KREATYWNE ZABAWY MUZYCZNE

Polecamy zabawy muzyczno – ruchowe. Podczas zajęć z umuzykalniania, śpiewania, tańczenia uruchamiajmy zmysły, które umożliwiają odblokowanie głów i emocji. Zachęcamy do skorzystania z naszych propozycji.

Zapraszamy do zumby i tańca