dowie się więcej osób.
 
Uczestnicy startujący w biegu opłacają pakiet startowy z elektronicznym numerem, który rejestruje ilość pokonanych okrążeń. Po zakończeniu biegu najbardziej aktywni uczestnicy otrzymują  nagrody w danej kategorii wiekowej. Średnia liczba zarejestrowanych uczestników biegu to ok 800 os.
Biegowi towarzyszą m.in. występy lokalnych artystów, wystawy malarskie oraz animacje dla dzieci przygotowane przez lokalne organizacje pozarządowe. W pomoc angażują się pracownicy Urzędu Miejskiego w Andrychowie oraz jednostek samorządowych, przedsiębiorcy, właściciele restauracji i miejscowych atrakcji turystycznych. Ogromne wsparcie
w postaci wolontariatu otrzymujemy od uczniów i nauczycieli szkół oraz od strażaków z Ochotniczych Straży Pożarnych.
 
Bieg po serce Zbója spod Złotej Górki jest imprezą, która poprzez popularyzację aktywnego spędzania czasu i  promowanie działań charytatywnych, integruje całą lokalną społeczność.
 
RAMOWY PROGRAM BIEGU
 
9:00 – Otwarcie biura zawodów
 
11:40 – Rozgrzewka
 
12:00 – Uroczyste rozpoczęcie Biegu po Serce Zbója spod Złotej Górki – Pierwsze okrążenie w towarzystwie Orkiestry Dętej Andropol
 
12:00 – 16:00
– Uczestnicy imprezy pokonują trasę wybraną techniką (trasa piesza lub rowerowa)
– Atrakcje i warsztaty dla dzieci, dmuchańce, występy lokalnych artystów, kiermasz ciast,
– Zbiórka charytatywna dla Oliwiera
 
16:00 – Zakończenie biegu
 
16:30-17:00
– Przekazanie nagród dla zwycięzców (nagrody za zajęcie 1 miejsca)
– Podziękowania
 
 
Przekazane przez: Agata Zięba
mob. 504 204 641
Miejski Ośrodek Sportu, Kultury i Turystyki w Andrychowie
 
Włókniarzy 11, 34-120 Andrychów, tel. 334322555

Szczegóły imprezy na bieżąco aktualizowane są na stronie http://moskit.andrychow.eu/sport/imprezy-sportowe/bieg-po-serce-zboja/x-bieg-po-serce-zboja-spod-zlotej-gorki

Będziemy zaszczyceni jeśli w tym roku do naszej lokalnej Bandy Zbója dołączysz również Ty!

Esperancki Klub „Amikeco” w Andrychowie zaprasza uczniów Waszej szkoły do udziału w konkursie rysunkowym „Pokój-Przyjaźń -Esperanto”.

Termin nadsyłania prac mija 5 października 2022 r.

Zapraszamy do zapoznania się z planem lekcji na nowy rok szkolny: https://zssrzyki.pl/planzajec.html

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się 1 września 2022 r. o godzinie 9:00 na sali gimnastycznej, następnie uczniowie wraz z wychowawcami udadzą się do wyznaczonych sal.

Msza święta z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego odbędzie się 1 września 2022 r. w kościele parafialnym pw. św. Jakuba w Rzykach o godzinie 8:00.

Źródło: https://www.gov.pl/web/rcb/bezpieczne-wakacje

Wakacje to czas odpoczynku, relaksu i zabawy. Pamiętajmy, że to przede wszystkim od nas zależy, czy będą one bezpieczne, a tym samym udane. Dlatego niezależnie od miejsca, w którym je spędzamy, zachowujmy się odpowiedzialnie, pamiętając o podstawowych zasadach bezpieczeństwa.

Wakacje to czas, w którym w większym stopniu niż zwykle, narażeni jesteśmy na różnego rodzaju zagrożenia. Szczególnie niebezpieczne są te związane ze zjawiskami atmosferycznymi – m.in. burzami, upałem i wichurami.  

Jak zapewnić sobie bezpieczeństwo w czasie wakacyjnego urlopu?

Na stronie: https://www.gov.pl/web/rcb/bezpieczne-wakacje  znajdziecie poradnik dotyczący bezpiecznych zachowań.


Niezależnie od tego, gdzie jesteś – w górach, nad morzem, w mieście czy na wsi – pamiętaj o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Od tego zależy życie Twoje i Twojej rodziny.

Nasi uczniowie biorą udział w wyjazdach, zorganizowanych w ramach Rządowego Programu „Poznaj Polskę”, dofinansowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki – więcej na podstronie z WYDARZENIAMI NASZEJ SZKOŁY.

 

Budowanie świadomości oraz zachęcenie do rozwagi i ochrony skóry przed promieniami UV podczas wakacyjnego odpoczynku to cel XI Tygodnia Świadomości Czerniaka, rozpoczynającego się 17 maja. Za pośrednictwem tegorocznego hasła „Baw się dobrze! #NIEspieczRAKA” zwracamy uwagę na konieczność przestrzegania zasad profilaktyki wśród wszystkich dorosłych, bez względu na wiek, preferencje i wybrany sposób spędzania wolnego czasu na zewnątrz – aktywnie, na sportowo i w biegu czy spokojnie, na leżaku we własnym ogrodzie.

 

Ambasadorkami XI Tygodnia Świadomości Czerniaka zostały aktorki, mama i córka, Maria Winiarska oraz Zofia Zborowska-Wrona. W myśli zasady „Baw się dobrze! #NIEspieczRAKA” zachęcają wszystkich do rozwagi i priorytetowego traktowania swojego zdrowia, bez konieczności rezygnowania ze swoich ulubionych aktywności.


LINK:
 https://www.youtube.com/watch?v=3bvavaHANdg

POMAGAMY!

Przedszkole nr 3 w Andrychowie zwraca się z gorącą prośbą do uczniów naszej szkoły jak i ich rodziców  o wsparcie w internetowym konkursie, w którym przedszkole bierze udział, a którego nagrodą jest sprzęt do integracji Sensorycznej wart 17 tyś. zł

Co trzeba zrobić?

Należy oddać( serduszko) lub( lajk) na zdjęcie Przedszkola nr 3 w Andrychowie na stronie fb organizatora konkursu, którym jest Integracja sensoryczna.

Ważne!!! Klikamy bezpośrednio pod zdjęciem przedszkola na stronie fb Integracja Sensoryczna .

Pomagamy również udostepniając informację o konkursie wśród znajomych

Poniżej przesyłamy link, tam szukamy przedszkola nr 3 i lajkujemy:

https://www.facebook.com/integracjasensoryczna.info/photos/a.1571992956350783/3083506201866110/

Konkurs trwa do 15 czerwca 2022r.

Dziękujemy!

Urząd Miejski w Andrychowie ponownie przypomina mieszkańcom o możliwości pozbywania się wszystkich zużytych olejów i tłuszczy jadalnych używanych w gospodarstwach domowych w ramach ekologicznego projektu segregacji tych odpadów realizowanego w Gminie Andrychów. Jeden z pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki tego odpadu został umieszczony przy wejściu do Zespołu Szkół Samorządowych w Rzykach.

 

Jak poprawnie segregować olej?

 1. Do pojemnika należy wrzucać wszystkie rodzaje olejów i tłuszczów, które są używane do przygotowania jedzenia w domu.
  Mogą być to oleje (słonecznikowy, z oliwek, rzepakowy, sojowy, palmowy, kokosowy i inne); tłuszcze (masło, margaryna lub smalec), a także oleje i tłuszcze z sałatek, konserw, zalew olejowych oraz marynat do grilla i smażenia.
 2. Zużyte oleje i tłuszcze wystarczy zlać przy użyciu lejka do jakiejkolwiek butelki typu PET.
 3. Dla bezpieczeństwa, zużyty olej powinien najpierw ostygnąć, a dopiero później może zostać przelany do butelki PET.
 4. Pełną, szczelnie zamkniętą butelkę należy zanieść do najbliższego pojemnika przeznaczonego do segregacji olejów.

W żadnym wypadku nie można wlewać oleju bezpośrednio do pojemnika, ani też wrzucać do niego szklanych butelek, czy innych odpadów.

Zachęcamy wszystkich mieszkańców do włączenia się w realizację projektu, aby w ten sposób działać na rzecz ochrony środowiska w naszej gminie.

Szczegółowe informacje na temat projektu znajdą Państwo na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Andrychowie pod adresem: andrychow.eu/segreguj-z-nami-oleje-jadalne/

Drodzy Uczniowie,
w imieniu Justyny Orłowskiej – Pełnomocnika Ministra Edukacji i Nauki ds. Transformacji Cyfrowej zapraszamy na spotkanie konsultacyjne dot. reformy przedmiotu Podstawy Przedsiębiorczości skierowane do uczniów szkół ponadgimnazjalnych i uczniów klas siódmych i ósmych szkół podstawowych.
W ostatnim tygodniu kwietnia planowane są zdalne spotkania z uczniami z całej Polski, podczas których młodzież będzie mogła zabrać głos w sprawie wprowadzenia nowego przedmiotu – Biznesu i Zarządzania od roku szkolnego 2023/2024 przedstawiając swoje oczekiwania.
Link do ankiety zgłoszeniowej na spotkania: https://bizkonsultacje.webankieta.pl/
 
W związku, ze zbliżającym się terminem zakończenia X Edycji Programu  Edukacyjnego „Zbieraj Baterie i Telefony” uprzejmie informujemy, że do końca kwietnia 2022 r. zbieramy zużyte baterie i telefony.
 
Koordynatorem akcji jest  p. Ewa Polak-Leśniak
 

Informujemy, że Ministerstwo Sprawiedliwości organizuje, skierowany do dzieci i młodzieży, konkurs na plakat.

Zadanie konkursowe polega na stworzeniu plakatu promującego mediację i Międzynarodowy Dzień Mediacji 2022.

Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody: tablety graficzne, dyplomy oraz zaproszenia na spotkanie w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Prace można przesyłać do dn. 31 maja 2022 r. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 19 września 2022 r.

Szczegóły znajdują się w regulaminie na stronie LINK – KONKURS<https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/konkurs-na-plakat-promujacy-miedzynarodowy-dzien-mediacji2>.

Festiwal Zawodów 2022

Termin: 26 -27 kwietnia

TAURON Arena Kraków, ul. Stanisława Lema 7

Do osobistej wizyty na Festiwalu Zawodów w Krakowie zapraszamy przede wszystkim uczniów klas 7 – 8 szkół podstawowych.

Dla uczniów pozostałych klas przygotowany jest tematyczny program telewizyjny, który będzie można oglądać w szkole w dniach 26-27 kwietnia 2022 (linki do programu zostaną przesłane na tydzień przed Festiwalem).

Formularz rejestracyjny dostępny jest pod adresem: https://festiwalzawodow2022.twojewydarzenie.online/<https://secure-web.cisco.com/15yIQ-1_2iPj3zv0whAWpwh1Y9la–ICQbbRaFxcc3Z8wvIAJpaBpAvkqgXjP9ZqgCPVdf_p7VT9PTFSE2MgtTUrL0XOFL0KpSKBAX7I7G9gFgyl_mP-lSql5VguQXSjy_E3f0DZZ3r18hC4HzB5v9AADqnGJ0UOik35m5PhpjJLTwzVVc713yaw0OpMzJhoil5kNGULouw_BY_-jCMB8GafQa49GiJ2TMKmtX5tVD6LpsQJ9DZsLQ8M972iwwYzv1hKMGdS9dR2uiLnH3ZmwBSLsAvNKIxQW7BinjgY9_g91Nyy2jsg4TLtdEutroewYKjagcaVhzRGXiWt6Ix3lnA/https%3A%2F%2Ffestiwalzawodow2022.twojewydarzenie.online%2F>

Wstęp na Festiwal jest bezpłatny i odbywa się na podstawie ważnego biletu uzyskanego po uprzedniej rejestracji elektronicznej tylko w dniu i w przedziale czasowym zgodnym z danymi rejestracyjnymi.

Wszystkie informacje dotyczące udziału w Festiwalu znajdują się w Regulaminie, który jest załącznikiem do formularza rejestracyjnego.

Festiwal Zawodów – targi edukacyjne realizowany jest w ramach komponentu z doradztwa edukacyjno-zawodowego projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” finansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Festiwal organizowany jest od 2013 roku i stał się ważnym miejscem spotkań uczniów podejmujących decyzję o wyborze dalszej ścieżki edukacyjnej, a tym samym zawodu, który będą wykonywać w życiu.

 

Informujemy o możliwości skorzystania z Programu Stypendialnego Horyzonty.

Został ostatni tydzień na wypełnienie wniosku na stronie https://efc.edu.pl/programy/horyzonty.

Zgłoszenia do 31 marca 2022 r.

 

Program Horyzonty jest kierowany do ósmoklasistów, którzy pochodzą z małych miejscowości, a chcieliby uczyć się i rozwijać w wymarzonym liceum lub technikum w dużym mieście.

Stypendium otrzymują na cały okres nauki w szkole średniej. Do tej pory nasz program objął już blisko 900 uczniów szkół ponadpodstawowych.

 

Żeby ubiegać się o stypendium Horyzonty, kandydat lub kandydatka musi:

 – pochodzić z miejscowości do 30 000 mieszkańców,
– planować naukę w jednej ze szkół średnich współpracujących z Fundacją EFC,
– średni miesięczny dochód w rodzinie nie może przekraczać 1550 zł netto na osobę.

Poza finansowaniem edukacji i życia w nowym miejscu, stypendium oferuje także wspólne działania społeczne, bezpieczną, twórczą przestrzeń do rozwoju i realizowania pasji, opiekę doświadczonej i zaangażowanej kadry, wsparcie psychologiczne, letnie i zimowe wyjazdy oraz warsztaty.

Szczegółowe informacje na temat stypendium znajdują się na https://efc.edu.pl/programy/horyzonty

Informujemy o możliwości skorzystania z Programu Stypendialnego Horyzonty.

Został ostatni tydzień na wypełnienie wniosku na stronie https://efc.edu.pl/programy/horyzonty.

Zgłoszenia do 31 marca 2022 r.

 

Program Horyzonty jest kierowany do ósmoklasistów, którzy pochodzą z małych miejscowości, a chcieliby uczyć się i rozwijać w wymarzonym liceum lub technikum w dużym mieście.

Stypendium otrzymują na cały okres nauki w szkole średniej. Do tej pory nasz program objął już blisko 900 uczniów szkół ponadpodstawowych.

 

Żeby ubiegać się o stypendium Horyzonty, kandydat lub kandydatka musi:

 – pochodzić z miejscowości do 30 000 mieszkańców,
– planować naukę w jednej ze szkół średnich współpracujących z Fundacją EFC,
– średni miesięczny dochód w rodzinie nie może przekraczać 1550 zł netto na osobę.

Poza finansowaniem edukacji i życia w nowym miejscu, stypendium oferuje także wspólne działania społeczne, bezpieczną, twórczą przestrzeń do rozwoju i realizowania pasji, opiekę doświadczonej i zaangażowanej kadry, wsparcie psychologiczne, letnie i zimowe wyjazdy oraz warsztaty.

Szczegółowe informacje na temat stypendium znajdują się na https://efc.edu.pl/programy/horyzonty

20 marca 2022 r. (niedziela)

po Gorzkich Żalach o godz. 15.15 

ŚWIETLICA w Rzykach – LICYTACJA LALEK

w ramach akcji UNICEF „Wszystkie Kolory Świata”.

 

„Wszystkie Kolory Świata” to projekt edukacyjny, którego celem jest zapoznanie dzieci z sytuacją ich rówieśników żyjących w różnych regionach świata.

Laleczki przygotowane przez dzieci i rodziców reprezentują różne kraje i zostaną zaprezentowane podczas specjalnie zorganizowanego  w szkole wydarzenia – LICYTACJA LALEK. Każdy z zaproszonych gości będzie mógł zaopiekować się wybraną laleczką przekazując przy okazji darowiznę na rzecz ratowania życia dzieci. Minimalna kwota darowizny w wysokości 10 zł umożliwi zaszczepienie jednego dziecka przeciw najpoważniejszym chorobom wieku dziecięcego.

Każdego roku podstawowe szczepienia ratują życie od 2 do 3 milionom dzieci na świecie. Wystarczy zaszczepić dziecko, aby było ono chronione przed tragicznymi skutkami takich chorób jak: gruźlica, odra, tężec, błonica, krztusiec czy polio. Szczepienie to najbardziej skuteczny i najtańszy sposób walki z wieloma chorobami. To także najprostsza metoda ratowania życia dzieci.

Akcję „Wszystkie Kolory Świata” wspiera Ambasador Dobrej Woli UNICEF Majka Jeżowska.

Zapraszamy na Dni Otwarte Zespołu Szkół dnia:

 • 21 marca 2022 r. w Andrychowie,
   
 • 22 marca 2022 r. Wadowicach, początek o godz. 10:00.

W programie pokazy kierunków kształcenie m.in. pokaz mistrza cukiernictwa pana Jacka Stuglika, pokazy makijażu, sztuki budowlanej, stoisko policji, WKU – Oświęcim i wiele innych atrakcji.

Zapraszamy młodzież do wzięcia udziału w XXII Ogólnopolskim Konkursie Papieskim pt. „Przyszłość ludzkości idzie poprzez rodzinę! – święty JP II”

 

Pismo przewodnie – zapoznaj się

Regulamin – zapoznaj się

 

Do piątku 11 marca trwa zbiórka medykamentów i środków opatrunkowych dla ukraińskiego wojska i cywilów.

Każda rzecz z podanej listy bardzo się przyda. Bardzo dziękuję za wszystkie dary, jakie do tej pory zostały złożone na ten cel. 

 

🇺🇦Drodzy Przyjaciele!
 
Zakończyła się zbiórka darów dla Ukraińców.
Dziękujemy wszystkim, którzy w ostatnich dniach odwiedzili szkołę i zostawiali rzeczy tak bardzo potrzebne naszym sąsiadom.
Każdy przyniósł to co mógł.
Duże wrażenie zrobił pakunek, gdzie jakieś – zapewne małe rączki – umieściły obok kremów i pampersów kolorowanki i książeczki do malowania.
Dary zostały przewiezione do siedziby ZHP w Andrychowie.🇺🇦
 
 
Drodzy Przyjaciele Szkoły!!!
 
Informujemy, że od poniedziałku (28 lutego) do piątku (4 marca) w naszej szkole odbędzie się zbiórka najpotrzebniejszych rzeczy dla obywateli Ukrainy.
 
Najbardziej potrzebne są:
– koce termiczne, śpiwory, maty do spania (z pokryciem foliowym), materace, peleryny przeciwdeszczowe, środki pielęgnacyjne i higieniczne, środki myjące do ciała, pasty do zębów, szczoteczki do zębów,
– ręczniki papierowe, ręczniki z mikrofibry, zestaw wielorazowych naczyń kuchennych: głębokie naczynia, łyżki, widelce, noże, kubki, środki antyseptyczne/spirytus, maseczki wielorazowe.
 
Potrzebna będzie też żywność: woda, produkty żywnościowe nadające się do szybkiego przygotowania, batony energetyczne, suszone owoce, orzechy, żywność puszkowana, makarony, płatki błyskawiczne.
 
Artykuły będzie można złożyć do pojemników ustawionych zaraz po wejściu do szkoły.
 
Zebrane w szkole produkty zostaną przekazane do punktu zbiórki w siedzibie Hufca ZHP Andrychów, na ul. Metalowców 6, a następnie zostaną przetransportowane do punktu w Krakowie i przekazane mieszkańcom Lwowa.
 
UWAGA: Nie zbieramy odzieży!!!
 
Już teraz dziękujemy za gest serca.

Ta wojna kiedyś się skończy …

 

Zdrowie psychiczne dzieci i nastolatków to nasza wspólna sprawa.

 

Nie wiesz, jak rozmawiać z nastolatkiem? Gdzie szukać wsparcia? Pomocnik powstał z myślą o Tobie. Znajdziesz w nim: przykłady z życia wzięte, podpowiedzi psychologów, adresy i telefony miejsc, gdzie możesz poszukać pomocy.

 

POBIERZ POMOCNIK

Materiały do pracy z dziećmi

Historia ucieczki

Różnice nie do przeoczenia

Wycieczka czy ucieczka cz. 1

Wycieczka czy ucieczka cz. 2

 

Informujemy i wspieramy! Pod takim hasłem obradowała 1 marca br. Rada Dzieci i Młodzieży VI kadencji. Podczas spotkania członkowie Rady rozmawiali o wsparciu rówieśników z Ukrainy. Obrady rozpoczęły się od uczczenia ofiar konfliktu zbrojnego za naszą wschodnią granicą.

Informacja w sprawie rekrutacji do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Andrychów na rok szkolny 2022/2023

(Źródło: https://andrychow.eu/rekrutacja-do-przedszkoli-na-rok-szkolny-2022-2023/)

 

Dzieci uczęszczające już do przedszkola, których rodzice złożą deklarację kontynuacji wychowania przedszkolnego w dotychczasowym przedszkolu, nie biorą udziału w rekrutacji.

Deklaracje kontynuacji składane są w okresie od 21.02.2022 r. do 25.02.2022 r. w godzinach pracy przedszkola.

Złożenie deklaracji kontynuacji wychowania przedszkolnego w dotychczasowym przedszkolu uniemożliwia wzięcie udziału w rekrutacji do innego przedszkola.

Jeżeli rodzic zdecyduje się na zmianę przedszkola, do którego obecnie uczęszcza dziecko, to nie składa w nim deklaracji kontynuacji wychowania przedszkolnego. Dziecko natomiast, uczestniczy w rekrutacji na takich samych zasadach, jak w przypadku dziecka zapisywanego po raz pierwszy. W razie nieprzyjęcia dziecka do nowego przedszkola, w dotychczasowym nie będzie dla niego zarezerwowanego miejsca.

 

Rekrutacja do przedszkoli dotyczy dzieci urodzonych w latach 2016-2019 zamieszkałych na terenie Gminy Andrychów.

 

Dzieci urodzone w 2020 r. nie będą uczestniczyły w rekrutacji elektronicznej. Rodzice tych dzieci, po ukończeniu przez nie 2,5 lat mogą starać się o przyjęcie do przedszkoli od 1 września 2022 r., jeżeli wybrane przez rodziców przedszkole nadal będzie dysponowało wolnymi miejscami.

Rodzice dzieci zamieszkałych poza Gminą Andrychów mogą ubiegać się o przyjęcie dzieci do przedszkoli od 1 września 2022 r., jeżeli wybrane przez rodziców przedszkole będzie nadal dysponowało wolnymi miejscami.

Rekrutacja na rok szkolny 2022/2023 prowadzona będzie za pomocą systemu informatycznego firmy VULCAN.

 

Zapisy do przedszkola

 

Zapisu dziecka do przedszkola dokonuje się poprzez serwis rekrutacyjny firmy VULCAN znajdujący się na stronie: https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/andrychow . System elektroniczny dostępny będzie dla rodziców w terminach wskazanych w ostatniej tabeli.

Rodzice zapisując dziecko do przedszkola wypełniają w formie elektronicznej, a następnie drukują i podpisują Wniosek o przyjęcie kandydata.

Osoby niemające możliwości skorzystania z tej formy zapisu mogą wypełnić Wniosek o przyjęcie kandydata odręcznie na druku dostępnym w każdym przedszkolu.

Dziecko może zostać zapisane maksymalnie do trzech przedszkoli. We wniosku określa się kolejność wybranych przedszkoli w porządku od najbardziej preferowanych.

Wniosek, niezależnie od sposobu jego wypełnienia, wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub  kryteriów rekrutacyjnych składa się tyko raz, w przedszkolu pierwszego wyboru do dnia 11.03.2022 r. w godzinach pracy przedszkola.
Niezłożenie wniosku w wyznaczonym terminie spowoduje nieuczestniczenie dziecka w rekrutacji.

Po weryfikacji wniosków komisja rekrutacyjna w dniu  31.03.2022 r. podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do danego przedszkola.

Rodzic zakwalifikowanego kandydata składa w przedszkolu, w postaci pisemnego oświadczenia, wolę przyjęcia do przedszkola. Niezłożenie woli przyjęcia w terminie do dnia 08.04.2022 r. spowoduje skreślenie dziecka z listy kandydatów zakwalifikowanych.

13.04.2022 r. przedszkole podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola.

Jeżeli, po zakończeniu rekrutacji przedszkole dysponuje nadal wolnymi miejscami, ogłasza rekrutację uzupełniającą.

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego:

Terminy zostały określone w Zarządzeniu Burmistrza Andrychowa  Nr 15/22 z dnia  17 stycznia 2022 roku w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, a także kryteriów branych pod uwagę oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

 

 Dokumenty składa się w godzinach pracy przedszkola.

 

L.p.Czynności postępowania rekrutacyjnegoTerminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnegoTerminy przeprowadzania postępowania uzupełniającego
1.

 

Składanie wniosków o przyjęcie do przedszkoli wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych

 

28.02.2022 r. –
11.03.2022 r.

19.04.2022 r. –
26.04.2022 r.
2.


Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów, o których mowa w pkt 1 oraz wykonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności wymienionych w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe

28.02.2022 r. – 16.03.2022 r.19.04.2022 r. – 28.04.2022 r.
3.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

31.03.2022 r.04.05.2022 r.
4.
Potwierdzenie przez rodzica kandydata, woli przyjęcia do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia

31.03.2022 r. – 08.04.2022 r.

04.05.2022 r. –
11.05.2022 r.

5.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

13.04.2022 r.13.05.2022 r.

Kryteria naboru do przedszkoli zostały określone: – na pierwszy etap rekrutacyjny w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.):

 

Kryterium                      Dokumenty potwierdzające kryteria, które należy dołączyć do Wniosku o przyjęciePunkty
Kryteria główne  

Wielodzietność rodziny kandydata


Oświadczenie o wielodzietności kandydata

50
Niepełnosprawność kandydata
Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność lub orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (T.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 573 ze zm.)

50
Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność lub orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (T.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 573 ze zm.)

50
Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność lub orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne  w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.  o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (T.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 573 ze zm.)

50
Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność lub orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.  o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (T.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 573 ze zm.)

50
Samotne wychowanie kandydata w rodzinie
Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem

50
Objęcie kandydata pieczą zastępczą
Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (T.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 821 ze zm.)

50

 

– na drugi etap rekrutacyjny w uchwale NR XXXI-323-17 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie: ustalenia kryteriów w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli lub innych form wychowania przedszkolnego w Gminie Andrychów:

 

Lp.KryteriumIlość punktówDokument potwierdzający kryterium
1.
Wiek dziecka: 6 lub 5 lat

20
Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola

2.
Dziecko, którego oboje rodzice/opiekunowie prawni są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę/ umowy zlecenia/ umowy o dzieło, lub studiują w systemie stacjonarnym lub wykonują rolniczą/ pozarolniczą działalność gospodarczą

5Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych
3.
Rodzeństwo dziecka kontynuującego edukację w placówce (przedszkolu / zespole szkół samorządowych)

4Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych
4.
Dziecko z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny

3Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych
5.
Kandydat zamieszkuje w obwodzie zespołu szkół samorządowych w skład którego wchodzi przedszkole

2Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola
6.
Dziecko, którego rodzice /opiekunowie prawni mieszkają na terenie Gminy Andrychów i rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym w Wadowicach

1Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych

 Dostępność elektronicznego serwisu rekrutacyjnego dla rodziców na stronie – https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/andrychow

 

Lp.Rodzaj czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającymData rozpoczęciaData zakończenia
1.


Zapisy dzieci do przedszkola


28.02.2022 r. godz. 09:00


11.03.2022 r.   godz. 17:00

2.


Publikacja listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym


31.03.2022 r. godz. 09:00

31.03.2022 r.  godz. 15:00
3.
Publikacja listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym


13.04.2022 r. godz. 09:00

19.04.2022 r.  godz. 17:00


W przypadku ogłoszenia uzupełniającego postępowania rekrutacyjnego

4.Zapisy dzieci do przedszkola19.04.2022 r. godz. 09:0026.04.2022 r.  godz. 17:00
5.
Publikacja listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym

04.05.2022 r. godz. 09:0004.05.2022 r.  godz. 15:00
6.
Publikacja listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym

13.05.2022 r. godz. 09:0020.05.2022 r.  godz. 17:00

 

Więcej na: https://andrychow.eu/rekrutacja-do-przedszkoli-na-rok-szkolny-2022-2023/

 

Termin powrotu uczniów do nauki stacjonarnej został przyspieszony.

Od 21 lutego br. wszystkie szkoły będą funkcjonowały w trybie stacjonarnym.

W dniu 12 lutego 2022 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 lutego 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Rozporządzenie zmienia datę końcową czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty na terenie kraju z dnia 27 lutego 2022 r. na dzień 20 lutego 2022 r.

 

Źródło: https://www.gov.pl/web/cea/powrot-do-nauczania-stacjonarnego-od-21-lutego-2022-r

Nasza szkoła bierze udział w programie LABOLATORIA PRZYSZŁOŚCI. Jest to program wsparcia nowoczesnej edukacji, realizowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Środki ze wsparcia zostaną przekazane na zakup wyposażenia służącego uczniom do rozwijania kompetencji takich jak współpraca, kreatywność, zdolność rozwiązywania problemów czy obycie z nowymi technologiami. (Źródło: https://www.gov.pl/web/laboratoria)

Naszej placówce przyznano wsparcie w wysokości 79 500 zł.

Po przeprowadzonych konsultacjach i analizach wśród nauczycieli stawiamy sobie za cel doposażenie takich pracowni jak: informatycznej, muzycznej, geograficznej i chemicznej.

Przygotowując się do zrealizowania naszych założeń i pomysłów edukacyjnych dot. wykorzystania zakupionego sprzętu na zajęciach braliśmy pod uwagę liczne propozycje zawarte w katalogu wyposażenia zamieszczonego na https://www.gov.pl/web/laboratoria/katalog-wyposazenia2

Należy zauważyć, że ww. katalogu wyszczególniono wyposażenie podstawowe – takie, które każda szkoła musi zakupić w ramach programu o ile jeszcze go nie posiada – oraz dodatkowe, dobierane swobodnie przez szkoły.

Postanowiliśmy skoncentrować się na zakupie z katalogu podstawowego: drukarki 3D z akcesoriami (w tym aplikacjami, filamentami, laptopem), mikrokontrolera z sensorami, wzmacniaczami, płytkami prototypowymi i innymi akcesoriami, sprzętu do nagrań dla nauki prezentacji swoich osiągnięć (kamery, oświetlenie, mikrofony etc.), stacji lutowniczej (do mikrokontrolerów).

Dodatkowo zamierzamy doposażyć salę muzyczną m.in. w mikrofony, konsolę, głośnik, panele akustyczne, salę geograficzną w teleskop, stację pogodową wraz z akcesoriami, czy pracownię chemiczną w wirtualne laboratorium Empiriusz, w którym wykorzystuje się nowoczesną technologię, czyli profesjonalne gogle VR wraz z kontrolerami. 

W grudniu 2021 roku 60% środków wsparcia zostało przekazanych na zakup sprzętu:

 1. do pracowni informatycznej:
 • drukarka 3D
 • laptop współpracujący z drukarką 3D
 1. nagłośnieniowego do pracowni muzycznej, m.in.: 
 • kolumna POL-AUDIO
 • konsola/mikser
 • mikrofon dynamiczny
 • mikrofon kierunkowy
 • panele akustyczne
 1. do pracowni geograficznej:
 • teleskop 
 1. do realizacji nagrań:
 • mikroport
 • oświetlenie do realizacji nagrań
 • aparat cyfrowy

W roku 2022 r. będziemy realizować dalsze zakupy na pozostałą część kwoty, o których będziemy informować na bieżąco.

Więcej na: https://zssrzyki.pl/labolatoria-przyszlosci/

#LaboratoriaPrzyszłości#LaboratoriaPrzyszlosci

Rodzice/ Opiekunowie uczniów klas 1-5 SP biorących udział w „Programie dla szkół „,
a przebywających na kwarantannie lub izolacji domowej, mogą odbierać porcje owoców i warzyw,
mleka i jego przetworów  w każdy wtorek i czwartek w ramach „Programu dla szkół”.

STOP DEPRESJI – RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ

Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Andrychowie po raz kolejny organizuje projekt edukacyjny, który skierowany jest do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych w ramach obchodu Ogólnopolskiego Dnia Walki z Depresją. Projekt edukacyjny zwrócony jest do wszystkich szkół podstawowych z terenu Gminy Andrychów w okresie luty/marzec 2022 roku.

Głównym celem projektu jest upowszechnianie wiedzy na temat choroby, jej możliwych przyczyn powstawania, jak wspierać osobę w chorobie oraz informacje gdzie szukać pomocy.  Pragniemy również uwrażliwić wszystkie zdrowe osoby na problemy osób, które chorują na depresję,

Warto podkreślić, że projekt został przygotowany  na bieżące problemy, które wynikają m.in.  z konieczności pozostawania w domu czy z ograniczenia kontaktów ludzkich. Pragniemy przypomnieć, że w naszym szpitalu  można uzyskać specjalistyczną pomoc psychiatryczną.

Prezentacja: STOP DEPRESJI – kliknij i zapoznaj się

Drodzy Rodzice i Uczniowie!

 

Informujemy, że od 31 stycznia 2022 r. do 27 lutego 2022 r.:

uczniowie klas I–IV szkoły podstawowej oraz przedszkolaki kontynuują naukę stacjonarną z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego,

uczniowie klas V-VIII uczą się zdalnie,

– organizujemy konsultacje indywidualne lub grupowe dla klas ósmych z nauczycielem prowadzącym zajęcia edukacyjne z przedmiotów, z których uczeń przystępuje do egzaminu ósmoklasisty,

– świetlica i biblioteka pracują zgodnie z harmonogramem.

Więcej informacji na stronie:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/nauka-zdalna-do-konca-ferii-zimowych–gotowe-przepisy

Dyrekcja
ZSS w Rzykach

Projekt edukacyjny „Wszystkie Kolory Świata VI”, jak w poprzednich latach tak i  w  tym roku szkolnym 2021/2022 jest organizowany w naszej placówce ZSS Rzyki. Celem projektu edukacyjnego „Wszystkie Kolory Świata VI ” jest: a) kształtowanie wśród dzieci i młodzieży postawy tolerancji i otwartości na inne kultury, b) edukacja międzykulturowa, c) pokazanie uczniom, że pomaganie może być nie tylko pożyteczne, ale także przyjemne, d) kształtowanie świadomości społecznej i aktywnej postawy wobec problemów współczesnego świata, e) zebranie środków na zakup szczepionek dla najbardziej  potrzebujących dzieci  na świecie. Materiały do projektu poniżej:

Koordynator: JK Łysoń

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami 10 stycznia 2022 r. uczniowie wracają do nauki w trybie stacjonarnym. Organizacja pracy w szkołach i placówkach na terenie całego kraju powinna odbywać się w reżimie sanitarnym i przy zachowaniu podstawowych zasad bezpieczeństwa.  

Bezpieczny powrót do nauki w trybie stacjonarnym – więcej czytaj tutaj

 

prosimy o uregulowanie opłaty za żywienie za miesiące: listopad i grudzień 2021 

Dziękujemy

Zachęcamy do zapoznania się z biuletynem NFZ „Ze Zdrowiem”.

Piąty numer biuletynu Narodowego Funduszu Zdrowia „Ze Zdrowiem” został poświęcony zdrowiu psychicznemu dzieci i młodzieży. Rodzice, nauczyciele i dyrektorzy znajdą w nim informacje dotyczące m.in.:

 • wspierania rozwoju psychicznego dziecka od pierwszych chwil jego życia,
 • znaczenia życzliwości, rozmowy i bliskiej więzi dla zdrowia psychicznego dziecka,
 • nauki samoakceptacji,
 • przyczyn kryzysu psychicznego i reagowania na ten kryzys,
 • wsparcia zapewnianego w szkole i poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Numer poświęcony zdrowiu psychicznemu dzieci i młodzieży można pobrać ze strony Narodowego Funduszu Zdrowia

Pozostałe numery biuletynu NFZ „Ze Zdrowiem” 

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami przygotowanymi przez NFZ. 

 

Źródło: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/zdrowie-psychiczne-dzieci-i-mlodziezy–biuletyn-nfz

W związku z organizowaną przez Wojewodę Małopolskiego kampanią społeczną pod hasłem: „Jesteś ważny, jesteś potrzebny. Zaszczep się!”* , prosimy o zapoznanie się z artykułem zamieszczonym pod linkiem: https://andrychow.eu/jestes-wazny-jestes-potrzebny-zaszczep-sie/

Od poniedziałku – 13.12.2021 r. będzie obowiązywał nowy plan lekcji.

W piątek (10.12) będzie wpisany do dziennika i wgrany na stronę www szkoły.

Szanowni Państwo,

w imieniu Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka serdecznie dziękuję za udział w akcji „Szkoła do hymnu”. Miło mi poinformować, że w tegorocznej inicjatywie wzięło udział blisko 21 tys. przedszkoli, szkół i placówek oświatowych z kraju oraz ponad 260 placówek polonijnych z całego świata. Cieszymy się, że 10 listopada o godz. 11:11 byli Państwo z nami!


Poniżej :

– pamiątkowy dyplom.
– komunikat podsumowujący akcję, można znaleźć na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/prawie-21-tys-zgloszen-do-akcji-szkola-do-hymnu–wielki-final-inicjatywy-mein.

Z wyrazami szacunku   

Anna Ostrowska
Rzecznik Prasowy
Ministerstwo Edukacji i Nauki
 

Szanowni Państwo,

od 2 listopada br. wszystkie osoby dorosłe mogą otrzymać przypominającą szczepionkę przeciw COVID-19 po 6 miesiącach od pełnego zaszczepienia.
 
Osobom przewlekle chorym, ze względu na niską odporność, zalecana jest dawka uzupełniająca, która może być podana już po 28 dniach od podania drugiej dawki szczepienia.
 
Swoje e-skierowanie na trzecią dawkę można znaleźć na Internetowym Koncie Pacjenta oraz w aplikacji mojeIKP.
 
Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej pacjent.gov.pl oraz na stronie Ministerstwa Zdrowia https://pacjent.gov.pl/aktualnosc/trzecia-dawka-dla-wszystkich-doroslych.
 
Ponadto, Ministerstwo Zdrowia poinformowało o możliwości bezpłatnego szczepienia przeciw grypie osób pełnoletnich w oparciu o dotychczasową organizację szczepień u osób uprawnionych.
Nauczyciele, studenci i osoby przebywające w placówkach opiekuńczych lub w nich zatrudnione mają prawo do darmowego szczepienia na grypę już od początku listopada br.
 
Szczegółowe informacje dotyczące szczepień na grypę zostały podane na stronie https://pacjent.gov.pl/aktualnosc/szczepienia-na-grype  https://pacjent.gov.pl/aktualnosc/szczepienia-na-grype

W dniu 28 października br. rozpoczęła się szósta edycja Regionalnego Programu Stypendialnego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych, matematyki lub przedsiębiorczości.

Nabór wniosków potrwa do dnia 26 listopada 2021 r.

Celem tego projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w projekcie pozakonkursowym pn. „Regionalny Program Stypendialny”, realizowanym przez Departament Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.5 Wsparcie uczniów zdolnych, Typ projektu A Regionalny program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych) jest wzmocnienie potencjału szczególnie uzdolnionych uczniów w zakresie przedmiotów: przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych, matematyki lub przedsiębiorczości.

Ze wsparcia jakie daje Regionalny Program Stypendialny współfinansowany ze środków UE mogą skorzystać uczniowie, których miejsce zamieszkania znajduje się na terenie Województwa Małopolskiego lub którzy są uczniami małopolskich szkół wszystkich typów.

Stypendium przyznawane jest na rok szkolny 2021/2022 (od 1 września 2021 r. do 31 sierpnia 2022 r.) dla uczniów:
– klas 5-7 szkoły podstawowej, w kwocie: 400,00 zł brutto miesięcznie,
– klas 8 szkoły podstawowej, w kwocie: 500,00 zł brutto miesięcznie,
– szkół ponadpodstawowych, w  kwocie 600,00 zł brutto miesięcznie,

Stypendia będą przyznawane na okres 12 miesięcy. Tym samym łączna ich wartość wynosi odpowiednio: 4.800,00 zł brutto, 6.000,00 zł brutto, 7.200,00 zł brutto.

Wnioski o przyznanie stypendium dla uczniów szczególnie uzdolnionych w ramach Regionalnego Programu Stypendialnego wspófinansowanego ze środków UE można składać od dnia 28 października do dnia 26 listopada 2021 r. w następujący sposób:

1)     Pocztą/kurierem na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków, z dopiskiem: Departament Edukacji – RPS 2021/2022 (jest to sposób rekomendowany ze względu na sytuację epidemiologiczną).

2)     Osobiście w:

 • Krakowie, siedziba UMWM, przy ul. Racławicka 56 – Dziennik Podawczy, parter, budynek „B”,
 • Nowym Sączu, Agenda Zamiejscowa UMWM,  przy ul. Jagiellońskiej 52, p. 206 – Dziennik Podawczy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego,
 • Tarnowie, przy ul. Nowy Świat 30 – urna na parterze z dopiskiem: Departament Edukacji – RPS UE 2021/2022,

Szczegółowe informacje, w tym niezbędne formularze oraz dane kontaktowe do ubiegania się o ww. rodzaje stypendiów, dostępne są na stronie internetowej: https://www.malopolska.pl/regionalny-program-stypendialny/regionalny-program-stypendialny-wspolfinansowany-ze-srodkow-ue/20212022

 

Zarząd Oddziału Miejsko – Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Andrychowie zaprasza dzieci, młodzież i osoby dorosłe do udziału w Ogólnopolskim Strażackim Konkursie Plastycznym.

Tematyka: udział straży pożarnych w akcjach ratowniczo – gaśniczych związanych z przeciwdziałaniem, zwalczaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych i ekologicznych oraz ratownictwa specjalistycznego

Kategorie wiekowe: przedszkole, szkoła podstawowa klasy I-IV, szkoła podstawowa klasy V-VIII, szkoły ponadpodstawowe, osoby dorosłe

Dziedziny: malarstwo, rysunek, grafika, tkactwo, rzeźba, metaloplastyka itp. – prace indywidualne

Każda szkoła może zgłosić do konkursu od jednej do pięciu prac z każdej kategorii wiekowej.

Prace opatrzone z tyłu kartami zgłoszenia (w załączeniu) należy składać w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Andrychów do dnia 15.12.2021 roku.

Prace zostaną ocenione przez powołaną komisję na poziomie gminnym do 31.12.2021 roku, a zwycięskie zakwalifikują się do etapu powiatowego.

Zachęcamy do udziału w akcji „Dzieci rysują dla obrońców naszych granic”, akcji  zorganizowanej przez Siostry Dominikanki prowadzące katolicką szkołę i przedszkole im. bł. s. Julii Rodzińskiej w Piotrkowie Trybunalskim.

Akcja powstała dla uczczenia funkcjonariuszy Straży Granicznej, Wojska Polskiego oraz Policji, którzy z oddaniem pełnią Służbę i bronią Polskiej Granicy.

Zachęcamy do wysyłania fotografii prac (rysunków, obrazków, grafik) przygotowanych przez dzieci, które dodadzą otuchy funkcjonariuszom Straży Granicznej, Wojska Polskiego oraz Policji. Gotowe prace prosimy wysyłać na adres: dumaiszacunek@gmail.com

Więcej informacji znajdziecie Państwo pod tym adresem internetowym

9 listopada 2021 r. w Dziale Profilaktyki Środowiskowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie odbyły się bezpłatne warsztaty dla rodziców z terenu Gminy Andrychów pn. „Siedzą dzieci w sieci. Zrozumieć świat online”, poprowadzone przez pana Bogdana Krzaka.

Ze względu na duże zainteresowanie warsztaty zostaną powtórzone 10 grudnia w godz. 17:00-19:00.

Zapisy telefoniczne pod nr: 33 875 24 29 od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-15:00.

Więcej informacji na temat warsztatów: https://radioandrychow.pl/warsztaty-siedza-dzieci-w-sieci-zrozumiec-swiat-online/

Zapraszamy do zapoznania się z informacją dyrektora CKE w sprawie terminów egzaminów przeprowadzanych w 2022 roku: https://kuratorium.krakow.pl/harmonogram-egzaminow-w-2022-roku/

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że ogólnopolska infolinia dla dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów POMAGAMY (800 800 605) od 1 listopada br. zastąpiona została telefonem zaufania Rzecznika Praw Dziecka.

Nowy bezpłatny numer, pod którym dzieci i młodzież będą mogły otrzymać wsparcie psychologiczne, to 800 12 12 12 

Telefon i czat internetowy będą czynne przez całą dobę, siedem dni w tygodniu

Czat nie wymaga logowania oraz instalowania żadnej aplikacji.

Połączenia telefonicznie nadal pozostaną bezpłatne, a rozmówcy będą mieli zapewnioną dyskrecję i anonimowość.

 

Link do strony Rzecznika Praw Dziecka, na której znajdą Państwo wszystkie informacje związane z Dziecięcym Telefonem Zaufania RPD: https://brpd.gov.pl/dzieciecy-telefon-zaufania-rzecznika-praw-dziecka/

Zespół Szkół Samorządowych w Rzykach włączył się do realizowanego w Gminie Andrychów ekologicznego projektu segregacji zużytych olejów i tłuszczy jadalnych skierowanych do mieszkańców gminy.

Zużyte oleje używane w gospodarstwach domowych stanowią uciążliwy odpad, który zazwyczaj wylewany jest do zlewu bądź kanalizacji, co między innymi może powodować zatykanie rur spustowych w domach, a także przyczyniać się do awarii w publicznej sieci kanalizacyjnej oraz zanieczyszczeń środowiska.

W ramach projektu, zużyte w gospodarstwach domowych oleje jadalne i tłuszcze należy zbierać w plastikowych butelkach PET (np. po wodzie mineralnej, słodzonych napojach, sokach), a następnie wypełnione odpadem butelki umieścić w specjalnie do tego przystosowanych i oznakowanych pojemnikach.

Na terenie Gminy Andrychów pojemniki zostały rozmieszczone w czternastu ogólnodostępnych lokalizacjach.

Taki pojemnik został również ustawiony przy naszej szkole.

Znajduje się on po prawej stronie przy wejściu głównym do budynku.

Do tego pojemnika można wyrzucać butelki wypełnione wszystkimi zużytymi olejami i tłuszczami, których używamy w domu do przygotowywania posiłków, to jest różne rodzaje olejów jadalnych (słonecznikowy, oliwkowy, rzepakowy, sojowy, palmowy, kokosowy i inne), tłuszcze (masło, margarynę lub smalec), wszystkie oleje i tłuszcze z konserw warzywnych, mięsnych, rybnych, sałatek, fondue, serów czy grzybów marynowanych w oleju lub w marynatach do grillowania oraz oczywiście oleje ze smażenia.

Jak prawidłowo segregować olej?

Zużyte oleje i tłuszcze należy przelać do plastikowej butelki o pojemności od 0,3 do 1,5 litra.

Przed przelaniem do butelki trzeba pamiętać o całkowitym ostygnięciu tłuszczu, a pod koniec o dokładnym zakręceniu butelki.

Pełną i szczelnie zamkniętą butelkę należy zanieść do najbliższego oznaczonego pojemnika na zużyte oleje.

Pod żadnym pozorem nie należy wylewać wysortowanego oleju wprost do pojemnika, olej zawsze musi być w plastikowej butelce.

Do segregowania olejów nie należy używać szklanych butelek. Te mogą pęknąć po wyrzuceniu albo podczas kolejnej obróbki odpadów.

Szczegółowe informacje na temat projektu i zasad segregacji zużytych olei można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Andrychowie pod adresem: andrychow.eu/segreguj-z-nami-oleje-jadalne/

 

 

W dn. 15,16 i 17 listopada odbędzie się próbny egzamin ósmoklasisty.
 
Uczniowie piszą ten egzamin w salach lekcyjnych:
– 8a – sala 4, 
– 8b – sala 2,
– 8c – sala 3.
 
Kolejny egzamin będzie przeprowadzony na sali gimnastycznej w terminie 6-8 grudnia. 

15 listopada – lekcja 1 i 2,
16 listopada – lekcja 1 i 2, 
17 listopada – lekcja 4 i 5. 

Święto Niepodległości w naszej szkole, zaplanowane na dzień 10.11. 2021 r., będzie wyglądało następująco:

– klasy 1-3 – lekcja 5 – odśpiewanie hymnu o 11:11 w klasie, następnie apel w formie materiału wideo wyświetlony w sali lekcyjnej (kl. 1 b – świetlica szkolna),
– klasy 4-6 – lekcja 3 – udział w apelu przygotowanym przez klasy 8;  odśpiewanie hymnu o godz. 11:11 w klasach,

– klasy 7-8 – udział w apelu ( lekcja 5) rozpocznie się od wspólnego odśpiewania hymnu o godz. 11:11.
Zbiórka uczniów na górnym korytarzu o 11:08 (będzie zmieniony czas przerwy).
 
Przypominamy o przestrzeganiu reżimu sanitarnego, maseczkach.
 
Wszystkich uczniów obowiązuje strój galowy. 

 

Nasza szkoła przystąpiła do akcji „Szkoła do hymnu”. Hymn będzie odśpiewany 10.11.2021 r. o godz. 11:11

 

Szanowni Państwo,
nasza szkoła bierze udział  w edukacyjnym Programie dla szkół, dzięki któremu dzieci z klas I-V mogą w praktyce uczyć się zasad zdrowego odżywiania, poprzez regularne spożywanie owoców, warzyw i produktów mlecznych oraz powiązane działania edukacyjne.

W związku z trwającym pierwszym semestrem roku szkolnego 2021/2022 realizacji programu w poniższym liście przypominamy Państwu o zasadach i celach programu, w którym uczestniczą Państwa dzieci oraz o jego ważnych aspektach, na które powinni zwrócić uwagę.

Zachęcamy również do kontynuowania aktywności związanych ze zdrową dietą oraz aktywnym stylem życia w domu rodzinnym.

Już 4 listopada odbędzie się kolejna z wojewódzkich konferencji konsultacyjnych, na której wszyscy młodzi ludzie z województwa małopolskiego otrzymają możliwość zgłaszania pomysłów do „Strategii RP na rzecz Młodego Pokolenia”, wieloletniego planu działań państwa w obszarze polityki młodzieżowej. Zapisy przyjmowane będą do 3 listopada (środa) do godziny 12:00.

Konsultacje wojewódzkie ogólnopolskiego dokumentu strategicznego dla młodzieży to pierwsza w historii naszego państwa inicjatywa, w której przedstawiciel administracji rządowej zaprasza wszystkich młodych Polaków do tworzenia strategii państwa polskiego a tym samym do wspólnego decydowania o przyszłości Polski. Bardzo serdecznie zapraszam wszystkich do udziału, bez względy na poglądy – mówi inicjator konsultacji, Piotr Mazurek – Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Młodzieżowej, sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Konsultacje „Strategii RP na rzecz Młodego Pokolenia” to wydarzenie skupiające przedstawicieli środowisk młodzieżowych, uczniów, studentów i doktorantów z całej Polski, w trakcie którego podejmowane są dyskusje poświęcone ważnym tematom dla młodego pokolenia Polaków. Celem konsultacji wojewódzkich jest zebranie opinii i wypracowanie rozwiązań, które posłużą do stworzenia wieloletniego planu działań państwa w obszarze polityki młodzieżowej.

Dyskusje prowadzone w ramach konsultacji, podzielone są na siedem obszarów tematycznych; „edukacja i szkolnictwo wyższe”, „rynek pracy i przedsiębiorczość”, „społeczeństwo obywatelskie i kultura”, „polityka społeczna, polityka prorodzinna i mieszkaniowa”, „zdrowie i sport” oraz „ekologia i klimat” oraz „Polska w Unii Europejskiej”.

Konsultacje dla woj. małopolskiego rozpoczną się 4 listopada br. od godz. 17:00. Aby wziąć udział w wydarzeniu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy znajdujący się pod następującym adresem: https://strategiamlodych13.webankieta.pl/

Zapisów na wydarzenie można dokonywać do 3 listopada (środa) do godziny 12:00. Konsultacje z powodu pandemii będą odbywać się zdalnie, w formie wideokonferencji.

Więcej informacji na temat konsultacji znajduje się na oficjalnej stronie konsultacji https://www.gov.pl/DlaMlodych. Każdy uczestnik spotkań konsultacyjnych otrzyma certyfikat potwierdzający udział w pracach nad stworzeniem projektu „Strategii RP na Rzecz Młodego Pokolenia”.

Organizatorem konsultacji jest Pełnomocnik Rządu ds. Polityki młodzieżowej Piotr Mazurek wraz z Radą Dialogu z Młodym Pokoleniem – pierwszym w historii Polski organem dialogu obywatelskiego pomiędzy młodym pokoleniem Polaków a najważniejszymi instytucjami państwowymi.

 

DBAMY O NASZA PLANETĘ ! – ZBIERAMY ZUŻYTE BATERIE I TELEFONY KOMÓRKOWE !

W bieżącym roku szkolnym nasza szkoła przystąpiła po raz pierwszy do Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego dla Szkół „Zbieraj Baterie i Telefony!” Celem Programu jest edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży oraz zbiórka zużytych baterii, akumulatorów przenośnych, zużytych telefonów komórkowych.

Zbieramy:

 1. akumulatory i baterie, w tym ogniwa guzikowe lub zestawy, które są szczelnie zamknięte i mogą być przenoszone w ręku oraz nie stanowią baterii przemysłowej i akumulatora przemysłowego albo baterii samochodowej lub akumulatora samochodowego w szczególności:
 2. baterie jednoogniowe typu AA i AAA,
 3. baterie i akumulatory używane w telefonach przenośnych, komputerach przenośnychelektronarzędziach bezprzewodowych, zabawkach i sprzęcie gospodarstwa domowego
 4. baterie i akumulatory wykorzystywane w gospodarstwach domowych do zwykłych  celów;
 5. telefony komórkowe – telefony działające w oparciu o telefonię komórkową.

Rozmiar zużytych baterii i akumulatorów nie może być większy niż 7 cm, albowiem tyle wy-nosi średnica wrzutu pojemnika dostarczonego przez Organizatorów.

Wyżej wymienione przedmioty można przynosić do Pani Ewy Polak-Leśniak, pełniącej funkcję koordynatora akcji w naszej szkole lub wrzucać bezpośrednio do pojemnika, który już niebawem pojawi się na korytarzu.

 

Do udziału w programie zapraszamy zarówno Uczniów klas I-VIII jak i Naszych Przedszkolaków, a także Grono Pedagogiczne.

Mamy szansę wygrać cenne nagrody  dla Naszej Placówki.

Więcej informacji już wkrótce.

Koordynator programu

Ewa Polak-Leśniak

Rada Rodziców serdecznie zaprasza na Rajd Rodzinny na Potrójną, który odbędzie się 9 października 2021 r. (sobota).

Propozycja tras:
1) „autorska” (będzie oznakowana) – zbiórka przy szkole; wyjście o godz. 8:30,
2) „szlak białych gwiazd” – zbiórka na pętli autobusowej w Praciakach; wyjście o godz. 9:00 (trasa ok. 3,5 km, czas 1 h 35 min.),
3) „szlak czerwony” – zbiórka na Przełęczy Kocierskiej; wyjście o godz. 9:00 (trasa ok. 4 km, czas 1 h 30 min.).

Zainteresowanych prosimy o kontakt z „trójkami klasowymi” (proszę podać informację do czwartku).

Liczymy na Waszą obecność.

Z pozdrowieniami
Rada Rodziców oraz dyrekcja ZSS w Rzykach

I Rodzinny Rajd Górski

2 października 2021 roku (tj. piątek) przypada XI Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia.


Z tej okazji w naszej szkole 4 października br. (tj. poniedziałek) odbędzie się Szkolny Konkurs „Mistrz Tabliczki Mnożenia” dla klas III – VIII.

W związku z tym w poniedziałek na lekcjach: 2 oraz 3, nauczyciele matematyki odwiedzą poszczególne klasy, które dokładnie w czasie 3 minut (czas odmierzony stoperem) będą miały za zadanie rozwiązać test ze znajomości tabliczki mnożenia.

Komenda Powiatowa Policji w Wadowicach informuje, iż Małopolska Policja wraz z partnerami w ramach projektu edukacyjnego „Wnuczka, wnuczka edukuje – babcia, dziadek się stosuje” ogłaszają konkurs dla uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych województwa małopolskiego, mający na celu dotarcie do jak największego grona odbiorców – seniorów, narażonych na bezduszne działania oszustów, przez których niejednokrotnie tracą dorobek całego życia.

Jest to II edycja projektu, w której dzieci pomagają zadbać o bezpieczeństwo seniorów z rodziny oraz z najbliższego otoczenia.

Zadanie polega na wykonaniu pracy konkursowej w dowolnej technice, np. w postaci: zdjęcie, grafika, komiks, mem itp. przeznaczone dla seniorów o tematyce dotyczącej zagrożeń oszustwami, z jakimi osoby starsze mogą się spotkać na co dzień
Zakres tematyczny pracy konkursowej powinien odnosić się do najczęstszych metod działania oszustów „na policjanta”, „na wnuczka” itp.
W konkursie można przesłać jedną pracę w postaci zdjęcia/grafiki lub w formie reportażu do pięciu zdjęć.

Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach: przeznaczonych dla uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych, w wyniku, którego zostaną wyłonione najlepsze materiały profilaktyczne z obszaru oszustw popełnianych na osobach starszych, czym poszerzy się grono osób świadomych występujących zagrożeń.

Prace posłużą również do realizacji spotu profilaktycznego.

Konkurs rozpoczyna się od 23 września 2021 roku.

Termin nadsyłania zgłoszeń konkursowych upływa 23 listopada 2021 roku. 

Dla zwycięzców przewidziano atrakcyjne nagrody.

Regulamin i inne dokumenty są do pobrania na stronie internetowej  KWP Kraków.

 

 

Pani Marta Formas serdecznie zapraszam dzieci przedszkolne i uczniów klas I – IV do udziału w konkursie plastycznym.

Więcej informacji szukaj w zakładce BIBLIOTEKA

Przypominamy, że w ramach obchodów Europejskiego Dnia Języków Obcych,

chętni uczniowie ubierają się w poniedziałek – 27.09.2021 r.w barwy narodowe kraju,

który wylosował dla nich przewodniczący klasy
(barwy te będą zwalniać ich z odpytywania).

W czwartek – 23.09.2021 – odbyło się losowanie państw przez przewodniczących klas, oto wyniki:

Kl. 4A - Włochy

Kl. 4B - Francja

Kl. 5A - Norwegia

Kl. 5B - Rosja

Kl. 6A - Islandia

Kl. 7A - Holandia

Kl. 7B - Szwecja

Kl. 8A - Hiszpania

Kl. 8B - Węgry

Kl. 8C - Grecja

W ramach obchodów Europejskiego Dnia Języków Obcych
w naszej szkole w dniu 27.09.2021 r. (poniedziałek) na świetlicy
odbędzie się konkurs wiedzy o krajach anglojęzycznych i niemieckojęzycznych
(w dwóch kategoriach: klasy 4-6 o godz. 12.15, klasy 7-8 o godz.12.30).
 
W czwartek, 23.09.2021 r., o godzinie 12.00 zapraszamy przewodniczących klas 4-8 na świetlicę, gdzie odbędzie się losowanie państw.
 
Uczniowie danej klasy, którzy w dniu 27.09.2021 r. (poniedziałek)
przyjdą ubrani w barwy narodowe wylosowanego przez przewodniczącego kraju,
będą zwolnieni z odpytywania.
 
Uczniów z klas 1-3 zapraszamy do wykonania na poniedziałek (w domu) flagi krajów wyznaczonych przez nauczycieli językowców.
 
W związku z rozpoczęciem nowego roku szkolnego 2021/2022, Departament Wychowania i Edukacji Włączającej w MEiN kontynuuje pomoc dzieciom i młodzieży przeżywającym kłopoty i trudności, spowodowane m.in. skutkami izolacji rówieśniczej podczas epidemii COVID-19 oraz pragną zapewnić im adekwatne wsparcie psychologiczne.
 
Od 6 września działa całodobowa, bezpłatna, ogólnopolska infolinia dla dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów.
Pod numerem telefonu 800 800 605 dzieci i młodzież, ale także rodzice, nauczyciele i pedagodzy będą mogli uzyskać profesjonalną pomoc doświadczonych psychologów, pedagogów i prawników.
 
Aby skorzystać z pomocy wystarczy zadzwonić na infolinię, gdzie profesjonalni konsultanci odpowiedzą na wszystkie pytania, doradzą, co można zrobić w danej sytuacji. Rozmówcy nie muszą się przedstawiać, mają zapewnioną dyskrecję i anonimowość.
 
Zachęcamy także do skorzystania z kontaktu mailowego pomagamy@1815.pl  
 
 
 
W poniedziałek 13.09.2021 r. odbyły się wybory do władz samorządu uczniowskiego.
 
Klasy głosowały zgodnie z harmonogramem przygotowanym przez Szkolną Komisję Wyborczą. 
 
 
GŁOSOWANIE NA PRZEWODNICZĄCEGO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
 

Na podstawie przeliczonych głosów,  Szkolna Komisja Wyborcza stwierdziła, że:

Fryś Jagoda z kl. 8b zostaje PRZEWODNICZĄCĄ SU w roku szkolnym 2021/2022;

Płonka Gabriel z kl. 8c zostaje ZASTĘPCĄ PRZEWODNICZĄCEJ SU w roku szkolnym 2021/2022;

Cibor Kacper z kl. 5b zostaje SEKRETARZEM SU w roku szkolnym 2021/2022.

GŁOSOWANIE NA OPIEKUNA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Na podstawie przeliczonych głosów,  Szkolna Komisja Wyborcza stwierdziła, że OPIEKUNEM SU w roku szkolnym 2021/2022 zostaje p. Krzysztof Paczyński.

WYŚCIGI NA WESOŁO

dla dzieci z Przedszkola

13 września 2021r. godz. 10.00 – 11.30

ORLIK

W poniedziałek 13.09.2021 r. odbędą się wybory do władz samorządu uczniowskiego.
 
Jest to dla całej społeczności szkolnej bardzo ważne wydarzenie, w którym uczniowie świadomie dokonują wyboru swoich przedstawicieli na cały rok szkolny.
 
Głosowanie będzie:
1. powszechne, czyli każdy uczeń ma prawo do udziału w głosowaniu,
2. równe, czyli każdy uczeń ma jeden głos,
3. tajne, czyli wybór jest anonimowy, a warunki podczas wyborów zapewniają tajność aktu głosowania,
4. większościowe wybory wygrywa kandydat, który otrzymał najwięcej głosów.
 
Lokal wyborczy będzie zlokalizowany na I piętrze (naprzeciwko świetlicy, s.9).
 
Głosowanie rozpocznie się o godzinie 9.20
 
Uczniowie będą głosować na uprzednio przygotowanych kartach do glosowania zawierających nazwiska wszystkich kandydatów.
 
Głosować należy poprzez postawienie znaku  ×  przy nazwisku wybranego kandydata.
 
Pamiętajcie, by oddanie głosu było indywidualną decyzją każdego z Was.
 
Równocześnie będą odbywać się też wybory na opiekuna samorządu uczniowskiego.
 
 
 

Uroczyste rozpoczęcie nowego roku szkolnego odbędzie się dnia 1 września 2021 r. według następującego harmonogramu:

– godzina 8:00 – Msza święta,
– godzina 9:00:
klasy 1 – 4 – spotkanie na sali gimnastycznej;
kasy 5 – 8 – spotkanie z wychowawcami w salach:
5 a – sala 17,
5 b – sala 14,
6 a – sala 16,
7 a – sala 2,
7 b – sala 1,
8 a – sala 4,
8 b – sala 3,
8 c – sala 7.

Wychowawcy przekażą uczniom plan lekcji oraz omówią zasady bezpieczeństwa i funkcjonowania szkoły w roku szkolnym 2021/2022.

Od 1 września 2021 r. wszyscy uczniowie i słuchacze będą uczyć się w szkole na zasadach sprzed pandemii.

Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek podpisał rozporządzenia w tej sprawie.

Minister podpisał dwa rozporządzenia:

 • w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
 • oraz w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,  

określające sposób realizacji zadań jednostek systemu oświaty w roku szkolnym 2021/2022 w sytuacji nadal trwającego na terenie Polski stanu epidemii.

 

Egzamin ósmoklasisty

W 2022 roku egzamin ósmoklasisty zostanie przeprowadzony w maju, czyli o miesiąc później niż zazwyczaj. Takie rozwiązanie umożliwi uczniom szkół podstawowych lepsze przygotowanie się do tego egzaminu.

Ponadto w 2022 r. nie będzie przeprowadzany egzamin ósmoklasisty z czwartego przedmiotu obowiązkowego, wybranego spośród przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia.

 

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych – terminy, punktacja

Z uwagi na rezygnację z przeprowadzania w roku szkolnym 2021/2022 egzaminu ósmoklasisty z czwartego przedmiotu do wyboru, dostosowano sposób przeliczania na punkty wyniku egzaminu ósmoklasisty z trzech przedmiotów. Zachowano rozwiązania polegające na tym, że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wyniki egzaminu ósmoklasisty powinna być równa maksymalnej liczbie punktów możliwych do uzyskania łącznie za uzyskanie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem i za oceny z obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz za osiągnięcia ucznia.

Ustalając sposób przeliczania na punkty wyniku egzaminu ósmoklasisty przyjęto, że kandydat może maksymalnie uzyskać 100 punktów. W związku z tym przyjęto, że wyniki z egzaminu ósmoklasisty z: języka polskiego i matematyki mnoży się przez 0,35. Oznacza to, że kandydat może z tych przedmiotów uzyskać maksymalnie po 35 punktów, czyli w sumie 70 punktów. Natomiast wynik z języka obcego nowożytnego mnoży się przez 0,3 – co oznacza, że kandydat może z tego przedmiotu uzyskać maksymalnie 30 punktów.

Podobne rozwiązanie przyjęto w przypadku kandydatów do szkół ponadpodstawowych, których zwolniono z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty lub do danego przedmiotu (przedmiotów) objętego tym egzaminem. W ich przypadku zachowano dotychczasową zasadę, że przeliczane będą na punkty oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły z zajęć edukacyjnych, z których przeprowadzany jest egzamin ósmoklasisty.

Tak jak do tej pory maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania po przeliczeniu ocen z zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej jest równa maksymalnej liczbie punktów możliwych do uzyskania z danego przedmiotu objętego egzaminem ósmoklasisty przez ucznia, który przystąpił do egzaminu ósmoklasisty.

 

Podstawa prawna
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
  https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/1525
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/1519

 

Więcej TUTAJ >>

30 sierpnia 2021 r. (poniedziałek) o godzinie 16:00 odbędą się zebrania z rodzicami z grup przedszkolnych:

nazwa grupy

wychowawca

sala

3 latki – Rybki

H. Młocek

przedszkole

4 latki – Żabki

E. Kołodziej

przedszkole

4/5 latki – Kotki

M. Fijołek

22

0a – Skrzaty

J. K. Łysoń

19

0b – Motylki

S. Jarosz

18

Biblioteka szkolna serdecznie zaprasza dzieci przedszkolne, uczniów, rodziców i nauczycieli do udziału w konkursie fotograficznym
pod hasłem  “WSPOMNIENIA Z WAKACJI”

Aby wziąć udział w konkursie wystarczy wybrać najlepsze zdjęcie, które wykonaliście podczas tegorocznych wakacji i przesłać

w terminie do 10 września 2021

na adres: biblioteka1@zssrzyki.pl

W tytule należy wpisać: 

imię, nazwisko, oddział przedszkolny lub klasę lub wywołać i przynieść do biblioteki w terminie do 10 września 2021 r.

Serdecznie zapraszamy do udziału. Na uczestników czekają nagrody i dyplomy.

Szanowni Państwo,
Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało pakiet informacyjny na temat organizacji szczepień w szkołach. 

W materiałach znalazły się informacje dotyczące m.in. zakresu zadań dyrektora szkoły oraz współpracy z punktem szczepień. Oddzielny materiał został poświęcony kwestii obecności rodziców podczas szczepienia dziecka przeciw COVID-19.

Zestaw materiałów przygotowanych przez MEiN znajdziecie Państwo TUTAJ

Wśród nich: 

List Ministra Zdrowia do dyrektorów szkół, nauczycieli, rodziców w sprawie szczepień nastolatków

 

 

WYPRAWKA PRZEDSZKOLAKA  – (3- LATKI)

 1. Blok techniczny: 2 szt.
 2. Kartki techniczne kolorowe A4  i kolorowe miękkie kupowane na szt. po 4 szt. z każdego koloru  (czerwony, żółty, zielony, niebieski, pomarańczowy, fioletowy, różowy, brązowy).
 3. Szary papier: 1 arkusz.
 4. Kredki – Pastele olejne (12 kolorów).
 5. Farby plakatowe w tubkach – Astra, kubek, pędzel.
 6. Ciastolina 6 kolorów.
 7. Kredki świecowe – 2 opakowania.
 8. Kredki ołówkowe (grube)-Bambino-6 kolorów.
 9. Klej w sztyfcie (duży): 3 szt.
 10. Klej „Magic”: 2 szt.
 11. Brokat w kleju (dowolny kolor).
 12. Teczka rysunkowa z gumką.
 13. Ryza papieru ksero.
 14. Chusteczki higieniczne: 20 szt.
 15. Chusteczki nawilżane ( 1 paczka).
 16. Obuwie zamienne na gumowej podeszwie, na rzepy, gumkę lub sprzączkę –
 17. Dodatkowe rzeczy na przebranie w woreczku materiałowym + woreczek jednorazowy na brudne ubrania należy zostawić w szatni (bluzeczki z długim rękawem, podkoszulki, skarpetki i rajstopy, majteczki).
 18. Piżamka, poduszka mała i koc o wymiarach 160×200 + poszewka na poduszkę i koc –
 19. Koszyczek plastikowy prostokątny na przybory.

WYPRAWKA_PRZEDSZKOLAKA – pobierz i wydrukuj

 

WYPRAWKA PRZEDSZKOLAKA  – DZIECI Z POZOSTAŁYCH GRUP

        Wyprawka przedszkolaka zostanie zakupiona wspólnie, po uzgodnieniu z rodzicami na zebraniu końcem sierpnia.

Znamy kalendarz nowego roku szkolnego:

 

 • 1 września 2021 – Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 • 23 – 31 grudnia 2021 r.Zimowa przerwa świąteczna

 • 17 – 30 stycznia 2022 r. – Ferie zimowe

 • 14 kwietnia – 19 kwietnia 2022 r. Wiosenna przerwa świąteczna

 • Egzamin ósmoklasisty – Ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

 • 24 czerwca 2022 r. – Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach

 • 25 czerwca – 31 sierpnia 2022 r.Ferie letnie

Więcej tutaj: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/kalendarz-roku-szkolnego-20212022

Czas na samodzielnie spisanie się w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 masz do momentu, gdy skontaktuje się z Tobą rachmistrz – nie czekaj do 30 września! Pamiętaj, że udział w spisie to twój obowiązek.

Masz wiele możliwości zrealizowania obowiązku spisowego:

 • Najszybciej i najwygodniej zrobisz to przez Internet. Wypełnij formularz online na https://spis.gov.pl/, to zajmie tylko kilka minut.
 • zadzwoń na numer 22 279 99 99 i spisz się telefonicznie – rachmistrz wprowadzi do formularza Twoje dane,
 • odwiedź najbliższy urząd gminy i spisz się przez Internet na specjalnie utworzonym w tym celu stanowisku.

Pamiętaj masz na to czas tylko do momentu, gdy skontaktuje się z Tobą rachmistrzRachmistrzowie spisowi przeprowadzają wywiady bezpośrednie oraz wywiady telefoniczne. Kontaktu ze strony rachmistrza mogą spodziewać się osoby, które dotychczas nie spisały się samodzielnie przez Internet lub telefon na infolinii spisowej.

W przypadku wywiadów telefonicznych, niezależnie od województwa, rachmistrzowie dzwonią z numerów: 22 828 88 88 lub 22 279 99 99. Rachmistrz może również zapukać do drzwi naszego mieszkania w celu przeprowadzenia wywiadu bezpośredniego.

Przypominamy, że zgodnie z art. 17a ust. 1-3 ustawy  o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r., nie można odmówić przekazania danych rachmistrzowi kontaktującemu się z osobami fizycznymi objętymi spisem. Oznacza to, że czas na samospis mamy do momentu, gdy skontaktuje się z nami rachmistrz.

W ramach 3 modułu wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole
i w domu” Szkoła Podstawowej im. Mariana Kowalskiego w Rzykach realizuje zadanie obejmujące doposażenie i poprawę standardu funkcjonujących stołówek szkolnych (własnej kuchni i jadalni).

Szacowana całkowita wartość zadania: 100.000,00 zł – dofinansowanie z budżetu państwa: 80.000,00 zł, wkład Gminy Andrychów: 20.000,00 zł.

Celem zadania jest wzmocnienie opiekuńczej funkcji szkoły podstawowej poprzez tworzenie warunków umożliwiających spożywanie przez uczniów posiłku w trakcie pobytu w szkole. 


W Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 rachmistrzowie spisowi przeprowadzają wywiady bezpośrednie oraz wywiady telefoniczne. 

Kontaktu ze strony rachmistrza mogą spodziewać się osoby, które dotychczas nie spisały się samodzielnie przez Internet lub telefon na infolinii spisowej.

 • Przypominamy, że zgodnie z art. 17a ust. 1-3 ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r., nie można odmówić przekazania danych rachmistrzowi kontaktującemu się z osobami fizycznymi objętymi spisem.
 • Oznacza to, że czas na samospis mamy do momentu, gdy skontaktuje się z nami rachmistrz.

 

W jaki sposób rachmistrz może się z nami skontaktować?

 • W przypadku wywiadów telefonicznych, niezależnie od województwa, *rachmistrzowie dzwonią z numerów: 22 828 88 88 lub 22 279 99 99
 • Rachmistrz może również zapukać do drzwi naszego mieszkania w celu przeprowadzenia wywiadu bezpośredniego.

 

Jak zweryfikować tożsamość rachmistrza?

Można to zrobić w prosty sposób:

 • poprzez specjalnie przygotowaną aplikację dostępną na stronie https://spis.gov.pl/ 
 • dzwoniąc na infolinię spisową pod numer 22 279 99 99, (po uzyskaniu połączenia wybierz 1 – Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań, a następnie 2 – weryfikacja tożsamości rachmistrza).

 

Pomocy udziela również Gminne Biuro Spisowe w Andrychowie, tel. kontaktowy: 33 842 99 41

 

Więcej na stronie: https://andrychow.eu/nie-spisales-sie-przez-internet-lub-telefon-spodziewaj-sie-rachmistrza/*

Wyjeżdżasz za granicę?

Chcesz mieć pewność, że w razie potrzeby będzie można się skontaktować z tobą lub twoimi bliskimi w kraju?

Skorzystaj z systemu Odyseusz i zgłoś swój wyjazd.

Zgłoszenie jest błyskawiczne i bardzo proste.

https://odyseusz.msz.gov.pl/

Bezpieczne wakacje

Wakacje to czas zabawy i odpoczynku. Wielu z nas wyjeżdża na urlop, spędzajmy wakacje nad wodą, w górach, czy na koloniach. W tym czasie nie zapominajmy o podstawowych zasadach bezpieczeństwa.

Polecamy zapoznać się z ważnymi wskazówkami dotyczącymi spędzania wolnego czasu w bezpieczny sposób, więcej znajdziesz pod tym LINKIEM

W czasie pandemii bezpieczne wakacje są jeszcze trudniejsze do zorganizowania. Zachować należy szczególną ostrożność. Przed urlopem warto sprawdzić bezpieczne kierunki podróży i najważniejsze zasady reżimu sanitarnego w hotelach, na plażach i w restauracjach.

Jadąc na wakacje, nie można zapomnieć o rygorystycznych zasadach bezpieczeństwa: częstej dezynfekcji rąk, zachowaniu dystansu społecznego i unikaniu zatłoczonych miejsc.

Co ważne:
Z pandemią czy bez niej – zadaniem rodzica jest opieka nad dzieckiem.

Przekazujemy list Pani Prezes dr Aleksandry Hadzik KRUS skierowany do dzieci w sprawie zachowania zasad bezpieczeństwa podczas wakacji.

List Pani Prezes dr Aleksandry Hadzik KRUS skierowany do dzieci w sprawie zachowania zasad bezpieczeństwa podczas wakacji.

Od 23 czerwca br. rachmistrzowie spisowi rozpoczną wywiady bezpośrednie w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021.

Rachmistrzowie skontaktują się z osobami, które nie spisały się samodzielnie przez Internet, nie spisały się na infolinii ani nie uczestniczyły w wywiadzie telefonicznym.

Więcej pod linkiem: 

Od 23 czerwca br. rachmistrzowie spisowi rozpoczną wywiady bezpośrednie

Trwa rejestracja na szczepienia preparatem firmy Pfizer

PUNKT SZCZEPIEŃ POWSZECHNYCH W MIEJSKIM DOMU KULTURY W ANDRYCHOWIE
ul. Szewska 7

https://andrychow.eu/narodowy-program-szczepien-w-andrychowie/

 

Szczepienia

 

 

 

Od 7 czerwca rodzice mogą rejestrować na szczepienie dzieci, które ukończyły 12. rok życia. Wcześniej została uruchomiona rejestracja dla uczniów w wieku 16 i 17 lat. Aktualnie szczepienia odbywają się w punktach populacyjnych i powszechnych.

Po zakończeniu wakacji szczepienia przeciw COVID-19 będą mogły być realizowane w trybie mobilnym na terenie placówek oświatowych. Będą je wykonywały podmioty lecznicze prowadzące stacjonarne punkty szczepień. Szczepienia będą realizowane według ustalonego harmonogramu, który obejmie także działania informacyjne w szkołach i placówkach. Dodatkowo Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Ministerstwem Zdrowia przygotowało rekomendacje dotyczące przygotowania się ucznia do szczepienia.

W załączeniu przekazujemy komunikat MEiN dotyczący szczepień uczniów w wieku 12-18 lat oraz dodatkowe materiały informacyjne.


Załączniki:

W ramach promocji Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 Urząd Statystyczny w Krakowie organizuje konkurs „Aktywni mieszkańcy w Małopolsce”. Konkurs adresowany jest do wszystkich mieszkańców województwa, którzy poprzez udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021, mają możliwość wypromowania swojej gminy oraz wsparcia znajdujących się na jej terenie jednostek oświatowo-kulturalnych.

Głównym celem konkursu jest promocja NSP 2021 oraz zachęcenie mieszkańców województwa małopolskiego do aktywnego i licznego uczestnictwa w spisie.

Według założeń konkursu co 2 tygodnie gmina o największym procentowym przyroście liczby spisanych w danej edycji mieszkańców wygrywa nagrody. Po zakończeniu danej edycji, obliczony zostanie dla każdej gminy w województwie małopolskim przyrost liczby mieszkańców, którzy zostali spisani w NSP 2021 w czasie trwania edycji. Przyrost ten jest wyrażoną w punktach procentowych różnicą między odsetkiem osób spisanych w gminie na początku i na końcu edycji.

Wszystkie informacje dotyczące konkursu dostępne są na stronie: 

 

 

W związku z rozpoczęciem pracy przez rachmistrzów telefonicznych od 4 maja br., informujemy w jaki sposób można zweryfikować jego tożsamość:

 

 • Poprzez specjalnie przygotowaną aplikację dostępną na stronie https://rachmistrz.stat.gov.pl/
 • Poprzez kontakt z infolinią spisową numerem 22 279 99 99, wybierz 1 – Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań, a następnie 2 – weryfikacja tożsamości rachmistrza.

Aby spisać się bezpiecznie należy pamiętać, że:

 

 • Rachmistrzowie będą dzwonić z numeru 22 828 88 88 i aż do odwołania nie będą odwiedzać respondentów w domach.
 • Rachmistrz spisowy ma oficjalny identyfikator wydany przez Wojewódzkie Biuro Spisowe zawierający imię i nazwisko, numer, godło, informację o przetwarzaniu danych osobowych.
 • Jeśli obowiązek spisowy został już zrealizowany przez Internet albo poprzez infolinię spisową nikt nie będzie dzwonić do respondentów w tej sprawie. Takie kontakty mogą być próbą wyłudzenia danych.
 • Rachmistrz nie zapyta o zarobki, oszczędności, cenne przedmioty w domu, numer konta, PIN do karty czy dane logowania do bankowości internetowej. Takie pytania mogą wskazywać na próbę wyłudzenia danych.
 • W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do wiarygodności i rzetelności rachmistrza spisowego, prosimy zaistniały incydent niezwłocznie zgłaszać na infolinię spisową lub do właściwego Gminnego Biura Spisowego w swoim miejscu zamieszkania.

 

Po weryfikacji rachmistrza i uzyskaniu pewności, że dzwoni w celu przeprowadzenia spisu, prosimy mieć na uwadze, że zgodnie z ustawą nie można odmówić mu podania danych.

Przypominamy, że wszystkie dane przekazane w spisie są objęte tajemnicą statystyczną regulowaną przez ustawę o statystyce publicznej i służą wyłącznie zbiorczym analizom statystycznym. Każda osoba biorąca udział w spisie ma zapewnioną pełną anonimowość. Osoby wykonujące prace spisowe są zobowiązane do przestrzegania tajemnicy statystycznej. Za jej niedotrzymanie grożą sankcje, w tym kara pozbawienia wolności.

 

 

Państwowa Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wadowicach przesyła materiały dotyczące aplikacji STOP COVID. Prosimy o zapoznanie się z nimi:

PISMO PSSE

Informacje dotyczące aplikacji ProteGo Safe

 

Szanowni Państwo,

Wychodząc naprzeciw wytycznym PARPA i oczekiwaniom osób odpowiedzialnych za edukację profilaktyczną w Gminie Andrychów, przekazujemy doskonałe narzędzia do pracy profilaktycznej w tym trudnym dla nas wszystkich czasie społecznej izolacji, która stała się prawdziwym wyzwaniem dla rodzin i systemu edukacji. Obecnie, szczególnie materiały multimedialne zyskują na znaczeniu. Dają możliwość bardzo łatwego i bardzo szybkiego rozpowszechniania, mogą więc trafić praktycznie do nieograniczonej liczby odbiorców.
Kampania profilaktyczna „Ubezpieczeni przez rodziców” skierowana jest do nauczycieli, dzieci i młodzieży oraz do rodziców. Koncentruje się na rozwijaniu mocnych stron młodych ludzi, dzięki czemu będą oni bardziej przygotowani do życia w świecie pełnym zagrożeń, a tym samym będą bardziej na te zagrożenia odporni. Porusza tematykę zagrożeń i uzależnień – nie tylko tych od alkoholu, papierosów, narkotyków czy dopalaczy, ale też od Internetu, komputera czy telefonu. Wszystkie materiały, które Państwu przekazujemy oparte są na profesjonalnej podstawie merytorycznej opracowanej przez specjalistów i praktyków z dziedziny psychologii i pedagogiki.
Na stronie przyjaznaprofilaktyka.pl znajdzie Państwo pełen zakres materiałów i ich podgląd.

 

Zapraszamy do zapoznania się z poniższymi informacjami: https://forumprzeciwdepresji.pl

„Wsparcie w walce z depresją”

Forum Przeciw Depresji zachęca także do skorzystania z bezpłatnego wsparcia telefonicznego.
Od 22 do 26 lutego br. w godz. 17:00-19:00 będzie działał Antydepresyjny Telefon Forum Przeciw Depresji.
Pod numerem  pomocy udzieli lekarz psychiatra.
Podczas rozmowy specjalista może pomóc choremu na depresję lub osobom, które podejrzewają depresję u kogoś bliskiego, w rozpoznaniu i nazwaniu problemu, a także szukaniu oparcia w najbliższym otoczeniu.

Drodzy Rodzice i Uczniowie,
uprzejmie informujemy, że Minister Edukacji i Nauki ogłosił terminy postępowania rekrutacyjnego i składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022.

Ustalony przez ministra harmonogram postępowania rekrutacyjnego do szkół dla młodzieży dostosowany jest do zmienionego harmonogramu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne.

Harmonogram dostępny jest na stronie internetowej MEiN 

Załączniki:

Zapraszamy do zapoznania się z istotnymi informacjami dotyczącymi tegorocznego naboru do przedszkoli i klas I szkół podstawowych.

Dzieci uczęszczające już do przedszkola, których rodzice złożą deklarację kontynuacji wychowania przedszkolnego w dotychczasowym przedszkolu, nie biorą udziału w rekrutacji.
Deklaracje kontynuacji składane są w okresie od 22.02.2021 r. do 26.02.2021 r. w godzinach pracy przedszkola.
Złożenie deklaracji kontynuacji wychowania przedszkolnego w dotychczasowym przedszkolu uniemożliwia wzięcie udziału w rekrutacji do innego przedszkola.

Więcej informacji na stronie: 

Krakowskie Stowarzyszenie Terapeutów Uzależnień uruchamia w ramach projektu „Wzmacnianie więzi- przeciwdziałanie uzależnieniu” z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego oraz projektu „Dobra więź – dobry start w dorosłość” z Urzędu Miasta Krakowa Punkt Konsultacyjny dla rodziców i dzieci w wieku 12-18 lat. Punkt skierowany jest do rodziców, których dzieci sięgają po alkohol, narkotyki, dopalacze oraz bardzo intensywnie korzystają z nowoczesnych technologii (internet/komputer/gry/tablet/komunikatory) oraz do dzieci, które przejawiają w/w zachowania.

Punkt skierowany jest do mieszkańców województwa małopolskiego, z porad korzystać można w formie bezpośredniej
(Punkt Konsultacyjny mieści się przy ul. Wójtowskiej 3/31, przecznica z ul. Mazowieckiej), telefonicznej lub przez skypa.


Rejestracja do Punktu możliwa jest codziennie w godz. 8:00 – 20:00, telefonicznie: 12 425 57 47 lub 505 163 623


Jeśli nikt nie będzie odbierał telefonu, można wysłać sms lub mail poradnia@kctu.pl lub punkt@kstu.pl

Zapraszamy do kontaktu. Szczegółowe informacje i ulotki poniżej.

Pismo przewodnie Punkt

Ulotka 1

Ulotka 2

Od 26 października (poniedziałek), jedyną obowiązującą formą zwalniania ucznia będzie ZWOLNIENIE w formie papierowej.

Poniżej znajdziecie Państwo wzór tego dokumentu.


Można POBRAĆ celem uzupełnienia i WYDRUKU:


Dn. 21.05.2020 r. nasza szkoła otrzymała 8 tabletów.

W najbliższym czasie zostaną one wypożyczone uczniom.

Więcej o tym projekcie pod poniższym linkiem:

Gmina Andrychów otrzymała środki na zakup laptopów i tabletów w ramach projektu ZDALNA SZKOŁA

Szanowni Państwo!

1. Zwracam się z apelem do wszystkich Rodziców o nieposyłanie do szkoły dzieci chorych i przeziębionych.

2. Proszę zapoznać się z informacjami Głównego Inspektora Sanitarnego:

Komunikat głównego inspektora sanitarnego w sprawie potwierdzonego przypadku koronawirusa

3. Proszę, aby Rodzice i uczniowie, którzy przebywali w rejonach występowania koronawirusa i mają objawy, tj. gorączka, kaszel, duszności i problemy z oddychaniem bezzwłocznie telefonicznie powiadomili stację sanitarno – epidemiologiczna (Wadowice nr tel. 698926976) i zgłosili się do oddziału zakaźnego (informacje na temat oddziałów zakaźnych udziela PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W WADOWICACH). Jeśli nie zaobserwowano ww. objawów, należy przez kolejne 14 dni kontrolować stan zdrowia: codziennie mierzyć temperaturę ciała oraz zwrócić uwagę na występowanie objawów grypopodobnych: złe samopoczucie, bóle mięśniowe, kaszel.

4. Informujemy, że w ZSS w Rzykach podejmujemy działania profilaktyczne, zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia:
– na bieżąco przekazujemy informacje dotyczące higieny;
– zwracamy uwagę na częste mycie rąk, zgodnie z instrukcją;
– wietrzymy sale lekcyjne;

Zwracamy się z prośbą do Rodziców o zaopatrzenie dzieci w chusteczki higieniczne.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod nr 800 190 590

Dyrekcja ZSS w Rzykach

W trosce o prawidłowy rozwój mowy naszych dzieci, przy okazji przypadającego 6 marca europejskiego dnia logopedy,
chciałabym zwrócić uwagę rodziców na problem wad wymowy.
Dzieci rozpoczynające od września naukę w pierwszej klasie stają przed nie lada
wyzwaniem. Nowi nauczyciele, nowe otoczenie i nowe oczekiwania.
To dla nich bardzo duży stres. Mają przed sobą sporo zadań.
Będą się uczyć nie tylko czytać, pisać i liczyć, ale muszą uważnie słuchać,
wyrażać emocje, porządkować pojęcia, zapamiętywać i komunikować się z rówieśnikami.
Nauczmy nasze dzieci rozmawiać, opowiadać i słuchać – to niezwykle ważne
dla każdego pierwszoklasisty. Uczeń rozpoczynający swoją przygodę ze szkołą powinien mieć w pełni rozwinięty system językowy, myślenie i wyobraźnię.
Szanujmy jego potrzeby, wzmacniajmy sukcesy. Jeżeli jednak nasze dziecko ma problemy z płynnym mówieniem, wymawianiem niektórych głosek, dajmy mu wsparcie!

Wizyta u logopedy jest niezbędna w przypadku, jeśli rodzic zauważy, że rozwój mowy dziecka jest nieprawidłowy, odstający od rówieśników, a także,
kiedy dziecko nieprawidłowo wymawia pewne głoski. Korygowanie wad wymowy lub powodujących je wad zgryzu czy wad anatomicznych jest bardzo ważne,
gdyż niewyleczone mogą utrudniać dziecku przyswajanie pisania i czytania.
Warto zaznaczyć, że wiek przedszkolny jest okresem największego
rozwoju mowy dziecka – jest to czas, w którym najlepiej rozwijać mowę
jak i usuwać wszelkie nieprawidłowości.
Wcześnie podjęta terapia logopedyczna, pozwala na osiągnięcie jak najlepszych wyników
w nauce szkolnej w początkowym etapie edukacji !!!

Katarzyna Stasiowska-Jarosz