Głównym celem projektu jest wspieranie nauczycieli w poznawaniu nowych strategii zarządzania i kompetencji metodycznych, narzędzi terapii z uczniem ze SPE oraz modelowanie umysłów wychowanków z myślą o przyszłości. W projekcie kładzie się również nacisk na ekologię, równowagę psychiczną oraz rozwój przyjętych w Europie kompetencji kluczowych. Mobilności sprzyjają wymianie dobrych praktyk z zagranicznymi placówkami oraz wzmocnieniu motywacji nauczycieli do nauki języka angielskiego.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) „Szkoła”  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

program power - rok 2016

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) w ramach projektu „Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej”: Kompetencje obywatelskie młodego Europejczyka – język, kultura, obyczaje realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji WIEDZA, EDUKACJA, ROZWÓJ – ZAGRANICZNA MOBILNOŚC KADRY EDUKACJI SZKOLNEJ